Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit ge Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is CaD® en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u CaD® inneemt
3. Hoe wordt CaD® ingenomen / gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u CaD®?

CaD® 500/440 citroen
CaD® 500/440 orange
CaD® 1000/880 citroen
CaD® 1000/880 orange

SAMENSTELLING: een sachet CaD® bevat als werkzame bestanddelen:

Werkzame bestanddelen:

CaD® 500/440 citroen
CaD® 1000/880 citroen

CaD® 500/440 orange
CaD® 1000/880 orange
CALCIUM (als carbonaat)
500 mg
1000 mg
COLECALCIFEROL (vitamin D3)
440 IE
880E

(11 microgram)
(22 microgram)

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
CaD® 500/440 citroen en CaD® 1000/880 citroen: citroenzuur (E330), appelzuur (E 296), gluconolacton (E575), maltodextrin, natriumcyclamaat, sacharinenatrium (E954), citroenaroma (bevattend: sorbitol (E420), mannitol (E421), gluconolacton (E575), dextrine, arabische gom (E414), citroenolie), rijstzetmeel, kaliumcarbonaat (E501), alfa-tocoferol (E307), gedeeltelijk gehydrogeneerde sojaolie, gelatine (1,68 mg/ sachet (CaD500/440) of 3,34 mg/sachet (CaD 1000/880), sucrose (1,68 mg/ sachet (CaD500/440) of 3,34 mg/sachet (CaD 1000/880), maïszetmeel.

* een sachet CaD® 500/440 citroen bevat 5 mg natrium
* een sachet CaD® 1000/880 citroen bevat 10 mg natrium
CaD® 500/440 orange en CaD® 1000/880 orange: citroenzuur (E330), glucono deltalacton (E575), kaliumcarbonaat (E501), malinezuur, maltodextrin, rijstzetmeel, sinasappel smaakstof (Flavor Orange MCA MCA , bevattend: o.a. Sorbitol (E420), Mannitol (E421) glucono deltalacton (E575) natuurlijke sinaasappelolie, natuurlijke mandarijnolie concentraat), aspartaam (E951), azokleurstof zonnegeel FCF (El 10) alfa-tocoferol (E307), gedeeltelijk gehydrogeneerde sojaolie, gelatine (1,68 mg/ sachet (CaD500/440) of 3,34 mg/sachet (CaD 1000/880), sucrose (1,68 mg/ sachet (CaD500/440) of 3,34 mg/sachet (CaD 1000/880), maïszetmeel.
(CaD orange bevat geen natrium)

Registratiehouder

WILL-PHARMA
Wilgenlaan 5,
1161 JK Zwanenburg

Patiënten informatie

CaD 500 / 440 citroen, CaD 500 / 440 orange RVG 18866 / 31002
CaD® 500/440 citroen is in het register ingeschreven onder RVG: 18866
CaD® 500/440 orange is in het register ingeschreven onder RVG: 31002
CaD® 1000/880 citroen is in het register ingeschreven onder RVG: 18867
CaD® 1000/880 orange is in het register ingeschreven onder RVG: 31003

1. Wat is CaD® en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

Bruisgranulaat. Orale toediening.
CaD® worden aangeboden in dozen met 30 sachets van 4 gram (CaD 500/440) of
8 gram (CaD 1000/880).

Geneesmiddelengroep Calcium met vitamine D.

Therapeutische indicaties

Op doktersadvies:

* Correctie van gecombineerd calcium en vitamin D tekort bij ouderen.
- Aanvulling van calcium en vitamin D bij een specifieke behandeling van osteoporose (botontkalking), bij patiënten met een vastgestelde of met een hoog risico van een gecombineerd tekort aan calcium en vitamin D.

2. Wat u moet weten voordat u CaD® inneemt

Gebruik CaD® niet:

- Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen - Overdosering van vitamine D. Hypercalciemie (overmatige hoeveelheid calcium in het bloed) en hypercalciurie (overmatige uitscheiding van calcium met de urine).
- Ontoereikende nierwerking.
* Calciumlithiase (nierstenen, weefselverkalking).
* Langdurige bedlegerigheid gepaard gaand met hypercalciurie en/of hypercalciemie.

