I N F O R M AT I E V O O R D E PAT I Ë N T

BACICOLINE-B® OORDRUPPELS

ALGEMEEN ADVIES
Het is raadzaam eerst de bijsluiter te lezen voor u ‘Bacicoline-B’ oordruppels
gaat gebruiken, ook als u ’Bacicoline-B’ oordruppels al eerder kreeg voorgeschreven. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint.
Als er nog vragen overblijven, kunt u het best even met uw arts of apotheker overleggen. Bewaar deze bijsluiter voor het geval u hem nog eens wilt lezen.

WAT IS ‘BACICOLINE-B’ EN HOE ZIET HET ERUIT?

‘Bacicoline-B’ bestaat uit twee middelen die werkzaam zijn tegen infecties
(antibiotica) en een middel dat de ontstekingsverschijnselen die meestal
de infectie begeleiden, vermindert (corticosteroïd).
‘Bacicoline-B’ oordruppels bevatten per ml 250.000 E (ongeveer 20 mg)
colistimethaatnatrium , 500 E bacitracine, 10 mg hydrocortisonacetaat,
en verder boorzuur, borax, polysorbaat 80, natriumchloride en water.
‘Bacicoline-B’ ziet eruit als een melkachtige vloeistof.
‘Bacicoline-B’ oordruppels zitten in een wit plastic flesje met een druppelaar.
De flesjes hebben een witte schroefdop.
‘Bacicoline-B’ wordt in Nederland in de handel gebracht door:

Merck Sharp & Dohme B.V.,
Postbus 581,
2003 PC Haarlem,
Telefoon 023 - 5 153 153.

‘Bacicoline-B’ is in het register ingeschreven onder RVG 01761.

WAAROM SCHRIJFT UW ARTS ‘BACICOLINE-B’VOOR?

‘Bacicoline-B’ oordruppels worden gebruikt ter behandeling van door bacteriën veroorzaakte uitwendige oorontstekingen en ter bestrijding van de
bijgaande ontstekingsverschijnselen.

WANNEER MAG U ‘BACICOLINE-B’ NIET GEBRUIKEN?

Gebruik ‘Bacicoline-B’ oordruppels niet als u:
– overgevoelig (allergisch) bent voor een van de bestanddelen
– een gebroken trommelvlies heeft
– een oorontsteking heeft tengevolge van bijvoorbeeld een schimmel
of een virus
– ‘Bacicoline-B’ wilt gebruiken bij een kind jonger dan 3 jaar, vanwege
de aanwezigheid van boorzuur.
WAT MOET U UW ARTS VERTELLEN VOORDAT OF TERWIJL U DIT MIDDEL GEBRUIKT?

De arts die u ‘Bacicoline-B’ oordruppels voorschrijft, moet op de hoogte
zijn van alle ziekten die u vroeger heeft gehad of op dit moment heeft.
Wanneer u na gebruik van ‘Bacicoline-B’ oordruppels plotseling klachten
krijgt die u normaal niet heeft, bijvoorbeeld huiduitslag,
roodheid of jeuk aan het oor, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat
u overgevoelig bent voor ‘Bacicoline-B’. Treden deze verschijnselen op,
stop dan het gebruik van ‘Bacicoline-B’ en raadpleeg uw arts.
KAN DIT MIDDEL WORDEN GEBRUIKT TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING?
Tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding mag u ‘Bacicoline-B’ alleen gebruiken na overleg met uw arts.

KAN ‘BACICOLINE-B’ SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN WORDEN GEBRUIKT?

Zeg uw arts welke geneesmiddelen (ook oordruppels) u nu gebruikt of
van plan bent te gebruiken, ook geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar
zijn.

KAN DIT MIDDEL DE RIJVAARDIGHEID OF HET BEDIENEN VAN MACHINES BEÏNVLOEDEN?

Over het algemeen heeft het gebruik van ‘Bacicoline-B’ geen invloed op
uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen.

DPPI-BCL-0189 (12-10-98)

I N F O R M AT I E V O O R D E PAT I Ë N T

BACICOLINE-B® OORDRUPPELS

HOE MOET ‘BACICOLINE-B’ GEBRUIKT WORDEN?

