BACTROBAN

Huidzalf 2%

INFORMATIE VOOR DE PATIENT

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Lees eerst deze bijsluiter
Volg altijd de aanwijzingen van uw arts op.

Voordat u met de therapie begint, raden wij u aan deze bijsluiter goed te lezen. Dit advies geldt ook als u iemand anders helpt met het toedienen van de zalf. Het kan zijn dat u tijdens de behandeling met Bactroban de bijsluiter nogmaals wilt lezen. Daarom adviseren wij u de bijsluiter gedurende de behandeling te bewaren. Bij vragen of onduidelijkheden over de inhoud van deze bijsluiter kunt u zich altijd tot uw arts of apotheker wenden. Houd dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Geef het ook nooit aan anderen dan degene(n) aan wie de arts het voorgeschreven heeft. Gooi oude of overgebleven geneesmiddelen niet weg, maar lever ze in bij uw apotheek.

1.2. Naam van het geneesmiddel Bactroban Huidzalf 2%.

1.3. Wat is de samenstelling van Bactroban Huidzalf?

Bactroban Huidzalf is een witte vetvrije wateroplosbare zalf, die 20 mg mupirocine per gram zalf bevat.
De zalf bevat de volgende hulpstoffen: polyethyleenglycol.

1.4. Hoe ziet Bactroban Huidzalf eruit en wat is de inhoud van de verpakking?
Bactroban wordt geleverd in de vorm van een zalf.
Bactroban is verkrijgbaar in tubes van 15 gram.

1.5 Tot welke geneesmiddelengroep behoort Bactroban Huidzalf?
Bactroban Huidzalf behoort tot de groep van geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van bepaalde huidinfecties.

1.6. Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Bactroban Huidzalf in Nederland?

GlaxoSmithKline BV
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist

1.7. Onder welk nummer is Bactroban Huidzalf in het Register ingeschreven?
Bactroban Huidzalf 2%, hydrofiele zalf 20 mg/g is in het Register ingeschreven onder RVG 11651.

2. WAARVOOR WORDT BACTROBAN HUIDZALF GEBRUIKT?

Bactroban Huidzalf wordt door uw arts voorgeschreven voor de plaatselijke behandeling van bepaalde huidinfecties, zoals impetigo, zweren, steenpuisten, ontstoken snij-, schaaf- en brandwonden, ontstoken haarwortels en ontstoken eczeem, die veroorzaakt worden door bacteriën.

3. WAAR MOET U OP LETTEN VOORDAT U BACTROBAN HUIDZALF GAAT GEBRUIKEN?

3.1. Wanneer mag u Bactroban Huidzalf niet gebruiken?
* Overgevoeligheid voor mupirocine of voor andere zalven die een bepaalde zalfbasis (polyethyleenglycol) bevatten. Deel uw arts daarom mee voor welke andere zalven of crèmes u overgevoelig bent. (Zie ook rubriek: "Wat is de samenstelling van Bactroban huidzalf?"). Uw arts of apotheker kan u hierover nader informeren.

3.2. Welke bijzondere voorzorgen gelden er bij het gebruik van Bactroban Huidzalf?
* Indien u last krijgt van overgevoeligheidsverschijnselen (deze kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, lokale pijn, gezwollen huid of benauwdheid), stop dan direct met het gebruik van de zalf. Verwijder de zalfresten van de huid met water en neem vervolgens zo spoedig mogelijk contact op met uw arts.

* Bij zwangerschap en het geven van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.
* Bactroban Huidzalf mag u uitsluitend op de huid aanbrengen. De zalf is niet geschikt voor toepassing in het oog of in de neus. Wanneer u per ongeluk toch zalf in een oog krijgt dan moet het oog grondig met water worden gespoeld totdat alle zalfresten verdwenen zijn.
* Als u last heeft van een nierfunctiestoornis en u moet de zalf op een groot gebied van de huid smeren, raden wij u aan eerst contact met uw arts op te nemen.

3.3. Kunt u Bactroban Huidzalf samen met andere geneesmiddelen gebruiken?
Als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, raden wij u aan uw arts hierover te informeren voordat u met de therapie begint. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden.
* Bactroban Huidzalf mag niet worden gemengd met andere huidpreparaten omdat anders de werking kan verminderen.

4. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN BACTROBAN HUIDZALF

Volg de instructies van uw arts op en houd u aan de voorgeschreven hoeveelheid en regelmaat van gebruik. Stop de kuur niet, indien de verschijnselen lijken te verminderen, zonder overleg met uw arts. Indien het voorschrift niet voldoende wordt opgevolgd is de kans op voortbestaan van de huidinfectie aanwezig.

