Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie
voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Chefarine zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker of drogist indien nodig om meer informatie of advies.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Chefarine en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Chefarine gebruikt.
3. Hoe wordt Chefarine gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Chefarine?

Chefarine, tabletten

• De werkzame bestanddelen zijn paracetamol 250 mg en acetylsalicylzuur 250 mg.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn maïszetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel,
natriumcroscarmellose (E466), stearinezuur (E570) en siliciumdioxide (E551).

Registratiehouder :

Chefaro Nederland BV,
Keileweg 8,
3029 BS Rotterdam

In het register ingeschreven onder RVG 03652.

1.Wat is Chefarine en waarvoor wordt het gebruikt?

• Chefarine is verkrijgbaar in doordrukstrips met 24 tabletten.
• Chefarine werkt pijnstillend en koortsverlagend.
• Chefarine tabletten zijn te gebruiken bij
• Hoofdpijn, tand- en kiespijn, menstruatiepijn, reumatische pijn, spit, spierpijn en zenuwpijn;
• koorts en pijn bij griep en verkoudheid;
• koorts en pijn na vaccinatie.

2.Wat u moet weten voordat u Chefarine gebruikt.

Gebruik Chefarine niet …

• bij maag-, nier- of leveraandoeningen
• maagpijn na eerder gebruik
• maag/darmbloedingen
• neiging tot bloeden
• behandeling met bloedverdunningsmiddelen
• overgevoeligheid voor één van de bestanddelen: sommige astmapatiënten kunnen door acetylsalicylzuur een aanval krijgen of flauwvallen.

Wees extra voorzichtig met Chefarine…

• Niet gebruiken kort voor of kort na het trekken van tanden en kiezen.
• Niet innemen kort voor of kort na alcoholgebruik.
• Bij kinderen met waterpokken of griep alleen toepassen op advies van de arts.

Zwangerschap

Uitsluitend op advies van de arts. Niet gebruiken gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

Gebruik tijdens de periode van borstvoeding wordt ontraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich echter in incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient hiermee rekening te worden gehouden.

Gebruik van Chefarine in combinatie met andere geneesmiddelen

U dient Chefarine niet gelijktijdig met alcohol te gebruiken. De werking van bloedverdunnende middelen kan worden versterkt. Win advies in bij uw apotheker als u meer informatie wilt over een mogelijke wisselwerking van dit product met andere geneesmiddelen die u gebruikt.

3. Hoe wordt Chefarine gebruikt?

Volwassenen: 1 à 2 tabletten; zo nodig enige malen per dag herhalen.
Niet meer dan 6 tabletten per 24 uur.

Kinderen:
• 12 jaar en ouder 1/2 à 1 tablet per keer.
Niet meer dan 2 tabletten per 24 uur.

• 7-11 jaar 1/2 tablet per keer. Niet meer dan 11/2 tablet per 24 uur.
• 3-6 jaar 1/4 à 1/2 tablet per keer. Niet meer dan 1 tablet per 24 uur.

Tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien uw klachten aanhouden, veranderen of terugkeren dient u uw arts te raadplegen. In geval u bemerkt dat Chefarine te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Wat u moet doen wanneer u te veel van Chefarine heeft ingenomen

Het in één keer innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever beschadigen.

Wanneer u te veel van Chefarine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Chefarine in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Chefarine om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Chefarine bijwerkingen veroorzaken.

Mocht het gebruik van dit middel aanleiding geven tot maagklachten staak dan het gebruik.
Acetylsalicylzuur kan bloedverlies in de maag en darmen (meestal niet waarneembaar) en verlenging van de bloedingstijd veroorzaken. Bij paracetamol en acetylsalicylzuur gebruik kunnen overgevoeligheidsverschijnselen zoals huiduitslag, galbulten, benauwdheid, opgezet gelaat/ogen, ‘loopneus’ en allergische shock optreden. Deze overgevoeligheidsverschijnselen komen in het
algemeen weinig voor en dan voornamelijk bij astmapatiënten.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Chefarine?

Chefarine dient in een goed gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen te worden bewaard.

Niet bewaren boven de 25°C.

Uiterste gebruiksdatum
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter “Niet te gebruiken na” en op de doordrukstrips achter “EXP” (“EXP” betekent hetzelfde als “Niet te gebruiken na”).

Retourneer niet gebruikte tabletten waarvan de uiterste gebruiksdatum is overschreden aan uw apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2004.

Vermeld bij correspondentie het chargenummer dat op de zijkant van het kartonnen doosje en op de strip staat aangegeven.