BECLOFORTE® 250 INHALATOR
BECLOFORTE" 250 VOLUMATIC® aersol

PATIENTENINFORMATIE
SEP 2004

Wij raden u aan deze patienteninformatie te lezen voordat u Becloforte Inhalator of Becloforte Volumatic gaat gebruiken. Met vragen of klachten kunt u terecht bij uw arts, uw apotheker of G1axoSmithKline By. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant Becloforte Inhalator of Becloforte Volumatic kan herkennen.

WAT ZIJN BECLOFORTE INHALATOR EN BECLOFORTE VOLUMATIC?

Becloforte 250 Inhalator en Becloforte 250 Volumatic bevatten precies hetzelfde geneesmiddel. De informatie is dus voor beide vormen van toepassing.
Het geneesmiddel bevindt zich in een spuitbusje, dat in een plastic houder is geklemd. Op het etiket van het spuitbusje staat de naam "Becloforte 250 Inhalator" vermeld. Door op het spuitbusje te drukken komt er een vaste hoeveelheid van het geneesmiddel als een wolkje naar buiten. De Volumatic is een hulpstuk om het inhaleren te vergemakkelijken.

De werkzame stof in Becloforte 250 Inhalator heet beclometasondipropionaat.
Becloforte 250 Inhalator bevat 250 microgram (= 0,00025 gram) beclometasondipropionaat. Becloforte Inhalator bevat de volgende hulpstoffen: oliezuur, trichloorfluormethaan en dichloordifluormethaan.

Een verpakking Becloforte 250 Inhalator bevat 1 spuitbusje met 200 inhalatiedoses.
Een verpakking Becloforte 250 Volumatic bevat 1 Volumatic en 1 verpakking Becloforte 250 Inhalator. Becloforte 250 Inhalator en Becloforte 250 Volumatic zijn respectievelijk in het register van farmaceutische specialites ingeschreven onder RVG 10434 en 12567.

In Nederland worden Becloforte 250 Inhalator en Becloforte 250 Volumatic op de markt gebracht door: GlaxoSmithKline BY,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist,
tel. 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS BECLOFORTE VOOR?

Uw arts heeft u Becloforte voorgeschreven om benauwdheid bij astma te voorkomen.

WANNEER MAG U BECLOFORTE MET GEBRUIKEN?

Als is gebleken dat u overgevoelig bent voor Becloforte Inhalator mag u dit geneesmiddel niet meer gebruiken voordat u overleg heeft gehad met uw arts. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na inhalatie plotseling last krijgt van: benauwdheid; gezwollen oogleden, lippen of gezicht; rode huid; galbulten en/of jeuk.
Als u last heeft van zeer emstige voortdurende benauwdheid, mag u Becloforte niet gebruiken. Becloforte mag u ook niet gebruiken als u longtuberculose (T.B.C.) heeft.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

Als u corticosteroiden gebruikt in tabletvorm, mag u alleen na overleg met uw arts overschakelen op Becloforte. Dit dient geleidelijk te gebeuren, volgens voorschrift van uw arts. U kunt hierbij last krijgen van eczeem of een allergische neusaandoening. Stop nooit ineens met het oude geneesmiddel.

Voor zover bekend heeft Becloforte geen invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

BECLOFORTE EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en u wilt Becloforte gebruiken, raden wij u aan dit altijd eerst met uw arts te overleggen. Voor zover bekend, kunt u Becloforte gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding volgens voorschrift van uw arts.

HOEVEEL BECLOFORTE MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Het is belangrijk dat u voor gebruik van Becloforte Inhalator de instructie van de Inhalator (z.o.z.) doorleest. Er is een aparte instructie hoe u de Volumatic het best kunt gebruiken.

Uw arts heeft u verteld hoeveel Becloforte u moet inhaleren en hoe vaak per dag.
Wij raden u aan Becloforte 's morgens en 's avonds te inhaleren.

De gebruikelijke dosering voor Becloforte Inhalator is als volgt: VOLWASSENEN: 2 maal daags 1 tot 2 inhalaties.

KINDEREN:

Voor kinderen zijn Becotide 50 en 100 Inhalator beschikbaar.

U mag de behandeling met Becloforte Inhalator alleen maar staken op voorschrift van uw arts.

In geval van overdosering: Als u meer inhalaties Becloforte heeft genomen dan uw arts u heeft voorgeschreven en u voelt zich niet goed, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

Doordat u Becloforte inhaleert komt het geneesmiddel direct in uw luchtwegen terecht. Door deze directe manier van toediening veroorzaakt Becloforte vrijwel geen bijwerkingen. In sommige gevallen kan keelpijn, heesheid of een schimmelinfectie in mond- en keelholte optreden. Dit kunt u tegengaan door direct na het inhaleren even uw mond te spoelen met water. Het is belangrijk dat u uw mond achterin spoelt en het water niet doorslikt.

Wanneer u bijwerkingen opmerkt die hier niet zijn genoemd moet u uw arts of apotheker raadplegen.

HOE KUNT U BECLOFORTE INHALATOR HET BEST BEWAREN?

Becloforte Inhalator/Volumatic bewaart u het best in de verpakking, tussen 2 en 30 °C. Blootstelling aan zonlicht en temperaturen beneden het vriespunt kunt u het best vermijden. Het spuitbusje niet beschadigen of in het vuur gooien. Een koud spuitbusje werkt minder goed. Het is verstandig het eerst op kamertemperatuur te laten komen voordat u het gebruikt.
Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje en op het etiket lezen na de tekst "Niet te gebruiken na:". Gebruik Becloforte Inhalator/Volumatic na deze datum niet meer, maar breng het spuitbusje in de verpakking terug naar uw apotheek
.
Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

HOE WERKT BECLOFORTE?

Uw benauwdheid ontstaat doordat bepaalde prikkels kramp-achtige samentrekkingen van de luchtwegen veroorzaken. Prikkels kunnen bijvoorbeeld zijn: huisdieren, pollen, stof, kou, inspanning of rook. Door ontstekingsprocessen in de luchtwegen reageert u hierop sterker dan normaal het geval is. Becloforte remt deze ontstekingsprocessen in de luchtwegen. Hierdoor bent u minder gevoelig voor prikkels, en kunnen aanvallen van benauwdheid worden voorkomen.
Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken bij het voorkomen van benauwdheid, is het noodzakelijk dat u Becloforte dagelijks gebruikt. Uw klachten zullen dan in het algemeen binnen 10 dagen afnemen. Raadpleeg uw arts als dit niet het geval is. Het is belangrijk dat u Becloforte blijft gebruiken, ook als u geen klachten heeft.

Becloforte kunt u niet gebruiken om een plotselinge aanval van benauwdheid
te stoppen.

Juli 2002