BIJSLUITER

BONVIVA

2,5 mg filmomhulde tabletten
Ibandroninezuur

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Bonviva en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Bonviva inneemt
3. Hoe wordt Bonviva ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Bonviva
6. Aanvullende informatie

Bonviva
De werkzame stof is ibandroninezuur. Elke filmomhulde tablet bevat 2,5 mg ibandroninezuur
(als ibandronine natrium monohydraat).

De andere bestanddelen zijn:

Tabletkern: lactose monohydraat povidon, microkristallijne cellulose, crospovidon, gezuiverd
stearinezuur, colloïdaal silicium anhydraat.
Tabletomhulsel: hypromellose, titaniumdioxide E 171, talk, macrogol 6000

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Roche Registration Limited,
40 Broadwater Road,
Welwyn Garden City,
Hertfordshire, AL7 3AY,
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant
Hoffmann-LaRoche AG,
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Duitsland

1. WAT IS BONVIVA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Bonviva behoort tot de groep van geneesmiddelen die bifosfonaten worden genoemd. Het bevat geen hormonen.

Bonviva is verkrijgbaar in verpakkingsgrootten van 28 en 84 filmomhulde tabletten. De tabletten zijn wit tot gebroken wit en hebben een langwerpige vorm. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.

Bonviva is aan u voorgeschreven om osteoporose te behandelen of te voorkomen.
Osteoporose is het dunner en het zwakker worden van het bot. Dit komt vaak voor bij vrouwen na de menopauze (overgang). Tijdens de menopauze stoppen de eierstokken van een vrouw met het aanmaken van het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Dit hormoon helpt om het skelet van de vrouw gezond te houden.
Hoe eerder een vrouw in de menopauze komt des te groter haar risico op osteoporose is. Andere factoren die het risico kunnen verhogen zijn:
- niet genoeg calcium en vitamine D in het dieet
- roken of het drinken van teveel alcohol
- niet genoeg lopen of andere oefeningen die het gewicht beïnvloeden
- een familiegeschiedenis van osteoporose.

Veel mensen met osteoporose hebben geen symptomen. Wanneer u geen symptomen heeft, kan het zijn dat u niet weet dat u de aandoening heeft. Osteoporose kan er echter voor zorgen dat u sneller botten breekt wanneer u valt of zich stoot. Een gebroken bot na de leeftijd van 50 jaar kan een teken zijn van osteoporose. Osteoporose kan ook rugpijn, lengteverlies en een kromme rug veroorzaken.
Bonviva voorkomt het verlies van bot door osteoporose en helpt om bot weer op te bouwen.
Daarom zorgt Bonviva ervoor dat het bot minder makkelijk breekt.
Een gezonde levensstijl zal ook helpen om zoveel mogelijk voordeel van uw behandeling te hebben. Dit omvat het eten van een uitgebalanceerd dieet, rijk aan calcium en vitamine D; lopen of andere oefeningen die het gewicht beïnvloeden; niet roken; en niet teveel alcohol drinken.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BONVIVA INNEEMT

Neem Bonviva niet in
- als u ooit een allergische reactie tegen ibandroninezuur heeft gehad of tegen één van de andere ingrediënten van Bonviva.
- als u een laag calciumgehalte in het bloed heeft of denkt te hebben
- als u zwanger bent of denkt te zijn of als u borstvoeding geeft.

Geef Bonviva niet aan kinderen of jongeren

Wees extra voorzichtig met Bonviva

Sommige mensen moeten extra voorzichtig zijn terwijl zij Bonviva gebruiken. Raadpleeg uw arts:
- wanneer u stoornissen heeft van het mineraal metabolisme (zoals vitamine D gebrek)
- wanneer u niet kunt staan of rechtop zitten gedurende een uur achter elkaar
- wanneer uw nieren niet normaal functioneren.
Wanneer u ooit problemen met uw slokdarm heeft gehad (de buis die uw mond verbindt met uw maag). Problemen in uw slokdarm kunnen u symptomen geven waaronder: ernstige pijn in de borst, ernstige pijn na het slikken van voedsel en/of drank, ernstige misselijkheid of overgeven. Als u deze symptomen krijgt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw dokter.

Neem Bonviva niet in met voedsel en drank

Bonviva is minder effectief als het met voedsel wordt ingenomen. (Zie 3).
HOE WORDT BONVIVA INGENOMEN)

Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft

Neem Bonviva niet wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft. Wanneer u borstvoeding geeft kan het zijn dat u hiermee moet stoppen om Bonviva te nemen.

