INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER

Bricanyl® 2,5
Bricanyl® 5
Bricanyl® Potio

Lees deze informatie goed door, ook als u Bricanyl al langer gebruikt. De informatie kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe opvattingen (zie "Datum herziening bijsluiter"). Wij houden uw arts en apotheker op de hoogte van deze ontwikkelingen. Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

1. Informatie over het geneesmiddel
2.
Naam van het qeneesmiddel:
Bricanyl 2,5, Bricanyl 5 of Bricanyl Potio.

Samenstellinq: Bricanyl bevat als werkzame stof terbutalinesulfaat.

Hulpstoffen van Bricanyl 2,5 tabletten en van Bricanyl 5 tabletten zijn: lactose, maïszetmeel, polyvinylpyrrolidon, microknstallijne cellulose, magnesiumstearaat.

Hulpstoffen van Bricanyl Potio zijn: sorbitol, glycerol, natriumhydroxyde, natriumbenzoaat, natrium-edetaat, ethanol, frambozen-essence, lemon-limetteessence, amaranth (E 123) en gezuiverd water.

Farmaceutische vorm en inhoud:
iedere verpakking Bricanyl 2,5 en Bricanyl 5 tabletten bevat 6 doordrukstrips met 10 tabletten.
Iedere verpakking Bricanyl Potio bevat een bruine glazen fles met 300 ml drank. Een maatlepeltje voor 2,5 en 5 ml is ingesloten
.
Kenmerken: Bricanyl tabletten zijn witte, ronde tabletten met breukgleuf.
Bricanyl Potio is een kleurloze tot lichtgele drank die, naar frambozen ruikt en smaakt.

Geneesmiddelengroep: luchtwegverwijders (sympathicomimetica).

Werkinq: De luchtwegen kunnen door allerlei oorzaken vernauwd worden. Bij Carapatiënten kan dit bijvoorbeeld gebeuren door overgevoeligheid voor o.a. huisstofmijt en kou, of door inspanning. Bricanyl heft deze vernauwing van de luchtwegen op. Dit gebeurt doordat Bricanyl de kramptoestand van de spiertjes in de luchtwegen vermindert.

Reaistratiehouder:
AstraZeneca B.V.
Postbus 599,
2700 AN ZOETERMEER.
Telefoonnummer: 079 - 363.22.22.

Inschrijving: Bricanyl is ingeschreven in het register onder RVG 06250
(Bricanyl 2,5), RVG 06018 Bricanyl 5) en RVG 06364 (Bricanyl Potio).

NB: Bricanyl mag alleen door de apotheek worden afgeleverd.

Aan wie wordt Bricanyl voorgeschreven?

Bricanyl wordt gebruikt bij de onderhoudsbehandeling van benauwdheid veroorzaakt door astma, chronische bronchitis, emfyseem (uitrekking van de longblaasjes) of andere ziekten waarbij de luchtwegen vernauwd zijn.

2. Belangrijke informatie vooraf
Wanneer maq u Bricanyl niet gebruiken?

U mag Bricanyl niet gebruiken als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van dit middel of als u een hartspierziekte heeft waardoor uw hart vergroot is.

Kunt u Bricanyl gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft?

U mag Bricanyl tijdens de zwangerschap alleen in overleg met de arts gebruiken. In de periode dat u borstvoeding geeft mag Bricanyl worden gebruikt.

Beïnvloedt Bricanyl het reactievermogen?

Bricanyl beïnvloedt het reactievermogen niet, heel zelden komen spiertrekkingen of spierkrampen voor. In dit geval moet het besturen van voertuigen en het bedienen van machines afgeraden worden.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts altijd welke geneesmiddelen (ook geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn) u gebruikt. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk. niet tegelijkertijd worden gebruikt omdat ze elkaars werking beïnvloeden. Schrijf op een medicijnkaart welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering. Dat is belangrijk wanneer u een andere arts raadpleegt.
Vertel mensen in uw omgeving welke geneesmiddelen u gebruikt!
Als u naast Bricanyl ook nog een theofylline preparaat (een ander geneesmiddel tegen benauwdheid), een thiazide (plastablet) preparaat of een corticosteroïden preparaat gebruikt dan moet u dit uw arts vertellen, zodat zo nodig de dosering kan worden aangepast.

Bij gelijktijdig gebruik van Bricanyl met een beta-blokker (geneesmiddel tegen verhoogde bloeddruk, pijnklachten op de borst, angina pectoris, of ritmestoornissen van het hart) kan het effect van Bricanyl minder worden.

Waar moet u verder aan denken bij het gebruik van Bricanyl?

* Neem bij regelmatig terugkerende benauwdheidklachten contact op met uw arts. Het kan nodig zijn een onderhoudsbehandeling met bijv. ontstekingsremmende middelen in te stellen of aan te passen.
* Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.
* Wanneer u een hartaandoening hebt waarbij een versnelling van de hartslag ongunstig is, zal u arts de dosering van Bricanyl zorgvuldig bepalen.
* Bij suikerziekte is het verstandig de bloedsuikers extra te controleren bij aanvang van de behandeling met Bricanyl. Bricanyl kan (maar dit hoeft niet) het bloedsuikergehalte beïnvloeden.
* Bricanyl Potio: benzoezuur en benzoaten irriteren de huid, ogen en slijmvliezen. Het kan het risico op geelzucht bij pasgeborenen verhogen.
* Bricanyl Potio: glycerol is schadelijk in hoge doses. Glycerol kan hoofdpijn, maagklachten en diarree veroorzaken. _
* Bricanyl Potio: dit geneesmiddel bevat 15% g/v sorbitol. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering, levert elke dosis 2,25 g sorbitol. Niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie. Sorbitol kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.
* Bricanyl Potio: amaranth (E 123) kan allergische reacties, waaronder astma, veroorzaken. Overgevoeligheidsreacties komen vaker voor bij die personen met overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur.
* Een enkele keer kunnen moeilijkheden met plassen optreden.

