Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Aspro zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet
verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Aspro en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Aspro gebruikt
3. Hoe wordt Aspro® gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Aspro?

Aspro®, tabletten 320 mg

Werkzaam bestanddeel: 320 mg acetylsalicylzuur per tablet.

Andere bestanddelen (hulpstoffen): aardappelzetmeel, natriumlaurylsulfaat, colloidaal siliciumoxide.

Registratiehouder:

Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:

Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht

In het register ingeschreven onder RVG 03049.

1. Wat is Aspro en waarvoor wordt het gebruikt?

Aspro werkt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend. Bovendien werkt Aspro remmend op de samenklontering van bloedplaatjes (trombocyten) en daarmee op de stolling van het bloed.

Aspro is verkrijgbaar in verpakkingen met 20 tabletten. De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips.

Aspro wordt gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn, reumatische pijn en menstruatiepijn.

2. Wat u moet weten voordat u Aspro gebruikt

Gebruik Aspro niet wanneer u

* bij eerder gebruik maagpijn kreeg of last heeft van maag/darmbloedingen
* lijdt aan een maagzweer of zweer in de 12-vingerige darm of slokdarm
* overgevoelig bent voor salicylzuurverbindingen of soortgelijke pijnstillende
middelen (dit geldt voor sommige astmapatiënten; zij kunnen een aanval
krijgen of flauwvallen),

* lijdt aan vier- of leveraandoeningen
* lijdt aan een neiging tot bloeden
* met anti-stollingsmiddelen wordt behandeld
* lijdt aan een storing in de bloedstolling (zoals hemofilie en hypotrombinemie)

Wees extra voorzichtig met Aspro

Gebruik Aspro niet kort voor of kort na het trekken van tanden of kiezen. Neem geen acetylsalicylzuur in kort voor of na alcoholgebruik.

Geef Aspro slechts op uitdrukkelijk advies van uw arts aan kinderen met verschijnselen van waterpokken of griep. Raadpleeg uw arts voordat u Aspro aan kinderen jonger dan 12 jaar geeft.

Zwangerschap

Gebruik Aspro uitsluitend op advies van uw arts. Niet gebruiken gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Gebruik tijdens de periode van borstvoeding wordt ontraden.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich echter in incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient men hiermee rekening te houden.

Gebruik van Aspro in combinatie met andere geneesmiddelen Acetylsalicylzuur vertoont een wisselwerking met de volgende (genees)middelen:
* het versterkt de werking van bloedverdunnende middelen welke door de
mond worden ingenomen en heparines (antistollingsmiddellen die door
uw arts toegediend worden).
* Bij gelijktijdig gebruik met alcohol neemt de kans op maagklachten toe.

3. Hoe wordt Aspro gebruikt?

Tenzij uw arts anders voorschrijft:

Dosering:

Volwassenen: 2-3 tabletten per keer, maximaal 4 maal per etmaal.
Kinderen van 12 jaar en ouder: 1 tablet per keer, maximaal 6 maal per etmaal.
Het toedienings interval bij kinderen moet tenminste 4 uur bedragen. Afhankelijk van het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) is herhaalde toediening toegestaan.
De tabletten doorslikken met voldoende water of in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed roeren en opdrinken.

Als u bemerkt dat Aspro te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik Aspro niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Aspro heeft gebruikt

Wanneer u te veel van Aspro heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat dan bij voorkeur de verpakking of bijsluiter zien.
De volgende verschijnselen kunnen duiden op overdosering: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, misselijkheid, braken, maagpijn, hyperventilatie, hoge koorts en transpireren welke kunnen leiden tot uitdroging.
Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Aspro in te nemen

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Aspro in om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Aspro bijwerkingen veroorzaken.
Gebruik van acetylsalicylzuur kan aanleiding geven tot:
* maagklachten zoals maagontsteking, zuurbranden
* bloedverlies in de maag en in de darmen (bloedverlies via de ontlasting is voor de patiënt meestal niet waarneembaar), bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede
* overgevoeligheidsverschijnselen zoals netelroos, huiduitslag, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen, ontsteking van het
neusslijmvlies, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen en shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een sterke vaatverwijding ten gevolge van een ernstige overgevoeligheidsreactie
* verlenging van de bloedingstijd

Waarschuw uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

5. Hoe bewaart u Aspro?

Aspro buiten bereik en zicht van kinderen houden

Voor het gebruik de ingesloten bijsluiter lezen. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Aspro niet meer na de datum die op de verpakking en doordrukstrip is vermeld achter 'Exp.' (= vervaldatum) gevolgd door dag, maand en jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in januari 2005.

Nuttige informatie over pijn, koorts en ontsteking

Pijnstillend
Pijn is een signaal dat er ergens in het lichaam iets niet optimaal functioneert. Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld letsel, een verkeerde houding, druk of stofwisselingsprocessen.
Pijn kan ons hinderen bij onze dagelijkse bezigheden. Ook kan het zijn dat we het deel van ons lichaam waar de pijn zit op een andere manier of helemaal niet gebruiken. Zolang we ons bewust zijn van het feit dat pijn duidt op een niet optimale situatie in het lichaam, is het goed om te weten dat een pijnstiller iets aan de pijn kan doen. Een pijnstiller zoals Aspro kan er voor zorgen dat de pijn snel verdwijnt of dat hevige pijn wat draaglijker wordt.

Koortsverlagend
Koorts is doorgaans een normale reactie op een infectie en kan bijdragen tot bestrijding van de ziektekiemen in het lichaam. Een te hoge lichaamstemperatuur kan nadelig zijn voor het lichaam. Een middel zoals Aspro kan een rol spelen bij het herstel van een normale lichaamstemperatuur. Het vervelende gevoel dat koorts vaak geeft (men kan hevig transpireren en tegelijk rillen van de kou) kan hiermee worden verminderd.

Ontstekingsremmend
Sommige aandoeningen kunnen gepaard gaan met een ontsteking. Denk hierbij aan een ontsteking van het tandvlees, maar ook aan een ontsteking van de gewrichten of bindweefsels. Over het algemeen kenmerkt een ontsteking zich door roodheid, zwelling, warmte en pijn en kan gepaard gaan met koorts. Een middel zoals Aspro werkt ontstekingsremmend en kan er voor zorgen dat het ontstoken weefsel weer tot rust komt.