U mag rijden en machines bedienen
Het is erg onwaarschijnlijk dat Bonviva invloed zal hebben op uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van Bonviva samen met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt.
Noem ook alles wat u gebruikt en dat u gekocht heeft zonder voorschrift van een arts; of supplementen die calcium, magnesium, ijzer of aluminium bevatten.
Aspirine en andere niet-steroïdale anti-ontstekingsmiddelen (NSAIDs) kunnen de maag en darm irriteren. Bifosfonaten (zoals Bonviva) kunnen dat ook doen. Wees dus extra voorzichtig als u pijnstillers of ontstekingsremmers neemt terwijl u Bonviva gebruikt. (NSAIDs zijn onder andere ibuprofen, natriumdiclofenac en naproxen).
Nadat u uw dagelijkse Bonviva tablet heeft doorgeslikt moet u 1 uur wachten, voordat u andere geneesmiddelen neemt, waaronder spijsverteringstabletten of medicijnen, calcium supplementen of vitaminen.

3. HOE WORDT BONVIVA INGENOMEN

Neem Bonviva altijd exact zoals uw arts het u verteld heeft. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
De gebruikelijke dosis van Bonviva is 1 tablet iedere dag.
Het nemen van uw dagelijkse tablet
Het is belangrijk dat u deze instructies nauwkeurig opvolgt. Zij zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat uw Bonviva tablet uw maag snel bereikt, en het minder waarschijnlijk is dat het uw slokdarm beschadigt.
- Neem uw Bonviva tenminste 6 uur nadat u iets gegeten of gedronken heeft, anders dan gewoon water.
- Neem uw Bonviva tablet ’s ochtends na het opstaan en voordat u iets anders eet of drinkt (op een nuchtere maag).
- Slik uw tablet door met een vol glas gewoon water (tenminste 200 ml). Neem uw tablet niet met mineraalwater, vruchtensap, of andere dranken.
- Slik uw tablet heel door. Kauw niet, maal het niet fijn of laat het niet smelten in uw mond.
- Voor het volgende uur (60 minuten) nadat u uw tablet heeft ingenomen
- Ga niet liggen; als u niet rechtop blijft (staan of zitten) kan er wat van het
geneesmiddel teruglopen in uw slokdarm
- Eet niets
- Drink niets (behalve gewoon water als u dit nodig heeft)
- Neem geen andere geneesmiddelen.
- Nadat u een uur gewacht heeft kunt u uw eerste eten of drinken van de dag gebruiken. Als u eenmaal gegeten heeft kunt u gaan liggen als u dat wilt en kunt u andere geneesmiddelen innemen.
Neem uw tablet niet in voor het slapen gaan of voordat u opstaat.

Bonviva blijven gebruiken

Het is belangrijk dat u Bonviva iedere dag blijft gebruiken, zolang uw dokter het u voorschrijft.
Bonviva kan osteoporose alleen behandelen of voorkomen zolang u het gebruikt.

Wat u moet doen als u teveel Bonviva heeft ingenomen

Als u per vergissing te veel tabletten heeft ingenomen, drink dan een vol glas melk en neem onmiddellijk contact op met uw dokter.
Laat uzelf niet overgeven en ga niet liggen – dit kan ervoor zorgen dat Bonviva uw slokdarm beschadigt.

Als u een dosis vergeet

Als u één of meerdere doses Bonviva mist, neem dan geen extra tabletten om de vergeten dosis in te halen. Neem ook geen tablet later op de dag.
Neem gewoon uw normale dosis wanneer u opstaat de volgende dag.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Bonviva bijwerkingen hebben. Maar niet iedereen krijgt ze ook.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn brandend maagzuur, indigestie en diarree.
Andere mogelijke bijwerkingen omvatten huiduitslag en pijn in spieren en gewrichten.
Als u deze bijwerkingen ervaart zullen ze meestal verdwijnen nadat u Bonviva een tijdje gebruikt. U zou dus in staat moeten zijn het te blijven gebruiken.

Overleg met uw dokter als deze bijwerkingen lastig worden of lange tijd aanhouden.

Bonviva kan de slokdarm irriteren, hoewel u dit meestal kunt voorkomen door uw dosis te nemen zoals beschreven in deze bijsluiter. Als u symptomen krijgt zoals ernstige pijn in de borst, ernstige pijn na het doorslikken van voedsel of drank, ernstige misselijkheid of overgeven, moet u dat uw dokter onmiddellijk vertellen.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

5. HOE BEWAART U BONVIVA

Houd Bonviva buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Niet bewaren boven 25 ºC.
Bewaar Bonviva in de originele verpakking. Haal de tabletten niet uit de verpakking totdat u klaar bent om ze in te nemen.
Gebruik Bonviva niet na de uiterste op buitenverpakking vermelde gebruiksdatum.