Elk van de zeer besmettelijke kinderziektes bof, mazelen, en rodehond
wordt veroorzaakt door een specifiek virus. Het BMR vaccin bevat een
mengsel van levende, maar kunstmatig sterk verzwakte vormen van deze
ziektekiemen. De verzwakte virussen zijn niet of nauwelijks in staat om de
ziekte te veroorzaken maar worden door speciale cellen van het menselijk
afweersysteem wel in voldoende mate herkend als “indringers” om een
afweerreactie op gang te brengen. Cellen van het afweersysteem gaan
antistoffen produceren die de verzwakte ziektekiemen onschadelijk
maken. Bovendien onthoudt het afweersysteem hoe de virussen er uit
zien en hoe zij bestreden kunnen worden. Op die manier ontstaat er een
langdurige bescherming (immuniteit) tegen bof, mazelen, en rodehond.
Op het moment dat een gevaccineerd persoon door een natuurlijke infectie
in contact komt met de echte, dus niet verzwakte, ziektekiemen, worden zij
herkend door het afweersysteem en tijdig buiten werking gesteld.
Deze bijsluiter is voor het laatst inhoudelijk herzien en goedgekeurd in
maart 2000 (druk, oktober 2003).

BMR vaccin

Patiënteninformatie

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door alvorens het kind te laten vaccineren.
Bewaar deze bijsluiter totdat het kind het vaccinatieschema voltooid heeft. Het kan nodig zijn deze nogmaals door te lezen.

Volg het advies van de arts of verpleegkundige zorgvuldig op. Indien u bijkomende informatie of advies nodig heeft, neem dan contact op met de arts of verpleegkundige.

Wat is BMR vaccin?

Benaming en geneesmiddelengroep
Bof-, Mazelen-, en Rubellavaccin (BMR vaccin) is een vaccin gericht tegen
de virussen die bof, mazelen, en rodehond (= rubella) veroorzaken.
Farmaceutische vorm en inhoud BMR vaccin is een gevriesdroogd poeder van levende, verzwakte bof, mazelen, en rodehond virussen dat na menging met de bijgeleverde steriele injectievloeistof onderhuids wordt ingespoten. BMR vaccin wordt geleverd in flesjes voor éénmalige toediening (0,5 ml) en in flesjes voor meervoudig gebruik (5 ml).

Samenstelling

Eén dosis (0,5 ml) bevat ten minste 5000 bofvirusdeeltjes, 1000 mazelenvirusdeeltjes,
en 1000 rubellavirusdeeltjes. Daarnaast bevat het vaccin natriumchloride,
kaliumfosfaatzouten (KH2PO4, K2HPO4) menselijk albumine,
sucrose, glutamaat en Medium 199, een mengsel van aminozuren, minerale
zouten, vitamines en andere bestanddelen. Om de houdbaarheid te verbeteren,
worden kleine hoeveelheden sorbitol (E420) en gelatine toegevoegd.
Het vaccin bevat geen antibioticum en geen conserveermiddel.

Fabrikant en registratiehouder

BMR vaccin wordt geproduceerd in licentie van Merck & Co., Inc. Rahway,
N.J., U.S.A.
Fabrikant en verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
Nederlands Vaccin Instituut NVI, Postbus 457, 3720 AL Bilthoven.
015274