BIJSLUITER

AZOPT 10 mg/ml oogdruppels, suspensie Brinzolamide

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde ziekte hebben als u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien dient u hem nog een keer te lezen. Als u nog vragen heeft nadat u hem heeft gelezen, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker.

De werkzame stof is brinzolamide 10 mg/ml.

Overige bestanddelen: benzalkoniumchloride, carbomeer 974P, dinatriumedetaat, mannitol, gezuiverd water, natriumchloride, tyloxapol.
Uiterst kleine hoeveelheden zoutzuur of natriumhydroxide worden soms toegevoegd om de zuurgraad (pH-waarde) normaal te houden.

De registratiehouder voor AZOPT is:
Alcon Laboratories (UK) Ltd.,
Boundary Way,
Hemel
Hempstead, Herts., HP2 7UD,
Verenigd Koninkrijk.

De fabrikant van AZOPT is:
S.A. Alcon-Couvreur N.V.,
Rijksweg 14,
B-2870 Puurs,
België.

1. WAT AZOPT DOET

AZOPT oogdruppels worden gebruikt om hoge druk in het oog te behandelen. Deze druk kan leiden tot een ziekte die glaucoom wordt genoemd.
Hoge druk in het oog. Uw oogbollen bevatten een heldere, waterige vloeistof die de binnenkant van het oog voedt. Er vloeit steeds vloeistof weg uit het oog, en er wordt steeds vloeistof geproduceerd.
Als het oog sneller wordt gevuld dan het wordt geledigd, stijgt de druk binnenin het oog. Als hij te veel stijgt, kan hij uw zicht schaden.
AZOPT maakt deel uit van een groep geneesmiddelen voor glaucoom die
koolzuuranhydraseremmers worden genoemd. Het werkt door de productie van vloeistof te verminderen, waardoor de druk in het oog wordt verlaagd. Het kan alleen gebruikt worden, of samen met andere druppels genaamd bètablokkers, die ook druk verlagen.

AZOPT is een melkachtige vloeistof (een suspensie) geleverd in een doosje met een 5 ml of een 10 ml plastic (droptainer) flesje met schroefdop, of in een doosje met drie 5 ml plastic (droptainer) flesjes met schroefdop. Niet alle verpakkingsgrootten hoeven op de markt te zijn.

2. ALVORENS AZOPT TE GEBRUIKEN

Gebruik AZOPT niet ...

*als u nierproblemen hebt.
*als u allergisch bent voor brinzolamide of voor een van de overige bestanddelen.
*als u allergisch bent voor geneesmiddelen genaamd sulfonamiden. AZOPT kan dezelfde allergie veroorzaken.

*als u een conditie heeft die hyperchloremische acidose wordt genoemd (een te hoog zuurgehalte in uw bloed)

Vraag dan uw arts om advies.

Pas goed op met AZOPT ...

*als u leverproblemen heeft. Bespreek dit met uw arts.
*als u droge ogen of hoornvliesproblemen heeft. Bespreek dit met uw arts.
*als u zachte contactlenzen draagt. Gebruik de druppels niet met uw lenzen in. Wacht 15 minuten na gebruik van de druppels alvorens uw lenzen opnieuw in uw ogen te zetten. Een conserveermiddel in AZOPT (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken en het is ook bekend dat het zachte contactlenzen kan doen verkleuren.

AZOPT dient niet te worden gebruikt door personen beneden de 18 jaar.

Zwangerschap/borstvoeding

Als u zwanger bent, of zwanger zou kunnen worden, bespreek dit met uw arts alvorens AZOPT te gebruiken.
Als u borstvoeding geeft, gebruik AZOPT niet; het zou in uw moedermelk kunnen overgaan.

Rijvaardigheid of het bedienen van machines

U zou kunnen ervaren dat uw zicht een tijdje wazig is onmiddellijk nadat u AZOPT gebruikt.
Sommige mensen vonden zichzelf slaperig of duizelig terwijl ze AZOPT gebruikten. Rijd niet of bedien geen machines totdat dit is uitgewerkt.

AZOPT en andere geneesmiddelen

Als u een andere koolzuuranhydraseremmer gebruikt (acetazolamide of dorzolamide, zie punt 1 WAT AZOPT DOET), bespreek dit met uw arts.

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt (of onlangs heeft gebruikt).
Vergeet niet ook geneesmiddelen te vermelden die u zonder voorschrift heeft gekocht.

3. HOE AZOPT TE GEBRUIKEN

De gebruikelijke dosis
Volwassenen: 1 druppel in het oog of de ogen, tweemaal per dag -'s ochtends en 's avonds.
Gebruik deze hoeveelheid tenzij uw arts het u anders gezegd heeft. Gebruik AZOPT enkel in beide ogen als uw arts het u gezegd heeft. Gebruik het zolang als uw arts het gezegd heeft.

