Tekst biisluiter Azaron crème

Azaron

Tripelennamine HCL

Crème
Samenstelling per gram:
20 mg tripelennamine hydrochloride als werkzaam bestanddeel en cetostearylalcohol, natriumedetaat, emulgerende was, dizolidinylureum,
trinatriumfosfaat, natriummonowaterstoffosfaat, paraffine vloeibaar, propyleenglycol, vaseline en water als hulpstoffen.

Vorm en verpakkingsinhoud: 10 gram crème.

Werking:

Azaron heeft een plaatselijk verdovende werking waardoor jeuk en pijn worden weggenomen.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:

Chefaro International BV,
Postbus 6014,
3002 AA Rotterdam,
010 4764566.

Inschrijvingsnummer:

Azaron is in het register ingeschreven onder RVG 00091

Te gebruiken:

Tegen jeuk en pijn tengevolge van insectensteken (muggen, wespen, bijen, mieren etc.) en aanraking met kwallen.

Niet te gebruiken:

op ontstoken, nattende of met blaasjes gepaard gaande huidaandoeningen of bij overgevoeligheid voor de werkzame stof of daarop gelijkende stoffen te weten ethyleendiamine derivaten, of voor een van de hulpstoffen.
Speciale waarschuwingen en bijzondere maatregelen bij gebruik: Toepassen op aandoeningen van kleine omvang, anders uw arts raadplegen. Bij kinderen jonger dan twee jaar in overleg met uw huisarts gebruiken.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen: Er zijn geen wisselwerkingen bekend.

Gebruik in de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding: Azaron kan in de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken: Valt niet te verwachten

Dosering en wijze van gebruik:

Wrijf de aangedane huid goed in met Azaron; zonodig herhalen.
Maatregelen in geval van overdosering: Niet van toepassing.

Bijwerkingen:
Lichte huidirritatie en overgevoeligheidsverschijnselen kunnen voorkomen.

Indien u meent last te hebben van * een andere bijwerking dan in deze rubriek is vermeld, gelieve deze dan te melden aan uw arts of apotheker;

* een van de vermelde bijwerkingen, dan is het raadzaam het gebruik van Azaron te staken en eventueel uw huisarts, apotheker of drogist te raadplegen.

Uiterste gebruiksdatum:

De uiterste gebruiksdatum is op het doosje achter de aanduiding "Niet te gebruiken na" vermeld evenals op de tube. Retourneer de verpakking waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken aan uw drogist of apotheker.

Aanwijzingen voor het bewaren:

Goed gesloten en bij kamertemperatuur (15-25 °C) bewaren.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Datum laatste herziening: Mei 1998.

ATTENTIE! Vermeld bij correspondentie het chargenummer. 10351.2