SPECIAAL BEREID VOOR KINDEREN IN DE LEEFTIJD VA JAAR BIJ HOEST, VERKOUDHEID EN DE VERSCHIJNSELEN DAARVAN

BUCKLEY'S KINDERHOESTSIROOP is een met zorg samengesteld middel, dat, oorspronkelijk afkomstig uit CANADA, zijn weg naar vele landen heeft gevonden.
De bestanddelen van BUCKLEY'S KINDERHOESTSIROOP zijn zo gekozen, dat enerzijds een bij HOEST EN VERKOUDHEID zo doeltreffend mogelijk middel wordt gevormd, dat anderzijds door smaak en uiterlijk zelfs door het meest kieskeurige kind graag wordt ingenomen.

BUCKLEY'S KINDERHOESTSIROOP bevat geen verdovende bestanddelen. Het middel heeft een snel intredende verzachtende werking op de slijmvliezen, terwijl van het voornaamste werkzame bestanddeel in de aangegeven dosering een duidelijk slijmoplossende invloed uitgaat. Het taaie slijm, dat zo dikwijls tot hoesten aanleiding geeft, wordt snel dun vloeibaar gemaakt, waarna het zondermoeite kan worden uitgehoest en de ademhaling wordt vergemakkelijkt. Een nauwkeurig uitgebalanceerde hoeveelheid VITAMINS-C zorgt bovendien voor aanvulling van deze belangrijke stof aan de bij genoemde verschijnselen vaak verhoogde behoefte.

BUCKLEY’S KINDERHOESTSIROOP

Bevat een minimum hoeveelheid vitamine-C van 2,8 mg per ml.
Voor de juiste gebruikaanwijzing raadpleegt U het etiket. De aangegeven hoeveelheden niet overschrijden zonder medisch voorschrift. Indien geen verbetering intreedt of de klachten zich dikwijls herhalen, doet U er goed aan Uw arts te raadplegen.

N.B. Voor kinderen boven 10 jaar en volwassenen vraagt U bij HOEST en VERRKOUDHEID BUCKLEY’S MIXTURA

RVG 0 34 20

Registratiehouder Nycomed Nederland B.V., Breda