Patiënteninformatie

ASACOL® 2 g / 50 g klysma

Mesalazine

Leest u deze informatie regelmatig door, ook wanneer u Asacol al vaker heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten.

Samenstelling

Asacol 2 g/50 g bevat per klysma 2 g mesalazine in 50 g.

Het middel bevat ook nog als hulpstof:
natriumdiwaterstoffosfaat, natriumedetaat, benzoëzuur,titaniumdioxide, natriummetabisulfiet,xanthaan gom, gezuiverd water, natriumhydroxide.

Hoe wordt Asacol 2 g/50 g klysma afgeleverd?

In een kartonnen doos met 7 klysmazakjes.

Tot welke groep geneesmiddelen behoort Asacol 2 g/50 g?

Asacol behoort tot de groep van geneesmiddelen, die worden gebruikt voor de behandeling van colitis ulcerosa, een ziekte waarbij de dikke darm ontstoken is. Deze ziekte is herkenbaar aan diarree met slijm en bloed, buikpijn, koorts en gewichtsverlies.

Asacol 2 g/50 g klysma kan worden gebruikt om nieuwe aanvallen van deze ziekte te voorkomen.

Door wie wordt Asacol 2 g/50 g klysma in de handel gebracht?

ALTANA Pharma bv
2130 AA Hoofddorp

Inschrijving?

Asacol 2 g/50 g klysma is in het register ingeschreven onder RVG 15849.

Voor wie is Asacol 2 g/50 g klysma bestemd?

Asacol 2 g/50 g klysma is bestemd voor patiënten met ontstekingen in het laatste deel van de dikke darm, met name bij colitis ulcerosa.

Voor wie is het middel niet bestemd?

Het middel is niet bestemd voor patiënten met ernstige lever- of nierziekten, met zwerenvan maag en twaalfvingerige darm, of meteen verhoogde neiging tot bloeding.

Niet toedienen aan personen die overgevoelig zijn voor geneesmiddelen die salicylaten bevatten(bijvoorbeeld acetylsalicylzuur).

Asacol klysmais niet bestemd voor kleuters en peuters.

Waar moet u op letten bij het gebruik van Asacol 2 g/50 g klysma?

Voorzichtigheid is gewenst wanneer u lijdt aan astma vanwege overgevoeligheidsreacties.

Asacol wordt ook niet aanbevolen voor patiënten met een verminderde nierfunctie, omdat de werkzame stof mogelijk schade kan toebreng en aan de nieren. Bijlangdurige behandeling is daarom regelmatig controle van de nierfunctie gewenst.

Asacol samen met andere geneesmiddelen

Asacol kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Zo kan het de werking verzwakken van middelen tegen jicht (probenecideen sulfinpyrazon), tegen verhoogdebloeddruk (furosemide, spironolacton) en tegen tuberculose (rifampicine). Het kan ook een versterkend effect hebben op de werking van
bepaalde geneesmiddelen, b.v. van bloedsuikerverlagendemiddelen, of op de bijwerkingen van methotrexaat (tegen reuma) en van coumarine.

Asacol moet niet samen worden gegeven met bloedverdunnende middelen.
Vertel daarom uw arts altijd welke andere geneesmiddelen u gebruikt.

Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding

Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Asacol kan beter niet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding, omdat een klein gedeelte van de stof in de moedermelk overgaat.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.
Men dient echter wel rekening te houden met bijwerkingen zoals duizeligheid en hoofdpijn.

Aanwijzingen voor het gebruik

De arts of apotheker heeft u meegedeeld hoe vaak en op welke tijdstippen u een klysmamoet inbrengen. Houdt u zich strikt aan de aanwijzingen. Deze staan ook op het etiket van de apotheek. In het algemeen geldt, dat u de inhoud van één klysma 's avonds voor het slapen gaan via de anus in de endeldarm moet inbrengen. Hiervoor dient u de volgende handelingen te verrichten:

1. Verwijder het beschermkapje van het tuitje.
Het uiteinde van het slangetje opent u door het langwerpige palletje af te breken.
Houdt u bij de volgende handelingen het klysmazakje zoveel mogelijk rechtop, om
te voorkomen dat de vloeistof uit het zakje stroomt.
2. Ook onderaan het slangetje bevindt zich aan de binnenzijde van het zakje een klein langwerpig palletje dat de uitstroom van de vloeistof verhindert. Dit palletje kunt u door de wand van het zakje heen voelen door duim en wijsvinger aan weerskanten van het zakje te plaatsen. Met een simpele knikbeweging breekt u het palletje onderaan het slangetje af, waardoor een opening tussen zakje en slangetje ontstaat. Het klysma kan nu worden ingebracht. Eventueel
kunt u op het uiteinde eerst wat vaseline aanbrengen.
3. Het inbrengen gaat het gemakkelijkst wanneer u ontspannen op de linkerzij gaat liggen met licht opgetrokken knieën. Breng nu het lange slangetje voorzichtig zover mogelijk in de anus. Omvat vervolgens het klysmazakje met de volle hand en knijp één of meerdere malen flink in het zakje, tot dit nagenoeg volledig leeg is. Trek het slangetje voorzichtig weer terug.
4. Het is de bedoeling dat u de ingebrachte hoeveelheid vloeistof zo lang mogelijk binnen houdt, indien mogelijk de gehele nacht. Blijft u daarom rustig in de aangenomen houding op bv. de linkerzij liggen, en probeer in slaap te komen.
5. Het lege zakje kunt u na gebruik weggooien.

Welke bijwerkingen kan Asacol geven?

Bij normaal gebruik kan Asacol bij enkele patiënten misselijkheid, diarree, braken, duizeligheid, hoofdpijn en stemmingsveranderingen veroorzaken. Ook kunnen soms overgevoeligheidsreacties optreden zoals allergische huiduitslag,
koorts, kramp in de longen die benauwdheid veroorzaakt, bloedbeeldafwijkingen,
een bepaalde vorm van longontsteking, geelzucht, gewrichtspijn, verschijnselen van een ontstekingachtige ziekte van de huid en/of ingewanden en, zeer zelden, ontsteking van de alvleesklier, ontsteking van het hartzakje, en gelijktijdige ontsteking van longvlies en hartzakje. Mesalazine kan ook bepaalde nierziekten, nierontsteking, en nierfalen veroorzaken.

Raadpleeg altijd uw arts, als de klachten langere tijd aanhouden.

Elke bijwerking die u constateert, en die hier niet is genoemd, dient u onmiddellijk aan uw arts of apotheker te melden.

Bewaring en houdbaarheid

Asacol klysmazakjes ongeopend bewaren bij temperatuur beneden 25°C in de originele verpakking.

De uiterste gebruiksdatum staat op de doos vermeld achter de aanduiding ‘niet te gebruiken na’. Op het plastic zakje staat de uiterste gebruiksdatum vermeld achter de afkorting 'EXP'. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaartal.

De verpakking buiten het bereik van kinderen houden.

Datum laatste herziening van de bijsluiter Oktober 1999

Voor nadere informatie over Asacol kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker.

Gelieve bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.
In Nederland worden de belangen van patiënten die lijden aan colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn behartigd door de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland.

Het adres is: Wilhelminastraat 45a, 3621 VG
Breukelen, tel./telefax 03462-61001.