4.1. Wat is de dosering van Bactroban Huidzalf?
Zowel volwassenen als kinderen dienen 2 tot 3 maal per dag gedurende 6 tot 10 dagen een kleine hoeveelheid zalf op de aangedane plaats te smeren.

4.2. Gebruiksaanwijzing
De tube is te openen door de afsluitfolie door te prikken met de achterkant van de schroefdop.
De zalf kan met een schone vinger of met een spatel) worden aangebracht (niet in de ogen en in de neus). Ter voorkoming van eventuele vlekken op kleding en/of meubilair wordt aanbevolen om de ingesmeerde plek met een gaasje of te dekken en na gebruik de handen te wassen.

4.3. Hoe vaak moet u Bactroban Huidzalf toedienen? 2-3 maal per dag.

4.4. Wat is de duur van de behandeling met Bactroban Huidzalf? Bactroban Huidzalf mag niet langer dan 10 dagen worden gebruikt.
De duur van de behandeling is afhankelijk van het verloop van uw klachten. Bij nauwkeurig opvolgen van het voorschrift geneest de huidinfectie gewoonlijk na 6 tot 10 dagen behandeling.
Indien na 7 dagen geen duidelijke verbeteringen zijn waar te nemen, dan dient u weer contact met uw arts op te nemen.

4.5. Wat moet u doen als u meer Bactroban Huidzalf heeft toegediend dan is voorgeschreven?
Het is niet erg waarschijnlijk dat zich dan problemen voordoen. Indien dit toch het geval is, bijvoorbeeld ernstige huidreacties, dient u de ingesmeerde huid grondig met water te wassen.
Waarschuw in dit geval uw arts. Laat uw arts ook de verpakking van Bactroban Huidzalf zien.

4.6. Wat moet u doen als u vergeten bent uw dosis Bactroban Huidzalf aan te brengen?
Als u vergeten bent de zalf op de huid te smeren, doe dit dan alsnog zodra u daaraan denkt, en ga vervolgens op de voorgeschreven wijze door.

5. MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN BACTROBAN HUIDZALF

Zoals met alle geneesmiddelen, kunt u last krijgen van bijwerkingen.
Voor de frequentie van bijwerkingen worden de volgende termen gebruikt: Zeer vaak (>_1/10), vaak (>_1/100en < 1/10), soms (>1/1000 en < 1/100), zelden (?1/10000 en < 1/1000) en zeer zelden (< 1/10000)

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden komen plaatselijke, dan wel algemene overgevoeligheidsreacties van de huid voor. Overgevoeligheidsreacties kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, lokale pijn, gezwollen huid of benauwdheid. Stop dan direct met het gebruik van de zalf, verwijder de zalfresten van de huid met water en neem vervolgens zo spoedig mogelijk contact op met uw arts.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak kunt u een brandend gevoel krijgen op de plaats van toediening. Soms kunt u hier jeuk, roodheid of een droge huid ervaren.
Ook kunnen soms gevoeligheidsreacties optreden van de huid op de actieve stof of op de basiszalf.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.
6. HOE MOET U BACTROBAN HUIDZALF BEWAREN EN WAT IS DE UITERSTE GEBRUIKSTERMIJN?
Niet bewaren boven 25 °C, niet in de koelkast en niet in de vriezer. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Op zowel de verpakking als de tube staat de uiterste gebruikstermijn van Bactroban aangegeven. Op de verpakking wordt deze datum voorafgegaan door de woorden "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:". "Exp" betekent vervaldatum. Na deze datum mag het geneesmiddel niet meer worden gebruikt.

7. WANNEER IS DEZE BIJSLUITER VOOR HET LAATST GEWIJZIGD? Juli 2004

ALGEMENE ADVIEZEN

Volg altijd de aanwijzingen op van uw arts.
Lees de bijsluiter die u bij elk geneesmiddel hoort te krijgen.
Ga met vragen over geneesmiddelen en het gebruik daarvan altijd naar uw arts of apotheker. Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
* Zorg dat uw omgeving weet welke geneesmiddelen u gebruikt.
* Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken en gebruik zelf ook nooit geneesmiddelen van iemand anders.
* Gooi oude geneesmiddelen niet weg, maar lever ze in bij de apotheek.
Patientenbijsluiter Bactroban Huidzalf 2% Blz.4 Versie 6.2, 29 juli 2004