Celluvisc,
RVG 18218 oogdruppels 10 mg/ml

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Uitgebreide informatie staat ter beschikking van arts en apotheker

1. Algemene kenmerken

1.1. Benaming
Celluvisc®oogdruppels 10 mg/ml

1.2. Samenstelling
Het werkzame bestanddeel van Celluvisc® is carboxymethylcellulosenatrium 10 mg/ml. Er zijn geen conserveermiddelen toegevoegd.

Overige bestanddelen: natriumchloride, natriumiactaat, kaliumchloride, calciumchloride en gezuiverd water.

1.3. Farmaceutische vorm en inhoud
Celluvisc®is verpakt in Unit Dose ampullen van 0,4 ml en is verkrijgbaar in doosjes van 10, 30, 60, of 90 stuks.

1.4. Geneesmiddelengroep
Celluvisc®is een geneesmiddel dat behoort tot de groep geneesmiddelen die gebruikt warden bij de behandeling van droge ogen en lichte oogirritaties.

1.5. Naam van degeen die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen Allergan BV
Edisonbaan 14 C-2
3439 MN Nieuwegein

1.6. In het register ingeschreven onder RVG
Celluvisc oogdruppels zijn in het register ingeschreven onder: RVG 18218.

2. Toepassing van het geneesmiddel

Celluvisc oogdruppels kunnen gebruikt worden om de algemene verschijnselen die optreden bij droge ogen en lichte oogirritaties tegen te gaan. De oorzaak van deze verschijnselen wordt niet tegen gegaan.

3 Voordat het geneesmiddel wordt gebruikt

3.1. Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt

Celluvisc®oogdruppels moeten niet gebruikt worden bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen.

3.2. Nodige voorzorgen bij gebruik

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding.

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Direct na het toedienen van de oogdruppels kan men korte tijd, voorbijgaand, wazig zien. In die tijd is besturen van een voertuig of het gebruiken van machines of te raden.
Verder is er geen effect te verwachten op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

3.3. Wisselwerking met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden
De interactie van Celluvisc0 met andere oogheelkundige geneesmiddelen is niet onderzocht.

3.4. Speciale waarschuwingen
Een kortdurende, lichte verstoring van het gezichtsvermogen kan optreden na toediening, totdat de oogdruppel zich gelijkmatig over het oogoppervlak heeft verspreid. Tijdens de behandeling met Celluvisc® wordt het dragen van contactlenzen afgeraden.

4. Aanwijzingen veer het gebruik

4.1. Dosering
Per keer kunnen 1-2 druppels in het oog worden gedruppeld.

4.2. Wijze van gebruik Zie ook de tekeningen:

- Was eerst goed de handen.
Neem een ampul Celluvisc® van de strip.
Draai het platte topje van de unit dose ampul (niet trekken).
Trek zachtjes het onderste ooglid naar beneden zodat er een klein zakje ontstaat.
Druppel voorzichtig 1 druppel in het zakje, zonder het oog met de ampul aan te raken.
Probeer het oog open te houden en rond te kijken, zodat de oogdruppel zich goed kan verspreiden.


4.3. Hoe vaak in te nemen
Celluvisc®oogdruppels kunnen al naar gelang de ernst van de irritatie iedere 3-4 uur in het zakje van het onderste ooglid warden gedruppeld.

4.4. Duur van de behandeling
Celluvisc® oogdruppels kunnen gebruikt worden zolang de klachten aanhouden, dit is ter beoordeling van de arts.

4.5. Wat te doen als meer is toegediend dan is voorgeschreven
Zelfs na toediening van grote hoeveelheden in het oog of na het per ongeluk inslikken van grote hoeveelheden Celluvisc° oogdruppels zijn geen symptomen te verwachten.

4.6. Wat te doen als een dosis vergeten is
Wanneer een dosis is vergeten is kan zonder bezwaar als nog de dosis worden toegediend.

5. Bijwerkingen

Direct na toediening kan korte tijd een wazig gezichtsvermogen bestaan. Wanneer irritaties zoals pijn, roodheid of verandering van het gezichtsvermogen optreden of verergeren, dan dient de toediening te worden gestaakt en de arts te worden geraadpleegd. Indien u last krijgt van een bijwerking die niet in deze bijsluiter wordt vermeld dan adviseer ik u eveneens contact op te nemen met uw arts.

6. Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn

Buiten invloed van Licht en buiten bereik van kinderen houden.
Celluvisce oogdruppels zijn houdbaar bij kamertemperatuur (15-25°C) gedurende 30 maanden na productie. De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld na het woordje 'exp.'.

Direct na het gebruik van de Unit Dose ampul moet deze worden vernietigd.

7. Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien November 1995