Als u ‘Bacicoline-B’ ontvangt in een verpakking met een wit plastic
flesje oplosmiddel en een glazen flesje met poeder, lees dan voor het
gebruik aandachtig het volgende voorschrift:
1 Verwijder het rode centrale plaatje door het aan de rand op te tillen.
2 Open het plastic flesje door het kapje en het dopje los te draaien.
3 Bevestig de twee flesjes aan elkaar door de punt van de plastic
flacon volledig in de rubberdop van het glazen flesje te draaien.
4 Laat het oplosmiddel in het glazen flesje lopen door een aantal keren
in het plasic flesje te knijpen.
5 Goed schudden tot er een melkachtige vloeistof is ontstaan.
6 Draai het geheel om en zuig de suspensie in het plastic flesje door
hier regelmatig in te knijpen.
7 Draai het glazen flesje los en gooi het weg. Sluit het plastic flesje af.
Vervolg als onder "Gebruiksaanwijzing voor kant-en-klaar verpakking
‘Bacicoline-B’".
N.B. Het is normaal dat een beetje vocht of schuim in het glazen flesje
achterblijft. ‘Bacicoline-B’ ziet er uit als een melkachtige suspensie.
Gebruiksaanwijzing voor kant-en-klaar verpakking ‘Bacicoline-B’
De gebruikelijke dosering is driemaal per dag 5-6 druppels in het oor.
In het algemeen kan de duur van de behandeling variëren van enkele
dagen tot 10 tot 14 dagen. Maak vóór u ‘Bacicoline-B’ oordruppels
gebruikt de gehoorgang schoon. Uw arts kan u hierover adviseren.
Schud het flesje vóór gebruik. Op de zij gaan liggen en de druppels in
de gehoorgang druppelen, daarna nog 5 minuten in dezelfde houding
blijven liggen. Sluit het flesje na gebruik.

WAT MOET U DOEN ALS U EEN KEER DRUPPELEN HEEFT OVERGESLAGEN?

Gebruik de druppels volgens voorschrift. Als u echter een keer heeft vergeten uw oren te druppelen, druppel dan in zodra u eraan denkt en schuif het tijdstip van
eventueel resterende doses die dag op.

WELKE BIJWERKINGEN VAN ‘BACICOLINE-B’ ZIJN BEKEND?

Ieder geneesmiddel kan ongewenste bijwerkingen hebben.
Bijwerkingen kunnen onder andere zijn: overgevoeligheidsreacties of
(over)gevoelig worden. Langdurig gebruik in het oor kan leiden tot
slinken van het trommelvlies en het ontstaan van een gaatje in het
trommelvlies. Corticosteroïden kunnen andere ontstekingen maskeren
of activeren.
Er treden in zeldzame gevallen ook andere bijwerkingen op; sommige
daarvan kunnen ernstig zijn.
Wanneer u last krijgt van de hier genoemde of andere ongewone
verschijnselen, raadpleeg dan uw arts.

HOE IS ‘BACICOLINE-B’ HET BEST TE BEWAREN?

‘Bacicoline-B’ oordruppels kunt u het best bij kamertemperatuur (15-25 °C) bewaren in de verpakking zoals die door de apotheek wordt afgeleverd. Op het doosje kunt u de uiterste gebruiksdatum vinden achter ‘Niet te gebruiken na’.
Als de genoemde maand is verstreken, kunt u ‘Bacicoline-B’ oordruppels het best in de verpakking naar de apotheek terugbrengen. Na eerste opening zijn de druppels 10 dagen houdbaar.
Berg de oordruppels zo op dat kinderen er niet bij kunnen.

GOED OM TE WETEN

– Probeer voor het weekeinde en de vakantie altijd voldoende ‘Bacicoline-B’ in voorraad te hebben.
– Het is handig dat uw partner of verzorger in geval van nood weet welke geneesmiddelen u gebruikt, maar ook dat u die informatie ergens heeft opgeschreven.
– ‘Bacicoline-B’ is alleen voor u voorgeschreven. Anderen mogen uw middel niet gebruiken, net zoals u nooit geneesmiddelen moet gebruiken die aan anderen zijn voorgeschreven.
– Het is van groot belang dat u nauwkeurig de behandeling van uw eigen arts volhoudt. Heeft u hier vragen over of wilt u meer weten dan in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw arts of uw apotheker. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond ‘Bacicoline-B’.

Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in augustus 1998.
Postbus 581, 2003 PC Haarlem,Telefoon 023 - 5 153 153