Lees voor het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Canesten gyno 1 al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie in staan. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel is aan a persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Samenstelling

Canesten gyno 1 is een geneesmiddel dat verkrijgbaar is als vaginale crème en als vaginale tablet. De werkzame stof is clotrimazol.

creme
De crème bevat per gram crème 100 mg clotrimazol. Daarnaast bevat de crème bevat de volgende niet-werkzame bestanddelen: benzylalcohol, cetostearylalcohol, cetyfpalmitaat, isopropylmyrfstaat, water, polysorbaat 60, sorbitanstearaat.

tablet
De vaginale tablet bevat 500 mg clotrimazol. Daarnaast bevat de tablet de volgende niet werkzame bestanddelen: calciumlactaat, maïszetmeel, crospovidon, colloidaal siliciumdioxide, melkzuur, lactose, magnesiumstearaat, hypromellose, microkristalfijne cellulose.

Verpakkingen

Canesten gyno 1 vaginale crème is verkrijgbaar in een verpakking met een voorgevulde applicator a 5 gram crème

Canesten gyno 1 vaginale tablet is verkrijgbaar in een verpakking met 1 tablet en een applicator

Naam en adres van de vergunninghouder

Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht,
tel. 0297-280666

Fabrikant

Bayer AG, Leverkusen, Duitsland

Canesten gyno 1 vaginale crème is in het register ingeschreven onder RVG 10972. Canesten gyno 1 vaginale tablet is in het register ingeschreven onder RVG 10051.

Waarvoor wordt Canesten gyno 1 gebruikt

Werking

Canesten gyno 1 bevat als werkzaam stof clotrimazol. Clotrimazol is een stof, die bepaalde schimmels doodt of de groei ervan remt.

Toepassing

Uw arts heeft bij u een schimmelinfectie in de vagina (schede) vastgesteld.
De meest voorkomende veroorzaker is Candida albicans. Deze schimmel is normaal op de huid aanwezig en kan onder bepaalde omstandigheden klachten veroorzaken, zoals het ontstaan van. vaginale afscheiding, bekend als witte vloed.
Canesten gyno 1 wordt toegepast bij infecties van de vagina of hiermee gepaard gaande infecties rond de vagina, die veroorzaakt worden door bepaalde schimmel- of gistsoorten.

Wat moet u weten voordat u Canesten gyno 1 gebruikt?

Gebruik Canesten gyno 1 niet

Bij eerder vastgestelde overgevoeligheid voor de werkzame stof clotrimazol of de andere bestanddelen van de crème of tablet.
Als u denkt dat u overgevoelig bent voor clomitrazol of voor een bestanddeel, raadpleeg dan uw arts.

Let goed op bij het gebruik van Canesten gyno 1

Canesten gyno 1 vaginale crème en Canesten gyno 1 vaginale tablet dienen niet tijdens de menstruatie te worden toegepast, omdat dan niet volledig op de werkzaamheid kan worden vertrouwd. Zorg er daarom voor, dat de kuur voor die tijd is beëindigd.
De vaginale crème mag niet worden toegepast bij overgevoeligheid voor cetylstearylalcohol, omdat deze stof als hulpstof in de crème is verwerkt. In dat geval kan de vaginale tablet worden gebruikt.
Canesten gyno 1 crème en tablet kunnen de werking en veiligheid van rubberproducten zoals condooms en pessaria verminderen. Het effect is tijdelijk en komt alleen tijdens de behandeling voor.

Als u ook andere geneesmiddelen gebruikt

Er zijn geen wisselwerkingen van Canesten gyno met andere geneesmiddelen bekend.

Zwangerschap

Canesten gyno 1 kan overeenkomstig het voorschrift warden gebruikt tijdens de zwangerschap. In de zwangerschap moet het gebruik van de applicator worden vermeden en verdient behandeling met vaginale tabletten de voorkeur.

De tabletten kunnen met de hand worden ingebracht.

Bij borstvoeding

Canesten gyno 1 kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Hoe moet Canesten gyno 1 worden gebruikt?

Dosering

Canesten gyno 1 vaginale crème
In het algemeen zal het voorschrift van uw arts zijn: 's avonds voor het slapen gaan de applicatorvulling (ca. 5 gram) zo diep mogelijk in de vagina inbrengen.

