Bijsluiter
Celestone®, tabletten


Leest u deze informatie regelmatig door, ook wanneer u Celestone° al vaker heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten.

Samenstelling
Celestone°, tabletten bevatten als werkzame stof 0,5 mg betamethason. De hulpstoffen zijn maïszetmeel, lactose, gelatine en magnesiumstearaat.

Farmaceutische vorm en verpakkingen
Celestone°, tabletten zijn te verkrijgen in verpakkingen met 30 tabletten in doordrukstrips.

Hoe werkt Celestone?
Betamethason behoort tot een groep geneesmiddelen, die corticosteroïden worden genoemd. Deze cortison-achtige geneesmiddelen helpen om verlichting te geven aan ontstoken delen van het lichaam. Ze verminderen zwellingen, roodheid, jeuk en allergische reacties en worden vaak gebruikt als onderdeel van de behandeling voor een aantal verschillende aandoeningen.


Registratiehouder
Schering-Plough B.V.
Maarssenbroeksedijk 4
3542 DN Utrecht


Waarvoor wordt Celestone® gebruikt ?
Celestone° is een geneesmiddel dat alleen mag worden gebruikt onder supervisie van uw arts.
Celestone° kan worden gebruikt als onderdeel van de behandeling voor verschillende ontstekingsaandoeningen, die reageren op cortison-achtige geneesmiddelen:
reumatologische aandoeningen
- bepaalde gevallen of bijzondere vormen van reumatoïde artritis;
- acuut reuma;
- bindweefselziekten zoals lupus erythematodes disseminatus, spierziekten met ontstekingsverschijnselen zoals polymyositis;
- ontstekingen van de slagaderwand.
longziekten
- chronische obstructieve longziekten (CARA);
- ernstige acute aanvallen van astma;
- allergische longziekten;
- ontstekingen van de longblaasjes door onbekende oorzaak.
darmziekten
- chronische darmziekten: verzwerende ontsteking van de dikke darm zoals colitis ulcerosa of een terugkerende ontsteking van de dunne darm zoals de ziekte van Crohn;
- bepaalde vormen van geelzucht.
bloedziekten
- bloedziekten te wijten aan een slecht functionerend afweersysteem;
- bloeduitstortingen in de huid te wijten aan een tekort aan bloedplaatjes (bij volwassenen); - bloedkankers.
nierziekten
- aandoeningen te wijten aan een gebrekkige doorlaatbaarheid van de nierkanaaltjes.
hormonale ziekten
- abnormale aangroei van de bijnierschors van erfelijke oorsprong; - uitpuilende ogen door slecht werkende bijnierschors.
kankerziekten
- (acute) kanker van de witte bloedcellen;
- kanker door celvermeerdering in lymfeklieren, milt en lever zoals Hodgkin- en non-Hodgkin- ziekten;
- uitgezaaide borsttumoren;
- teveel aan calcium door uitzaaiingen in het beenderstelsel of ten gevolge van de ziekte van Kahler;
- kwaadaardige tumor van de beenmergcellen zoals de ziekte van Kahler.
zenuwziekten
- aanvallen van multipele sclerose;
- vochtophoping in de hersenen ten gevolge van hersentumoren.
oogheelkundige aandoeningen
- ontsteking van oogvaatvlies, iris, straalvormig lichaam, oogzenuw; - schijngezwel van de oogbol.
huidziekten
- huidaandoeningen die gepaard gaan met blazen bij oudere mensen zoals pemphigus vulgaris; - huidaandoeningen die gepaard gaan met rode verkleuring van de huid;
- blaasvormige vochtbevattende vlekken (syndroom van Stevens-Johnson);
- diepe schimmelinfecties;
- blaasjes ten gevolge van herpes.
diversen
- als bijkomende behandeling bij ernstige allergische reacties;
- als weerstandsverlagend middel bij orgaantransplantatie;
- als bijkomende behandeling om misselijkheid en braken te voorkomen tijdens de behandeling van kanker met kankerbestrijdende middelen die een ernstig braakopwekkend effect hebben.


Wanneer mag u Celestone® niet gebruiken?

