Patiënteninformatie

CEDOCARD-Retard 10, 20, 40 Isosorbidedinitraat

Samenstelling

Cedocard-Retard tabletten met gereguleerde afgifte bevatten respectievelijk 10 mg, 20 mg en 40 mg isosorbidedinitraat.

De tabletten bevatten als hulpstoffen lactose, talk, magnesiumstearaat, polyvinylacetaat, chinolinegeel El04, zonnegeel E110 en cochenillerood A El 24.

Werking/toepassing

Isosorbidedinitraat in Cedocard-Retard werkt krachtig vaatverwijdend. Het gevolg hiervan is dat het hart minder arbeid behoeft te verrichten, waardoor het minder zuurstof nodig heeft.
De niet-werkzame bestanddelen in Cedocard-Retard zorgen voor een geleidelijke afgifte van isosorbidedinitraat gedurende een periode van &10 uur. Echter met het onderstaande doseringsschema is een werking tot 12 uur na de eerste gift te verwachten.
Cedocard-Retard wordt gebruikt bij hartkramp (angina pectoris): ter voorkoming van aanvallen van pijn op de borst en voor de onderhoudsbehandeling hiervan.

Niet gebruiken bij

Cedocard-Retard mag niet gebruikt worden bij verlaagde bloeddruk, ernstige bloedarmoede, verhoogde druk in het hoofd, shock, overgevoeligheid voor nitraten of voor bestanddelen van Cedocard-Retard. U mag geen sildenafil (Viagra) gebruiken.

Bijwerkingen

Vooral in het begin van de behandeling kunnen hoofdpijnklachten, duizeligheid en vermoeidheid, hartkloppingen, verschijnselen van verlaagde bloeddruk die optreden bij b.v. snel opstaan rood gezicht en (zelden) huidirritatie voorkomen. Deze klachten verdwijnen meestal na enige tijd.
Door duizeligheid kan het reactievermogen beïnvloed worden.

Raadpleeg uw arts als de klachten langere tijd aanhouden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Cedocard-Retard is niet geschikt voor de behandeling van een acute aanval van angina pectoris. De behandeling met Cedocard-Retard mag niet worden gestopt zonder overleg met uw arts.

Patiënten met ernstige vernauwingen in de bloedvaten van de hersenen (cerebrale sclerose) moeten de arts hiervan op de hoogte stellen voordat begonnen kan worden met een behandeling met Cedocard-Retard. Bij bijzondere gevoeligheid voor de isosorbidedinitraat kunnen hartkloppingen ontstaan. U mag geen sildenafil gebruiken als u onder behandeling staat met Cedocard-Retard. Het bloeddrukverlagend effect wordt namelijk versterkt door sildenafil, wat kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen. U mag ook niet kortdurend stoppen met Cedocard-Retard, om sildenafil (Viagra) te gebruiken.

Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding

Tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Cedocard-Retard kan door het optreden van b.v. duizeligheid de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken ongunstig beïnvloeden.

Wisselwerking met geneesmiddelen en andere vormen van wisselwerking

Indien u ook andere geneesmiddelen gebruikt, vertelt u dit dan aan uw arts.

Gelijktijdig gebruik van alcohol wordt ontraden daar hierdoor het vaatverwijdend effekt van Cedocard-Retard kan worden versterkt.

U mag geen sildenafil (Viagra) gebruiken.

Aanwijzingen voor het gebruik

De arts of de apotheker heeft u verteld hoeveel tabletten u per dag moet innemen. Dit staat ook vermeld op het etiket van de apotheek. Houdt u zich strikt aan deze aanwijzingen.

De begindosering bedraagt fin- of tweemaal daags 1 tablet Cedocard-Retard 20.
Met het oog op eventuele bijwerkingen aan het in van de behandeling wordt soms begonnen met toediening van Cedocard-Retard 10, eenmaal- of tweemaal daags.
In sommige gevallen kan de arts een dosering van een of tweemaal daags 1 tablet Cedocard-Retard 40 voorschrijven. Bij een tweemaal daagse dosering met Cedocard-Retard 10, 20 of 40 moot de tweede dosis met een tussenruimte van niet langer dan 6 uur na de eerste dosis worden ingenomen. Uw arts zal u precies vertellen op welke tijdstippen dit is.
Zonodig zal de arts de dosering verhogen tot 80 mg, tweemaal daags.
De tabletten mogen niet fijngekauwd worden doch dienen met wat water in zijn geheel te worden doorgeslikt.

Bewaring en houdbaarheid

Cedocard-Retard bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter de aanduiding "Niet te gebruiken na". Op de doordrukstrips staat de uiterste gebruiksdatum vermeld achter de afkorting De eerste twee cijfers geven de maand aan; de laatste cijfers het jaartal.
De verpakking buiten het bereik van kinderen houden.

Inschrijving

Cedocard-Retard 10 is in het register ingeschreven onder. RVG 15779. Cedocard-Retard 20 is in het register ingeschreven onder. RVG 05784. Cedocard-Retard 40 is in het register ingeschreven onder. RVG 14396.

Verpakkingsvorm

Cedocard-Retard 10: Doos met 90 witte tabletten met opdruk 'CC SR' in doordrukverpakking.
Cedocard-Retard 20: Doos met 90 gele tabletten met opdruk'CC SR' in doordrukverpakking.
Cedocard-Retard 40: Doos met 90 licht-oranje tabletten met opdruk'CC SR' in doordrukverpakking.

Datum
Laatste revisie van de bijsluiter: maart 1992/1999

Registratlehouder
ALTANA Pharma bv,
2132 HK Hoofddorp
Voor nadere informatie over Cedocard-Retard kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker. Gelieve bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.