ROTADISKS® BECOTIDE®100
ROTADISKS® BECOTIDE® 200
ROTADISKS® BECOTIDE® 400

PATIENTENINFORMATIE inhalatiepoeder

Wij raden u aan deze patienteninformatie te lezen voordat u Becotide Rotadisks gaat gebruiken. Met vragen of klachten kunt u terecht bij uw arts, uw apotheker of GlaxoSmithKline Bv. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant Becotide Rotadisks kan herkennen.

WAT ZIJN BECOTIDE ROTADISKS?

Het geneesmiddel bevindt zich in medicijnschijven (Rotadisk®). Becotide 100, 200 en 400 Rotadisks zijn achtereenvolgens beige, bruin en donkerbruin gekleurd. De Rotadisks hebben bijvoorbeeld de opdruk: "Becotide® 100 Rotadisks® 8 doses". ledere Rotadisk bevat 8 vakjes (= 8 doses) met daarin het geneesmiddel in de vorm van een poeder, dat moet worden geïnhaleerd.

Om het poeder uit de Rotadisk te krijgen heeft u een speciaal apparaatje nodig; de Becotide® Diskhaler®. De werkzame stof in Becotide Rotadisks heet beclometasondipropionaat. De werkzame stof in Becotide 400 Rotadisks is toegevoegd als een monohydraat. Elke dosis bevat lactose. Becotide 100, 200 en 400 Rotadisks bevatten achtereenvolgens 100 microgram (= 0,0001 gram), 200 microgram (= 0,0002 gram) en 400 microgram (= 0,0004 gram) beclometasondipropionaat.

Een verpakking Becotide Rotadisks bevat 15 Rotadisks a 8 inhalatiedoses.

Becotide 100, 200 en 400 Rotadisks zijn respectievelijk in het register van farmaceutische specialites ingeschreven onder RVG 12543, 12544 en 14636.

In Nederland worden Becotide 100 Rotadisks, Becotide 200 Rotadisks en Becotide 400 Rotadisks op de markt gebracht door:
GlaxoSmithKline Bv,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist,
tel. 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS BECOTIDE VOOR?

Uw arts heeft u Becotide voorgeschreven om benauwdheid bij astma te voorkomen.

WANNEER MAG U BECOTIDE NIET GEBRUIKEN?

Als is gebleken dat u overgevoelig bent voor Becotide Rotadisks mag u dit geneesmiddel niet meer gebruiken voordat u overleg heeft gehad met uw arts. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na inhalatie plotseling last krijgt van: benauwdheid; gezwollen oogleden, lippen of gezicht; rode huid; galbulten en/of jeuk. Als u last heeft van zeer ernstige voortdurende benauwdheid, mag u Becotide niet gebruiken. Becotide mag u ook niet gebruiken als u longtuberculose (T.B.C.) heeft.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

Als u corticosteroiden gebruikt in tabletvorm, mag u alleen na overleg met uw arts overschakelen op Becotide. Dit dient geleidelijk te gebeuren, volgens voorschrift van uw arts. U kunt hierbij last krijgen van eczeem of een allergische neusaandoening. Stop nooit ineens met het oude geneesmiddel. Voor zover bekend heeft Becotide geen invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

BECOTIDE EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en u wilt Becotide gebruiken, raden wij u aan dit altijd eerst met uw arts te overleggen. Voor zover bekend, kunt u Becotide gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding volgens voorschrift van uw arts.

HOEVEEL BECOTIDE ROTADISKS MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Het is belangrijk dat u voor gebruik van Becotide Rotadisks de instructie van de Diskhaler doorleest. Uw arts heeft u verteld hoeveel Becotide u moet inhaleren en hoe vaak per dag. Wij raden u aan Becotide 's ochtends en 's avonds te inhaleren. De gebruikelijke dosering voor Becotide Rotadisks is als volgt:

VOLWASSENEN:
2 maal daags 1 tot 2 inhalaties Becotide 100 Rotadisks of 2 maal daags 1 tot 2 inhalaties Becotide 200 Rotadisks of 2 maal daags 1 inhalatie Becotide 400 Rotadisks

KINDEREN:
2 maal daags 1 tot 2 inhalaties Becotide 100 Rotadisks of als een dosering van 1 inhalatie a 100 microgram 2 maal daags niet voldoende werkzaam is 2 maal daags 1 inhalatie Becotide 200 Rotadisks.

Becotide 400 Rotadisks zijn niet bedoeld voor kinderen. U mag de behandeling met Becotide Rotadisks alleen maar staken op voorschrift van uw arts. In geval van overdosering: Als u meer inhalaties Becotide heeft genomen dan uw arts u heeft voorgeschreven en u voelt zich niet goed, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

Doordat u Becotide inhaleert komt het geneesmiddel direct in uw luchtwegen terecht. Door deze directe manier van toediening veroorzaakt Becotide vrijwel geen bijwerkingen. In sommige gevallen kan keelpijn, heesheid of een schimmelinfectie in mond- en keelholte optreden. Dit kunt u tegengaan door direct na het inhaleren even uw mond te spoelen met water. Het is belangrijk dat u uw mond achterin spoelt en het water niet doorslikt.

Wanneer u bijwerkingen opmerkt die hier niet zijn genoemd moet u uw arts of apotheker raadplegen.

HOE KUNT U BECOTIDE ROTADISKS HET BEST BEWAREN?

Becotide Rotadisks bewaart u het best in de verpakking, op een droge plaats, tussen 2 en 30°C. Een Rotadisk kunt u in de Diskhaler achterlaten als u die niet gebruikt, maar een nieuwe dosis doorprikken mag uitsluitend vlak voor gebruik.

Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje en op de Rotadisk lezen na de tekst: "Niet te gebruiken na:" of "exp.:". Gebruik Becotide Rotadisks na die datum niet meer, maar breng de Rotadisks in de verpakking terug naar uw apotheek.

Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

HOE WERKT BECOTIDE?

Uw benauwdheid ontstaat doordat bepaalde prikkels kramp-achtige samentrekkingen van de luchtwegen veroorzaken. Prikkels kunnen bijvoorbeeld zijn: huisdieren, pollen, stof, kou, inspanning of rook. Door ontstekingsprocessen in de luchtwegen reageert u hierop sterker dan normaal het geval is. Becotide remt deze ontstekingsprocessen in de luchtwegen. Hierdoor bent u minder gevoelig voor prikkels, en kunnen aanvallen van benauwdheid worden voorkomen. Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken bij het voorkomen van benauwdheid, is het noodzakelijk dat u Becotide dagelijks gebruikt. Uw klachten zullen dan in het algemeen binnen 10 dagen afnemen. Raadpleeg uw arts als dit niet het geval is. Het is belangrijk dat u Becotide blijft gebruiken, ook als u geen klachten heeft.

Becotide kunt u niet gebruiken om een plotselinge aanval van benauwdheid te stoppen.

Juni 2002