Bisolbruis

Wat is de samenstelling van Bisolbruis?
BISOLBRUIS 600, acetylcysteïne, bevat als werkzaam bestanddeel 600 mg acetylcysteïne. Het geneesmiddel bevat tevens de volgende hulpstoffen: ascorbinezuur, citroenzuur, lactose, mannitol, natriumcarbonaat, natriumcyclamaat, natriumwaterstofcarbonaat, saccharinenatrium, trinatriumcitraat en smaakstof.

Wat is Bisolbruis?
BISOLBRUIS 600, acetylcysteïne, hoort tot de groep geneesmiddelen (mucolytica) die het slijm in de longen verdunt waardoor het ophoesten wordt vergemakkelijkt.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:
Boehringer Ingelheim bv consumer health care Berenkoog 28 1822 BJ Alkmaar Tel.: (072) 5 66 24 66

Voor inlichtingen:
Boehringer Ingelheim bv consumer health care Berenkoog 28 1822 BJ Alkmaar Tel.: (072) 5 66 24 66

Bisolbruis is in het register ingeschreven onder RVG 20515 .
Waarvoor kan men Bisolbruis gebruiken?
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij vastzittende hoest, ter vergemakkelijking van het ophoesten indien dit door taai slijm wordt bemoeilijkt. Dit kan voorkomen bij verschillende aandoeningen van de luchtwegen zoals bij bronchitis, emfyseem, taaislijm-ziekte, bronchiëctasieën (=bronchusuitstulpingen ten gevolge van een chronische ontsteking).

Wie mogen Bisolbruis niet gebruiken?
U mag BISOLBRUIS 600, acetylcysteïne niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor acetylcysteïne of voor één van de andere bestanddelen.

Kan Bisolbruis gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding?
Acetylcysteïne kan de beschermende laag slijm op de maagwand verdunnen. Indien u een maagzweer heeft of heeft gehad dit geneesmiddel alleen na overleg met uw arts gebruiken.

Heeft Bisolbruis een invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken?
Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de mogelijke beïnvloeding van het reactievermogen. Dit geneesmiddel heeft waarschijnlijk geen invloed op het rijgedrag of op het vermogen om machines te bedienen.

Zijn er wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de werking van Bisolbruis kunnen beïnvloeden?
Dit geneesmiddel kan samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt. U moet BISOLBRUIS 600, acetylcysteïne niet vóór gebruik mengen met antibiotica. Het kan zijn dat het antibioticum door het mengen in de oplossing onwerkzaam wordt. Het na elkaar innemen van acetylcysteïne en antibiotica is wel toegestaan.

Welke voorzorgsmaatregelen moet men nemen vóór gebruik van Bisolbruis?
Niet van toepassing.

Welke speciale waarschuwingen gelden er bij gebruik van Bisolbruist?
Acetylcysteïne kan de beschermende laag slijm op de maagwand verdunnen. Indien u een maagzweer heeft of heeft gehad dit geneesmiddel alleen na overleg met uw arts gebruiken.

Hoeveel tabletten mag men innemen?
Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 600 mg acetylcysteïne ( = 1 bruistablet) per dag. Het gebruik voortzetten tot de klachten verdwenen zijn. Raadpleeg uw huisarts als de klachten na 14 dagen nog niet verdwenen zijn.

Hoe dient men de tabletten in te nemen?
U kunt BISOLBRUIS 600, acetylcysteïne het beste ’s morgens innemen. U kunt de bruistablet oplossen in een half glas water. De oplossing direct opdrinken en niet bewaren.

Wat moet men doen als meer is ingenomen dan is voorgeschreven?
Indien u meer dan de voorgeschreven hoeveelheid heeft ingenomen kan dit leiden tot braken. Neem in dit geval kontakt op met uw arts.

Welke bijwerkingen kunnen eventueel optreden na gebruik van Bisolbruis?
Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten: zogenaamde bijwerkingen. U kunt tijdens het gebruik van BISOLBRUIS 600, acetylcysteïne soms last hebben van maagklachten zoals misselijkheid en braken. Indien u een maagzweer heeft of heeft gehad kan BISOLBRUIS 600, acetylcysteïne een ongunstig effect hebben op het maagslijmvlies. Overgevoeligheidreacties komen zelden voor. Waarschuw uw arts indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

Hoe dient men Product te bewaren?
Deze bruistabletten bij kamertemperatuur (15-25 °C) op een droge plaats in de goed gesloten originele verpakking bewaren.

Tot wanneer kan men Bisolbruis gebruiken?
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking achter de aanduiding ”niet te gebruiken na”.

Datum waarop deze bijsluiter voor het laatst is herzien: juni 2000.