U mag Celestone® niet gebruiken als u:
- een ongebruikelijke of allergische reactie voor dit geneesmiddel, andere corticosteroïden of voor één van de overige bestanddelen van de tabletten heeft gehad (zoals galbulten, niezen, piepende ademhaling of andere ademhalingsmoeilijkheden).
- een virusinfectie, een interne schimmelinfectie of een tropische worminfectie heeft.
Vertel het uw arts altijd als u een infectie heeft, zodat deze op de juiste manier behandeld kan worden.
- een maagzweer of dunne-darm-ontsteking heeft.
- werd ingeënt met een levend verzwakt virus.


Wanneer moet men extra voorzichtig zijn met Celestone®?

U mag in principe alleen behandeld worden met corticosteroïden bij bewezen diagnose en wanneer eenvoudiger therapie niet mogelijk is of heeft gefaald.
Een aanpassing van de dosering kan nodig zijn vanwege verslechtering of verbetering van uw ziekteverloop, uw eigen reactie op de behandeling en emotionele of fysieke stress. Het kan nodig zijn dat u gedurende één jaar na een corticosteroïdbehandeling van lange duur of met hoge dosissen gecontroleerd moet worden.
Corticosteroïden kunnen sommige tekenen van infectie maskeren en nieuwe infecties kunnen optreden tijdens het gebruik. Als u corticosteroïden gebruikt, kan uw weerstand verminderen en kan het onmogelijk worden om de infectie te lokaliseren.
Wanneer u langdurig corticosteroïden gebruikt, kunt u verschillende vormen van staar, glaucoom of ooginfecties ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat uw arts regelmatig uw ogen onderzoekt.
Bij gemiddelde en hoge doses van corticosteroïden kan uw bloeddruk stijgen, kunt u meer zout en vocht vasthouden en meer kalium uitscheiden. Deze effecten treden minder vaak op met de synthetische derivaten, behalve als ze in grote doses worden gebruikt. Uw arts kan u een zoutarm dieet en een kaliumsupplement voorschrijven. Alle corticosteroïden verhogen de uitscheiding van calcium.
Zolang u corticosteroïden gebruikt, mag u niet ingeënt worden met verzwakte levende vaccins (zoals BMR) of andere vaccins.
Vermijd ieder contact met iemand die de mazelen of waterpokken heeft, als u dit geneesmiddel gebruikt. Als dit toch gebeurt, vertel dit dan aan uw arts.
U kunt alleen in geval van hevige en uitgebreide tuberculose een corticosteroïdbehandeling ondergaan waarbij een geschikte antituberculeuze strategie wordt toegepast.
Bij sluimerende tuberculose of als u positief reageert op de tuberculosetest en u tegelijkertijd corticosteroïden toegediend krijgt, zult u nauwkeurig geobserveerd worden omdat tuberculose zich kan openbaren.
De laagst mogelijke dosis aan corticosteroïden moet worden gebruikt om de situatie die onder behandeling is te controleren.

Stop niet plotseling met het gebruik van dit geneesmiddel; blijf dit geneesmiddel gebruiken, tenzij uw arts u anders heeft verteld. Als uw dosering moet worden aangepast, zal uw arts u specifieke instructies geven.

U mag na langdurig gebruik van dit geneesmiddel niet plotseling stoppen: de dosis zal langzaam afgebouwd worden door uw arts.

Vertel uw arts, voordat u dit geneesmiddel gebruikt, of u :
- zwanger bent of borstvoeding geeft,
- suikerziekte, schildklierproblemen, leverproblemen, stuipen, maag- of darmproblemen, verminderde nierfunctie, oogproblemen, een infectie aan het oog door het herpesvirus,
spierzwakte, verhoogde bloeddruk, calciumverlies, osteoporose of een voorgeschiedenis van psychiatrische problemen heeft,
- welke inenting dan ook nodig heeft.
Omdat complicaties van een glucocorticosteroïdbehandeling afhankelijk zijn van de dosis, het gewicht en de duur van de behandeling, zal uw arts het risico en de voordelen van de behandeling tegen elkaar afwegen.
Bij gebruik van Celestone° door kinderen is een regelmatige medische controle noodzakelijk omdat dit geneesmiddel bij langdurig gebruik de groei en ontwikkeling kan beïnvloeden.
Corticosteroïden kunnen de kwaliteit van het sperma aantasten bij sommige patiënten.
Dit geneesmiddel bevat per tablet 165 mg lactose. Niet geschikt bij lactase-insufficiëntie, galactosemie of glucose-galactose-malabsorptiesyndroom.


