BETNESOL® LAVEMENT klysma

PATIENTENINFORMATIE

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Betnesol Lavement gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft kunt u uw arts, apotheker of Sigma Tau Ethifarma B.V. raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer vermeld waaraan de fabrikant het product kan herkennen.

WAT IS BETNESOL LAVEMENT?

Betnesol Lavement is een heldere, kleurloze vloeistof, verpakt in een plastic zakje met een plastic buisje met dop.

De werkzame stof in Betnesol Lavement is betamenthason. 1 klysma bevat betamethasondianatriumfosfaat overeenkomend met 5 milligram betamethason in 100 milliliter vloeistof. Betnesol Lavement bevat de volgende hulpstoffen: dinatriumedetaat, natriumcitraat, natriumhydroxide, gezuiverd water en een mengsel van benzoaten (p-hydroxy-benzoezure esters). Een verpakking Betnesol Lavement bevat 7 klysma's. Betamethason is een corticosteroid.

Betnesol Lavement is in het register van farmaceutische specialités ingeschreven onder RVG 02697.

In Nederland wordt Betnesol Lavement op de markt gebracht door:
Sigma Tau Ethifarma b.v.
Postbus 10072
NL-9400 CB Assen

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS U BETNESOL LAVEMENT VOOR?

Uw arts heeft u Betnesol Lavement voorgeschreven om de chronische ontsteking aan uw darmen te behandelen (colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn).

WANNEER MAG U BETNESOL LAVEMENT NIET GEBRUIKEN?

U mag Betnesol Lavement niet gebruiken als u lijdt aan maagzweren of zweren van de twaalfvingerige darm. Ook als u een acute infectie heeft, the wordt veroorzaakt door virussen, bacteriën of tropische wormen, mag u Betnesol Lavement niet gebruiken. Na inenting met bepaalde vaccins (uw arts weet welke) mag Betnesol Lavement niet worden gebruikt. Als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Betnesol Lavement kunt u Betnesol Lavement niet gebruiken. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na het gebruik plotseling last krijgt van gezwollen oogleden, lippen of gezicht, benauwdheid, rode huid, galbulten of jeuk. Betnesol Lavement is niet bestemd voor gebruik bij kinderen.

BETNESOL EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

In overleg met uw as kunt u Betnesol Lavement tijdens de zwangerschap gebruiken. Als u tijdens het gebruik van Betnesol Lavement zwanger wordt, moet u contact met uw arts opnemen. Als u langdurig Betnesol Lavement gebruikt kunt u beter geen borstvoeding geven omdat de werkzame stof betamethason ook in de moedermelk terecht komt.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

Als u ooit een maagzweer, een hoge bloeddruk of psychische stoornissen heeft gehad of als u lijdt aan hartzwakte (decompensatio cordis), moet u voorzichtig zijn bij het gebruik van Betnesol Lavement. Suikerziekte, brosheid van de botten, een verhoogde druk in de oogbol (glaucoom), hoge bloeddruk en epilepsie ken erger worden bij gebruik van Betnesol Lavement. Als u een bacteriele infectie heeft, moet deze eerst worden behandeld voordat u met het gebruik van Betnesol Lavement begint. Tijdens een langdurige behandeling met Betnesol Lavement is het belangrijk omuw ogen regelmatig te laten nakijken.

KUNT U BETNESOL SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

Het is belangrijk, dat u altijd aan uw arts vertelt welke andere geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Door het gebruik van Betnesol Lavement kan namelijk de werking van een aantal andere geneesmiddelen afnemen, zoals onder ander: sommige bloedverdunnende middelen (coumarinederivaten), sommige antidiabetes middelen en sommige pijnstillers.

Uw arts of apotheker van vertellen om welke middelen het precies gaat en wat u moet doen als u behalve Betnesol Lavement ook nog andere geneesmiddelen moet gebruiken. Houdt u altijd nauwkeurig aan hun voorschrift.

HOEVEEL BETNESOL LAVEMENT MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Uw arts heeft u verteld hoe vaak u Betnesol Lavement moet gebruiken en hoe lang. Volg het voorschrift van uw arts nauwkeurig op.

In het algemeen is de dosering bij volwassenen een klysma per dag, 's avonds voor het slapen gaan, gedurende 2 tot 4 weken. Stop nooit ineens met het gebruik van Betnesol Lavement. Voor het toedienen van de klysma kunt u het best op uw zij met opgetrokken knieën op bed gaan liggen. Vervolgens schroeft u de dop van het plastic buisje los en smeert u het buisje in met vaseline. Daarna kunt u het buisje voorzichtig tot ongeveer de helft in de anus brengen. Vervolgens knijpt u het zakje langzaam leeg (in ongeveer 2 minuten). Dit gaat het best door het als een tandpasta tube op te rollen. Als het zakje helemaal leeg is, kunt u het buisje rustig uit de anus trekken. (Let erop dat er geen vloeistof in het zakje terugloopt.) Draai u dan op uw buik en blijf zo 5 minuten liggen (dan kan de werkzame stof uit de klysma in de darmwand worden opgenomen). Daarna kunt u in uw gewone houding gaan slapen. Het opgerolde zakje kan later worden weggegooid.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN VAN BETNESOL LAVEMENT BEKEND?

In het algemeen zult u bij gebruik van Betnesol Lavement geen last hebben van bijwerkingen. Als Betnesol Lavement echter langdurig in hoge doseringen wordt gebruikt kunnen sours bijwerkingen optreden: een vermindering van de weerstand tegen infecties, hoge bloeddruk, broos worden van de botten, spierzwakte, roodkleuring en dunner worden van de huid, slapeloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, uitblijven van de menstruatie, versnelde haargroei en opzwellen van het gezicht, de benen en de handen kunnen voorkomen.

HOE KUNT U BETNESOL LAVEMENT HET BEST BEWAREN?

Betnesol Lavement kunt u het beste in de originele verpakking beneden 25°C, in het donker bewaren. Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op de doos en op het plastic zakje lezen na de tekst "EXP".
Gebruik Betnesol Lavement daarna niet meer, maar breng het in de verpakking terug naar uw apotheek. Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

WAT IS ER AAN DE HAND EN HOE WERKT BETNESOL LAVEMENT?

Uw arts heeft u Betnesol Lavement voorgeschreven om de chronische ontsteking aan uw darmen te behandelen (Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn), omdat de ontstekingen zich in het laatste deel van de darm bevinden is gekozen voor behandeling met een klysma. Op deze manier komt de werkzame stof betamethason direct op de plaats van de ontsteking terecht. Der werkzame stof trekt na het toedienen van de klysma in de darmwand. Hierdoor worden de ontstekingen onderdrukt en nemen de klachten af.