Wees extra voorzichtig met CaD®:

- In geval van een langdurige behandeling is het noodzakelijk de concentratie van calcium in de urine (calciurie) regelmatig te laten controleren. Afhankelijk hiervan zal de arts de behandeling kunnen verminderen of zelfs stopzetten.
* In geval van een natriumarme voeding moet rekening worden gehouden met de hoeveelheid natrium in CaD® citroen (zie Samenstelling)
- als u tevens andere producten gebruikt die Vitamine D of calcium bevatten, bij deze combinatie is strikt medisch toezicht noodzakelijk, waarbij wekelijks het bloed en de urine onderzocht moeten worden, - als u lijdt aan een ziekte waarbij korrelig weefsel op verschillende plaatsen van het lichaam groeit (sarcoidosis) dient CaD met grote voorzichtigheid en onder medische toezicht gebruikt te worden.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

CaD® 500/440 mag tijdens de zwangerschap gebruikt worden, echter de dagelijkse inname mag 1500 mg calcium en 600 IE vitamine D niet overschrijden.
CaD 1000/880 dient dan ook tijdens de zwangerschap niet gebruikt te worden.
Tijdens de zwangerschap moet een overdosering van vitamine D worden vermeden.
Een overdosering van vitamine D kan, in gevoelige gevallen, tot spontane abortus of tot hypercalciemie leiden en schadelijk voor de foetus zijn .

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

CaD® 500/440 mag tijdens de periode van borstvoeding gebruikt worden, echter de dagelijkse inname mag 1500 mg calcium en 600 IE vitamin D niet overschrijden.
CaD 1000/880 dient dan ook tijdens de periode van borstvoeding niet gebruikt te worden. Vitamin D gaat over in de moedermelk.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over bestanddelen van CaD®

CaD® orange bevat de azokleurstof Zonnegeel FCF (El 10). Azokleurstoffen kunnen allergische reacties veroorzaken.
CO aDorange bevat aspartaam: Bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.
CaD® citroen en orange bevatten sojaolie. Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u allergisch bent voor pinda's of soja.
CaD® citroen en orange bevatten sucrose. Indien uw arts u heeft medegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. CaD® citroen en orange bevatten kalium:
* CaD® 500/440 bevat 81,6 mg kalium per sachet.
* CaD® 1000/880 bevat 163,2 mg kalium per sachet.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een verminderde nierfunctie of patiënten op een gecontroleerd kaliumdieet
CaD® citroen bevat natrium: voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een natrium arm dieet, zie ook: "andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn".
Gebruik van CaD® in combinatie met andere geneesmiddelen
* Patiënten die geneesmiddelen voor het hart gebruiken (hartglycosiden) dienen geen extra calcium (zoals CaD®) te gebruiken zonder advies van hun dokter. In geval van behandeling met geneesmiddelen afgeleid van digitalis moet de toediening van calcium onder strikt toezicht gebeuren: het is volstrekt noodzakelijk uw arts of uw cardioloog te consulteren.
* Bij patiënten die fenytolne of barbituraten gebruiken kan de werking van colecalciferol (vitamin D) worden verminderd.
- Aangezien dit geneesmiddel reeds vitamine D bevat, moeten in geval van combinatie met een ander geneesmiddel dat eveneens vitamine D bevat, de concentraties van calcium in het bloed en in de urine regelmatig worden gecontroleerd.
* In geval van orate behandeling met een tetracycline (een klasse van antibiotica), natriumfluoride of met een bifosfonaat wordt er aanbevolen ten minste 2 tot 3 uur te wachten voor de inname van CaD®.
* Gelijktijdig gebruik met een glucocorticosteroide kan het effect van colecalciferol (vitamine D) verminderen.
- Gelijktijdig gebruik met een thiazide diureticum kan het risico van een te groot concentratie van calcium in het bloed verhogen.

Informeer uw arts of apotheker indien u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Gebruik van CaD® in combinatie met voedsel
Bepaalde soorten voedsel, die oxaalzuur, fosfaten of fytinezuur bevatten (o.a. rabarber) kunnen de werking van CaD beïnvloeden.

3. Hoe wordt CaD® ingenomen / gebruikt?

De inhoud van het zakje in een glas gieten, water toevoegen en onmiddellijk na het oplossen opdrinken. 1 a 2 sachets CaD® 500/440 of 1 sachet CaD® 1000/880 bruisgranulaat per dag.

Wat u moet doen wanneer u teveel van CaD® heeft gebruikt / ingenomen
Symptomen: Dorst, verhoogde urine productie, misselijkheid, braken, verstopping.
Behandeling: Stop direct met de behandeling met CaD®, veel drinken.
Wanner u teveel van CaD® heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten CaD® in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van CaD® om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan CaD® bijwerkingen veroorzaken.
De volgende bijwerkingen kunnen optreden: verstopping, winderigheid, misselijkheid, maagpijn en diaree.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u CaD®

CaD® buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik CaD® niet meer na de datum op de verpakking vermeld achter "niet te gebruiken na" of "exp."

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in oktober 2004