SAMENSTELLING

Boradrine, oogdruppels 0,25% bevatten per ml: 2,5 mg fenylefrinehydrochloride, 2,5 mg borax, 10 mg boorzuur en 8 mg natriumchloride en als conserveermiddel 0,5 mg natriummethylhydroxybenzoaat.

EIGENSCHAPPEN

Fenylefrine werkt plaatselijk vaatvernauwend, vermindert zo de verhoogde doorbloeding van het bindvlies en heeft daardoor een gunstige invloed op de persoonlijke klachten.

TE GEBRUIKEN BIJ

Lichte irritaties van het bindvlies van het oog.

NIET TE GEBRUIKEN BIJ

Niet gebruiken bij een bepaalde vorm van verhoogde oogboldruk (glaucoom) en bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van dit product.

BIJWERKINGEN EN EVENTUELE PROBLEMEN DIE KUNNEN OPTREDEN

In zeldzame gevallen is van pupilverwijding melding gemaakt.
Allergische reacties, versnelde hartwerking en verhoogde bloeddruk kunnen voorkomen. Langdurig of frequent gebruik kan aanleiding geven tot rode ogen. Als de irritatie blijft bestaan of toeneemt, kan dit op ernstiger oogaandoening wijzen en dient de behandelend arts te worden geraadpleegd. In geval van een ongewoon gevoel of ziekteverschijnselen moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd.
Door direct na het indruppelen het onderste traanpuntje dicht te drukken kan de opname van de stof in het lichaam worden verminderd.

WAAR VERDER OP TE LETTEN

U dient uw arts op de hoogte te brengen van ander medicijngebruik.
Uw arts zal u adviseren hoe dan te handelen.
Als zich overgevoeligheidsverschijnselen voordoen, dient men de toediening te beëindigen.

GEBRUIK IN DE ZWANGERSCHAP EN DE PERIODE VAN BORSTVOEDING

Tijdens zwangerschap en borstvoeding slechts te gebruiken na overleg met de arts.

INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE BEDIENEN

Geen gegevens beschikbaar. Er is geen invloed te verwachten.

WIJZE VAN GEBRUIK

De gebruikelijke dosering is driemaal daags twee druppels, tenzij de behandelend (oog)arts anders voorschrijft.
Buig het hoofd achterover en kijk omhoog. Het onderste ooglid iets naar beneden trekken en hierin het aantal voorgeschreven druppels laten vallen. De opening van de druppelaar niet aanraken en niet in contact laten komen met oog (of ooglid, oogharen, etc.) om de inhoud steriel te houden. Druk met de vingers de traankanaaltjes in de binnen ooghoek tegen de neus aan gedurende 1 minuut.
Na gebruik het dopje weer op de fles draaien.

VERPAKKING Druppelflesje a 10 ml.

HOUDBAARHEID EN WIJZE VAN BEWARING

Tegen het licht beschermen. Na eerste opening van het flesje mag de oplossing niet langer dan gedurende 1 maand gebruikt worden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter: "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:"

INSCHRIJVING

Boradrine oogdruppels 0,25% zijn in het register ingeschreven onder RVG 01764.

REGISTRATIEHOUDER THEA PHARMA N.V.
Drie Bomenstraat 16
B-1180 Ukkel / Belgie

04/1996