Canesten gyno 1 vaginale tablet
In het algemeen zal het voorschrift van uw arts zijn: 's avonds voor het slapen gaan de Canesten gyno 1 vaginale tablet zo diep mogelijk in de vagina inbrengen.
Wanneer de infectie zich ook buiten de schede rond de schaamlippen heeft uitgebreid, kan, ter behandeling en ter voorkoming van herinfectie, ciotrimazol crème voor vaginaal gebruik 10 mg/g worden gebruikt. Breng deze crème gedurende ongeveer een week tweemaal per dag dun aan op de aangedane plaatsen.

Duur van de behandeling

U moet de voorgeschreven kuur altijd afmaken.
De klachten waarvoor u wordt behandeld, kunnen terugkomen als u de kuur niet afmaakt. Als de klachten niet over zijn na een behandeling kan deze worden herhaald

Gebruiksaanwijzing

Het inbrengen van de vaginale crème en vaginale tablet kan het beste in rugligging plaatsvinden, met enigszins opgetrokken en gespreide benen.

Crème
Canesten gyno 1 vaginale crème wordt als volgt toegediend: 1. Staafje A in de applicator B steken.

2. Rode kap C met een draaiende beweging afnemen.

3. De schaamlippen met de vrije hand uit elkaar houden en de applicator voorzichtig zo diep mogelijk in de vagina naar binnen drukken.
Staafje A langzaam geheel indrukken, tot de applicator leeg is.

4. De applicator terugtrekken en weggooien.

Tablet
Canesten gyno 1 vaginale tablet wordt als volgt toegediend:
Toediening met behulp van de bijgeleverde applicator
1. Staafje A tot aan de aanslag uittrekken; daarna de vaginale tablet in de daarvoor bestemde ruimte in applicator B steken
Bolle kant van de vaginale tablet richting opening van de applicator B

2. De schaamlippen met de vrije hand uit elkaar houden en de applicator met de tablet voorzichtig zo diep mogelijk in de vagina naar binnen drukken.

3. Staafje A voorzichtig geheel indrukken, waardoor de tablet in de vagina wordt ingebracht; vervolgens applicator terugtrekken en weggooien.

Toediening zonder applicator
De schaamlippen met de vrije hand uit elkaar houden en de tablet met de bolle kant naar boven en de vinger tegen de platte kant van de tablet voorzichtig zo diep mogelijk in de schede naar binnen drukken.

Algemeen
De partner dient bij infectie van de penis behandeld te worden met een anti-schimmelcrème om besmetting wederzijds te voorkomen.
Bij hardnekkige infecties moet gedacht worden aan een mogelijke besmetting via het rectum, die dan behandeld moet worden.
De tabletten hebben vocht in de vagina nodig om geheel te kunnen oplossen. Onopgeloste deeltjes van de tablet kunnen uit de vagina worden uitgescheiden. Om dit te voorkomen is het belangrijk de tablet zo diep mogelijk in de vagina in te brengen, voor het slapen gaan.
Indien de tablet niet in een nacht oplost, kan worden gedacht aan het gebruiken van de crème.

Canesten gyno 1 vaginale crème en Canesten gyno 1 vaginale tablet veroorzaken geen vlekken op huid of kleding.

Welke bijwerkingen heeft Canesten gyno 1?

Zoals alle geneesmiddelen kan Canesten gyno bijwerkingen veroorzaken.
Bij gebruik van de vaginale crème kan incidenteel overgevoeligheid optreden of irritatie van de schede met jeuk, roodheid en een branderig of stekend gevoel. Bij de partner kan irritatie van de penis optreden.
Bij gebruik van de vaginale tablet kan in een enkel geval een meer of minder ernstige overgevoeligheidsreactie optreden. In dat geval kunnen naast huidklachten, zoals jeuk, roodheid en een branderig gevoel ook andere bijwerkingen voorkomen, zoals kortademigheid, lage bloeddruk, flauwte, misselijkheid en diarree. Bij de partner kan irritatie van de penis optreden.

Waarschuw uw arts of apotheker, indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Nooit zelf de dosering wijzigen of de behandeling onderbreken!

Hoe moet u Canesten gyno 1 bewaren?

• Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen!
• Bewaar dit geneesmiddel in de originele verpakking in een droge omgeving bij maximaal 25°C te worden.

• De uiterste gebruiksdatum is vermeld op het vouwdoosje. Bij de crème is deze datum bovendien vermeld op de tube en bij de tablet bovendien op de strip achter de letters EXP; EXP staat voor expiry date, Engels voor vervaldatum. Gebruik de crème of tabletten niet als deze datum is verstreken. Breng geneesmiddelen waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken naar de apotheek. Deze zullen dan op de juist wijze worden vernietigd.

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in: November 2004