3. Aanwijzingen voor het gebruik

Doserinq

Uw arts heeft verteld hoe, hoe vaak en hoeveel u Bricanyl moet gebruiken. Deze aanwijzing goed opvolgen.
Bricanyl 2,5
In het algemeen bedraagt de dosering voor VOLWASSENEN EN KINDEREN VANAF 12 JAAR: 3 maal daags 1 tablet. Zo nodig kan uw arts deze dosering na 1-2 weken verhogen tot 3 maal daags 2 tabletten.

Bricanyl 5
In het algemeen bedraagt de dosering voor VOLWASSENEN EN KINDEREN VANAF 12 JAAR: 3 maal daags % tablet. Zo nodig kan uw arts deze dosering na 1-2 weken verhogen tot 3 maal daags 1 tablet.
Bricanyl Potio
In het algemeen bedraagt de dosering voor VOLWASSENEN driemaal daags 10-15 ml (3-4,5 mg).
In het algemeen bedraagt de dosering voor KINDEREN driemaal daags 0,075 mg per kilogram lichaamsgewicht. Dit komt overeen met:
Lichaamsgewicht 4Kg 3 maal daags 1 ml
Lichaamsgewicht 6Kg 3 maal daags 1,5 ml
Lichaamsgewicht 8 Kg 3 maal daags 2 ml
Lichaamsgewicht 10 Kg 3 maal daags 2,5 ml
Lichaamsgewicht 12 Kg 3 maal daags 3 ml
Lichaamsgewicht 14 Kg 3 maal daags 3,5 ml
Lichaamsgewicht 16 Kg 3 maal daags 4 ml
Lichaamsgewicht 18 Kg 3 maal daags 4,5 ml
Lichaamsgewicht 20 Kg 3 maal daags 5 ml
Lichaamsgewicht 24 Kg 3 maal daags 6 ml
Lichaamsgewicht 28 Kg 3 maal daags 7 ml
Lichaamsgewicht 32 Kg 3 maal daags 8 ml
Lichaamsgewicht 36 Kg 3 maal daags 9 ml
Lichaamsgewicht 40 Kg 3 maal daags 10 ml

Als deze doseringen onvoldoende helpen kan de arts de dosering - als deze goed verdragen wordt - zo nodig verdubbelen.

Gebruiksaanwijzing

Bricanyl tabletten: de tabletten met minstens een half glas water innemen. Bricanyl Potio: een maatlepel voor 2,5 en 5 ml is bijgesloten in de verpakking.

Hoe vaak moet u Bricanyl gebruiken?
Drie keer per dag, tenzij de arts iets anders voorschrijft.

Duur van de behandeling
Meestal langdurig, soms jarenlang.

Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Bricanyl heeft gebruikt?

Verschijnselen

Indien veel meer Bricanyl is ingenomen dan de maximale toegestane dosering dan kunnen de volgende verschijnselen optreden:
* snelle hartslag, hartkloppingen
* warm rood gezicht
* hoofdpijn, misselijkheid, braken
* onrust, angst, toegenomen transpiratie
* in ernstige gevallen: beklemd gevoel op de borst, te lage bloeddruk.

Wat moet u dan doen?

Waarschuw direct een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Bricanyl is ingenomen. Houd de verpakking van Bricanyl bij de hand.

Wat moet u doen als u een of meer doses van Bricanyl vergeten bent?

U neemt de volgende dosis Bricanyl op het gewone tijdstip.
Als u door. het vergeten van een of meer doses Bricanyl last hebt gekregen van benauwdheid kunt u op het moment dat u merkt dat u een of meer doses bent vergeten een extra dosis nemen en vervolgens Bricanyl weer op de gebruikelijke tijden innemen.
Wat gebeurt er als u plotseling stopt met de behandeling met Bricanyl?
Dit is niet gevaarlijk. U loopt echter wel het risico dat uw benauwdheidklachten terugkomen.

4. Bijwerkingen

Welke bijwerkingen kan Bricanyl hebben?
Bijwerkingen komen niet veel voor. Bijwerkingen als hoofdpijn, trillende handen, hartkloppingen, duizeligheid, huiduitslag of slaap -en gedragsstoornissen kunnen optreden. Deze komen vooral voor aan het begin van de behandeling en gaan meestal vanzelf na een paar dagen over.

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?

Indien bij u een bijwerking optreedt die niet in deze rubriek vermeld staat, of indien u een bijwerking als ernstig ervaart, waarschuw dan een arts. Ook bij andere klachten die tijdens de behandeling optreden dient u uw arts te raadplegen. Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken zonder overleg met uw arts!

5. Aanwijzingen voor het bewaren van Bricanyl

Bricanyl wordt beneden 25°C bewaard. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. De uiterste gebruiksdatum (niet te gebruiken na maand/jaar) staat op de doos.
Daarna mag u de eventueel overgebleven ... niet langer gebruiken. U kunt deze dan bij uw apotheek inleveren voor vernietiging (klein chemisch afval).

Bewaar geneesmiddelen, ook Bricanyl, altijd buiten bereik van kinderen!

Datum herziening bijsluiter
september 2001.