Gebruik AZOPT enkel om in uw ogen te druppelen.

Hoeveel te gebruiken
*Neem het AZOPT flesje en een spiegel.
*Was uw handen.
*Schud het flesje en draai het dopje eraf.
*Houd het flesje, naar beneden gericht, tussen uw duim en middelvinger.
*Houd uw hoofd achterover. Trek uw ooglid met een schone vinger naar onder, tot er zich een 'zakje' vormt tussen het ooglid en uw oog. De druppel moet daarin vallen,
*Breng de tip van het flesje dicht bij het oog. Het kan handig zijn hierbij de spiegel te gebruiken.
*Raak uw oog of ooglid, omliggende gebieden of andere oppervlakken niet aan met de druppelteller. Het zou de druppels kunnen infecteren.
*Druk licht met de wijsvinger op de onderzijde van het flesje zodat per keer één druppel AZOPT vrijkomt.
*Knijp niet in het flesje: het werd zo ontworpen zodat een zachte druk op de onderzijde volstaat.
*Na gebruik van AZOPT, druk met een vinger in uw ooghoek, naast de neus
Dat helpt te verhinderen dat AZOPT in de rest van uw lichaam komt.
*Indien u druppels in beide ogen doet, herhaal de werkwijze voor uw andere oog.
*Schroef onmiddellijk na gebruik het dopje weer stevig op het flesje.
*Gebruik een flesje op alvorens het volgende flesje te openen.
Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen, probeer opnieuw.

Als u te veel in uw ogen krijgt, spoel het volledig uit met warm water. Breng niet meer druppels in tot het tijd is voor uw volgende gewone dosis.

Als u AZOPT vergeet te gebruiken, gebruik één enkele druppel zodra u het zich herinnert, en pas daarna weer uw gewone schema toe. Gebruik geen dubbele dosis om het goed te maken.

Als u andere oogdruppels gebruikt, laat minstens 5 minuten verlopen tussen het inbrengen van AZOPT en de andere druppels.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Sommige personen die AZOPT gebruiken, kunnen bijwerkingen krijgen. Ze kunnen onaangenaam zijn, maar de meeste verdwijnen snel.
U kunt gewoonlijk de druppels blijven gebruiken tenzij de bijwerkingen ernstig zijn. Als u verontrust bent, raadpleeg een arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Eén of meer hiervan kunnen voorkomen bij maximaal 6 op elke 100 personen.

Effecten op het oog: tijdelijk wazig zicht, branderig en prikkend gevoel onmiddellijk na gebruik van de druppels; een gevoel van iets in uw oog; rode ogen.

Effecten op het lichaam: bittere of zure smaak; hoofdpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen

Kunnen voorkomen bij maximaal 1 op elke 100 personen.

Effecten op het oog: afscheiding, pijn, jeuk; ontsteking of beschadiging van het oogboloppervlak;
ontsteking van of korstvorming op de oogleden; verhoogde traanproductie; vermoeide of droge ogen; abnormaal zicht; lichtflitsen; afzetting op het oogoppervlak.

Effecten op het lichaam: verstoorde maag, misselijkheid, maagzuur, kortademigheid, pijn ter hoogte van de borst, bronchitis; droge mond, keelpijn, neus- of neusholteproblemen waaronder een loopneus of bloedneus; mondbloeding; stijfheid of tintelend gevoel in vingers en tenen; depressie, duizeligheid;
haaruitval, huidirritatie, huiduitslag, hoesten.

Als u bijwerkingen ondervindt die hier niet vermeld worden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5 BEWARING VAN AZOPT

Voor dit geneesmiddel is er geen speciale bewaartemperatuur.
U moet een flesje weggooien vier weken nadat u het de eerste keer geopend hebt, om infecties te voorkomen. Schrijf van elk flesje de datum op wanneer u het de eerste keer geopend hebt in de ruimte hieronder en in de ruimte op het label van het flesje en op het karton. Schrijf slechts één datum op voor een verpakking met één flesje.
Geopend (1):
Geopend (2):
Geopend (3):
Bewaar de druppels op een veilige plaats waar kinderen ze niet kunnen zien of bereiken.
Gebruik de druppels niet na de uiterste gebruiksdatum (aangegeven als "EXP") op het flesje en het doosje.

Als u nog andere vragen hebt over uw geneesmiddelen, raadpleeg dan een arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in XXXXX

AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor alle informatie over deze druppels contact op met uw plaatselijke Alcon-kantoor.