Patiënteninformatie

Belladonna-Homaccord® druppels

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u
Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Belladonna-Homaccord druppels zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.


Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Belladonna-Homaccord druppels en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Belladonna-Homaccord druppels gebruikt.
3. Hoe wordt Belladonna-Homaccord druppels gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Belladonna-Homaccord druppels?
6. Algemene informatie

Belladonna-Homaccord druppels
De actieve bestanddelen voor 100 g druppels zijn: Belladonna D2, Belladonna D10, Belladonna D30, Belladonna D200, Belladonna D1000 telkens 0,5 g; Echinacea angustifolia D10, Echinacea angustifolia D30, Echinacea angustifolia D200 telkens 0,5 g.
Alcoholgehalte 35% (v/v)

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:
-Heel Belgium NV
Booiebos 25
9031 Drongen
België

Voor informatie: -Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel, tel.: 0115 563200

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 83242

1. Wat is Belladonna-Homaccord druppels en waarvoor wordt het gebruikt?

Belladonna-Homaccord druppels is een homeopathisch geneesmiddel voor gebruik bij keelpijn. De druppels zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 30 ml of 100ml.

2. Wat u moet weten voordat u Belladonna-Homaccord druppels gebruikt
Wanneer mag u Belladonna-Homaccord druppels niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Belladonna-Homaccord druppels niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Belladonna-Homaccord druppels:
Dit geneesmiddel bevat 35 volume % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 135 mg per dosis van 10 druppels, hetgeen overeenkomt met 3.5 ml bier, 1.5 ml wijn per dosis van 10 druppels. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruik van Belladonna-Homaccord druppels in combinatie met voedsel en drank:
Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Dit geneesmiddel bevat 35 volume % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 135 mg per dosis van 10 druppels, hetgeen overeenkomt met 3.5 ml bier, 1.5 ml wijn per dosis van 10 druppels. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van Belladonna-Homaccord druppels in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen
.
3. Hoe wordt Belladonna-Homaccord druppels gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:
Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
3x daags 10 druppels innemen. Zo nodig om het kwartier 10 druppels, maximum 12x daags.
Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar:
3x daags 7 druppels innemen. Zo nodig om het kwartier 7 druppels, maximum 12x daags.
Dosering voor kinderen van 2 tot 6 jaar:
3x daags 5 druppels innemen. Zo nodig om het kwartier 5 druppels, maximum 12x daags.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd, een paar seconden in de mond gehouden worden alvorens ze door te slikken.
Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Belladonna-Homaccord druppels heeft ingenomen: Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering.

Wat u moet doen wanneer u Belladonna-Homaccord druppels bent vergeten in te nemen: Neem nooit een dubbele dosis van Belladonna-Homaccord druppels in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Belladonna-Homaccord druppels wordt gestopt:
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van Belladonna-Homaccord druppels geen bijwerkingen bekend.
Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Belladonna-Homaccord druppels?
Belladonna-Homaccord druppels buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25° C, bewaren in de goed gesloten, originele verpakking.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Belladonna-Homaccord druppels niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na”.

6. Algemene informatie Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.
Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG; http://www.cbg-meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 12/2006.