Samenstelling:
Betadine scrub bevat 75 mg/ml povidonjood. Hulpstoffen: ammoniumnonylfenoxypoly(ethyleenoxy)ethanolsulfaat, natriumhydroxyde, laurinezuurdiethanolamide en gezuiverd water.
Afleveringsvormen: flacons van 120 en 500 ml


Werking:
Betadine Scrub is een desinfectans (ziektekiemdodend middel) waarvan het werkzame bestanddeel, povidonjood, een snelle en lang aanhoudende micro-organismedodende (doden van uitsluitend microscopisch waarneembare organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen) werking heeft. De werking berust op geleidelijk uit deze verbinding vrijkomend jodium dat geen pijn veroorzaakt bij contact met de huid. Door de bruine kleur, die duidt op de aanwezigheid van jodium, is de plaats zichtbaar waar gedesinfecteerd is. De desinfecterende werking van Betadine duurt voort zolang de bruine kleur zichtbaar is. Povidonjood is een desinfectans met een werking tegen een groot aantal micro-organismen. Ongevoeligheid van bacteriën voor Betadine is niet waargenomen.


Verantwoordelijk voor in de handel brengen:
Meda Pharma B.V.
Postbus 167,
1180 AD Amstelveen


Betadine Scrub is in het register ingeschreven onder RVG 08939


Te gebruiken bij:
Chirurgische handdesinfectie.
Pre-operatieve huiddesinfectie van patienten.


Waarschuwingen en voorzorgen:
Buiten bereik van kinderen houden. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Betadine Scrub niet toepassen op grote huidoppervlakken bij een overmatige schildklierwerking. Voorzichtigheid is geboden in geval van jodiumovergevoeligheid en schildklierafwijkingen. Niet te gebruiken ter voorkoming van tetanus.


Gebruik in zwangerschap en tijdens de borstvoeding:
Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.


Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te
gebruiken:
Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten.

Dosering en wijze van gebruik:
Chirurgische handdesinfectie; de natte handen en onderarmen (tot over de ellebogen) met 5 ml Betadine Scrub inwrijven en grondig borstelen gedurende 2,5 minuut. Spoel af en herhaal daarna dezelfde
procedure.

Pre-operatieve huiddesinfectie bij patiënten:
Bij patiënt het operatieveld bevochtigen en grondig inwrijven met Betadine Scrub gedurende 5 minuten. Het schuim verwijderen met een vochtig, steriel gaasje en vervolgens een desinfectans opbrengen.


Verschijnselen bij een behandeling van overdosering:
Mocht een persoon onverhoopt grote hoeveelheden Betadine via de mond hebben binnen gekregen, dan bestaat de behandeling uit het laten drinken van veel water of melk en eventueel het toedienen van een laxans. Mocht u een overdosering vermoeden, waarschuw dan onmiddelijk een arts.


Bijwerkingen:
Huidirritatie kan een enkele keer voorkomen. Ook bij patiënten met een bekende jodiumovergevoeligheid veroorzaakt povidonjood slechts zelden huidirritatie. Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen.


Bewaring:
Bij kamertemperatuur (15-25 °C)
Augustus 1995