BECLOMETASON NEVEL 50
N E U S S P R AY SUSPENSIE 50 µg/dosis

PATIENTENINFORMATIE

Wij raden u aan deze patienteninformatie te lezen voordat u Beclometason Nevel 50 gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of Hexal B.V. raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant Beclometason Nevel 50 kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS BECLOMETASON NEVEL 50?

Het geneesmiddel is een troebele vloeistof dat zich in een flesje met vernevelaar bevindt. Op het etiket van het flesje staat de naam "Beclometason Nevel 50" vermeld. Het geneesmiddel moet in de neus worden toegediend. Door de vleugels van de vernevelaar naar beneden te drukken, komt er een vaste hoeveelheid van het geneesmiddel als een fijne nevel in de neus terecht. De werkzame stof in Beclometason Nevel 50 heet beclometasondipropionaat (als monohydraat) en behoort tot de geneesmiddelen groep corticosteroiden. Elke verstuiving bevat 50 microgram (= 0,00005 gram) beclometasondipropionaat. Beclometason Nevel 50 bevat geen drijfgassen. Om bederf van de vloeistof tegen te gaan zijn conserveermiddelen (benzalkoniumchloride en fenylethylalcohol) toegevoegd. Verder bevat Beclometason Nevel 50 de volgende hulpstoffen: Avicel, glucose, polysorbaat 80 en gezuiverd water.

Uw neusklachten ontstaan doordat u gevoeliger bent voor bepaalde prikkels die neusklachten veroorzaken dan normaal het geval is. Prikkels kunnen bijvoorbeeld zijn: huidschilfers van huisdieren, huisstofmijt, pollen, schimmels, stof, vocht of koude lucht. Corticosteroiden remmen de reties die uw neusklachten veroorzaken. Hierdoor bent u minder gevoelig voor de prikkels en kunnen klachten zoals jeuk, niezen en verstopping van de neus worden tegengegaan en voorkomen.
Een verpakking Beclometason Nevel 50 bevat 1 flesje met 200 doses. Beclometason Nevel 50, neusspray is in het register van farmaceutische specialités ingeschreven onder RVG 10728. In Nederland wordt Beclometason Nevel 50 op de markt gebracht door: Hexal B.V., Postbus 251, 2180 AG Hillegom.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS BECLOMETASON NEVEL 50 VOOR?

Uw arts heeft u Beclometason Nevel 50 voorgeschreven ter behandeling van ontstekingen van het neusslijmvlies, al dan niet veroorzaakt door een overgevoeligheidsreactie, die worden gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (allergische rhinitis en rhinitis vasomotorica).

WANNEER MAG U BECLOMETASON NEVEL 50 MET GEBRUIKEN?

Als is gebleken dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Beclometason Nevel 50 mag u dit geneesmiddel niet (meer) gebruiken.. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na toediening plotseling last krijgt van: benauwdheid; gezwollen oogleden, lippen of gezicht, rode huid, galbulten en/of jeuk. Gebruik, indien u de hierboven beschreven klachten herkent, Beclometason Nevel 50 niet meer voordat u overleg heeft gehad met uw arts.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

Als u corticosteroiden gebruikt in tabletvorm, mag u alleen na overleg met uw arts overschakelen op Beclometason Nevel 50. Dit dient geleidelijk te gebeuren, volgens voorschrift van uw arts. Stop nooit ineens met het oude geneesmiddel.

BECLOMETASON NEVEL 50 EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Ms u zwanger bent of borstvoeding geeft en u wilt een geneesmiddel gebruiken, raden wij u aan dit altijd eerst met uw arts te overleggen. Voor zover bekend, kunt u Beclometason Nevel 50 gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding volgens voorschrift van uw arts.

BECLOMETASON NEVEL 50 EN AUTORIJDEN OF GEVAARLIJKE MACHINES BEDIENEN

Voor zover bekend heeft Beclometason Nevel 50 geen invloed op de njvaardigheid en het bedienen van machines.

HOEVEEL BECLOMETASON NEVEL 50 MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Het is belangrijk dat u voor gebruik van Beclometason Nevel 50 de instructie van de vernevelaar (z.o.z) doorleest. Uw arts heeft u verteld hoeveel Beclometason Nevel 50 u moet toedienen en hoe vaak per dag. Wij raden u aan Beclometason Nevel 50 's morgens en 's avonds toe te dienen. De gebruikelijke dosering voor Beclometason Nevel 50 is als volgt.