Gebruik samen met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts welke andere geneesmiddelen u gebruikt, omdat de dosis van sommige geneesmiddelen aangepast moet worden als u Celestone° gebruikt. Dit is het geval bij bepaalde anti-epileptica, antibiotica, hormonale geneesmiddelen, plaspillen (diuretica), aspirine of geneesmiddelen voor hartaandoeningen en bloedziekten.
Maag of darmen kunnen van streek raken als corticosteroïd-achtige geneesmiddelen worden gebruikt met sommige andere ontstekingremmende geneesmiddelen of met alcoholische dranken.
Vertel het uw arts als u laboratoriumtesten zult ondergaan.


Gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding
Overleg met uw arts over het gebruik van dit geneesmiddel als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Geef geen borstvoeding wanneer u behandeld wordt met dit geneesmiddel.


Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te besturen
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Celestone° op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Het is mogelijk dat spierzwakte, spieratrofie en stemmingsveranderingen (euforie, depressies) zich voordoen.


Hoe gebruikt u Celestone en hoeveel ?
Uw arts heeft u verteld hoe u dit geneesmiddel dient te gebruiken. Uw arts zal de dosis bepalen afhankelijk van uw toestand. Zorg ervoor dat u deze aanwijzingen volgt.


Wat zijn de mogelijke bijwerkingen ?
Samen met zijn gewenste effecten kan een geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken. Hoewel bijwerkingen niet hoeven op te treden, kunnen ze medische aandacht vereisen als ze wel optreden. Raadpleeg uw arts als u een reactie vertoont die aanhoudt, die u zorgen baart of waarvan u denkt dat deze ernstig is. Andere bijwerkingen, die hierna niet vermeld zijn, kunnen ook optreden bij sommige patiënten. Als u andere bijwerkingen opmerkt, informeert u dan uw arts.

In het algemeen zijn bijwerkingen, geassocieerd met cortison-achtige geneesmiddelen, inclusief Celestone°, gerelateerd aan de sterkte van de dosis en de duur dat u het geneesmiddel gebruikt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van deze geneesmiddelen zijn: hartritmestoornissen, vasthouden van vocht, hoge bloeddruk, spierzwakte of -pijn, calciumverlies, dunner worden van de huid, blauwe plekken, roodheid van het gezicht, langzame wondheling, allergische huidreacties, maagzweer of andere maag-darmaandoeningen, hik, stuiptrekkingen, versterkt gevoel van prettig voelen (euforie), slaapproblemen, duizeligheid, hoofdpijn, gemoedsveranderingen, oogaandoeningen, inclusief glaucoom (verhoogde oogboldruk), zwelling van het gezicht, acne en menstruatiestoornissen. Langdurig gebruik van cortison-achtige geneesmiddelen kan de groei bij kinderen remmen.


Overdosering
Er wordt niet verwacht dat een acute overdosering met glucocorticosteroïden, inclusief betamethason, zal leiden tot levensbedreigende situaties. Behalve bij zeer hoge dosissen is het niet waarschijnlijk dat een te hoge glucocorticoïddosering gedurende een paar dagen schadelijk is, tenzij u suikerziekte, staar of een actieve maagzweer heeft of behandeld wordt met digitalis, coumarine-achtige geneesmiddelen die de bloedstolling remmen of plasmiddelen die de kaliumuitscheiding verhogen.
Wanneer u meer van Celestone heeft ingenomen dan u zou mogen, vraag uw arts of apotheker dan om advies.


Vergeten dosering
Wanneer u vergeten bent Celestone op tijd in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk nadat u dit bemerkt en volg verder het door uw arts voorgeschreven gebruik. Neem echter nooit een dubbele dosis van Celestone om zo de vergeten dosis in te halen.


Wijze van bewaring en houdbaarheid
Bewaren beneden 25°C.
Beschermen tegen licht.
Bewaar de blister in de kartonnen buitenverpakking.
Celestone° is houdbaar tot aan de datum die op de verpakking staat vermeld. Houd Celestone° buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Inschrijving
Celestone°, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 01834.

Datum herziening
Augustus 2008

Voor nadere informatie over Celestone® kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker.

Gaarne bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer opgeven.