VOLWASSENEN EN KINDEREN:

2 maal daags 2 verstuivingen in ieder neusgat. Afhankelijk van het effect kan uw arts de dosering verlagen. U mag de behandeling met Beclometason Nevel 50 alleen maar staken op voorschrift van uw arts.

Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken is het belangrijk dat u Beclometason Nevel 50 regelmatig gebruikt. Het effect van Beclometason Nevel 50 is pas na enkele dagen merkbaar. Raadpleeg uw arts als dit niet het geval is. Het is belangrijk dat u Beclometason Nevel 50 blijft gebruiken, ook als u geen klachten meer heeft.
Wat moet u doen wanneer u te veel Beclometason Nevel 50 heeft gebruikt: Als u meer Beclometason Nevel 50 heeft toegediend dan uw arts u heeft voorgeschreven en u voelt zich niet goed, is het raadzaam onmiddellijk contact met uw arts op te nemen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten om Beclometason Nevel 50 te gebruiken: Wanner u een dosis bent vergeten in te nemen en het is bijna tijd voor de volgende dosis, neem de "vergeten" dosis dan niet alsnog in, maar ga verder met het schema zoals uw arts dat heeft voorgeschreven. Neem in iedere geval nooit een dubbele dosis in om zo de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

Zoals alle geneesmiddelen kan Beclometason Nevel 50 bijwerkingen veroorzaken. Voor de frequentie van bijwerkingen worden de volgende termen gebruikt:
Zeer vaak (Meer dan 10%), vaak (meer dan 1% en minder dan 10 %), soms (meer dan 0.1 % en minder dan 1%), zelden (meer dan 0.01% en minder dan 0.1%) en zeer zelden (minder dan 0.01%)

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag (rash), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria), jeuk (pruritis), roodheid en vochtophoping (erytheem en oedeem) van gezicht, lippen, keel en rond ogen.

Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: onaangename reuk of smaak

Oogaandoeningen
Zeer zelden: verhoging van de druk in het oog, verhoogde oogboldruk (groene staar) (glaucoom)

Ademhalingsstelsel-, borstkasaandoeningen
Vaak: neusbloedingen(epistaxis), droogheid en irritatie van neus en keel
Zeer zelden: gaatje in het neusschot (nasale septumperforatie)

In het geval dat er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

HOE KUNT U BECLOMETASON NEVEL 50 HET BEST BEWAREN?

Beclometason Nevel 50 bewaart u het best in de verpakking, in het donker, beneden 30 °C. Niet invriezen. Na de eerste toediening is het geneesmiddel nog 3 maanden houdbaar. Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruikdatum kunt u op het doosje en op het etiket lezen na de tekst "Exp.:". Gebruik Beclometason Nevel 50 na die datum niet meer, maar breng het flesje in de verpakking terug naar uw apotheek. Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op October 2004

BECLOMETASON NEVEL 50 NEUSSPRAY
PATIENTENINSTRUCTIE

Verwijder de crèmekleurige borgring onder de Witte vleugels van de vernevelaar.

TOEDIENEN

1 Snuit uw neus.
2. Verwijder het beige stofkapje. Controleer of het neusstukje schoon is.
3. Leg uw wijs- en middelvinger op de witte vleugels van de vernevelaar. Ondersteun de onderkant van het flesje met uw duim. Schud het flesje goed. Pomp net zo lang totdat er een wolkje uit het neusstukje komt.
4. Houd uw hoofd iets voorover. Sluit met uw vinger een neusgat af en plaats het neusstukje voorzichtig in het andere neusgat. Zorg ervoor dat het neusstukje naar de buitenkant van de neusholte is gericht.
5. Adem rustig door uw neus in en druk tegelijk de vleugels van de vernevelaar naar beneden. Herhaal deze handeling als uw arts 2 verstuivingen heeft voorgeschreven. Richt de vernevelaar de 2e maal omhoog.
6. Herhaal de handelingen 4 en 5 voor uw andere neusgat.
7. Plaats het stofkapje weer op de vernevelaar.

SCHOONMAKEN

Eenmaal per week schoonmaken is voldoende.
1. Verwijder het stofkapje. Druk voorzichtig de
vleugels naar boven, zodat de vernevelaar
loskomt.
2. Spoel de vernevelaar en het stofkapje af met koud water. Zet het geheel weer in elkaar.
3. Als de vernevelaar verstopt is moet het hele pompje worden losgeschroefd. Leg de vernevelaar en het pompje enkele minuten in warm water. Spoel het af met koud water en zet geheel weer in elkaar.