INFORMATIE VOOR DE PATIENT

CHIBROXOL® 3 mg/ml, oogdruppels

ALGEMEEN ADVIES

Het is raadzaam eerst de bijsluiter te lezen voor u Chibroxol gaat gebruiken, ook als u Chibroxolal eerder kreeg voorgeschreven. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Als er nog vragen overblijven, kunt u het best even met uw arts of apotheker overleggen. Bewaar deze bijsluiter voor het geval u hem nog eens wilt lezen.

WAT IS CHIBROXOL ?

Chibroxol is een middel tegen bacteriën uit de groep van de chinolonen. Het is werkzaam tegen een groot aantal bacteriesoorten die ooginfecties kunnen veroorzaken.

De werkzame stof in Chibroxol heet norfloxacine.

Het is handig deze naam, norfloxacine, te kennen wanneer u naar het buitenland gaat. leder flesje Chibroxol oogdruppels bevat 3 mg/mI norfloxacine.

Andere bestanddelen zijn: natriumacetaat, natriumedetaat, natriumchloride, water en benzalkoniumchloride als conserveermiddel. Chibroxol is beschikbaar in flacons van 5 ml.

Chibroxol oogdruppels worden in Nederland op de markt gebracht door
Laboratoires Thea,
12 Rue Louis-Bleriot,
63100 Clermont-Ferrand,
Frankrijk.

Chibroxol 3 mg/ml oogdruppels zijn in het register ingeschreven onder RVG 13708.

WAAROM SCHRIJFT UW ARTS CHIBROXOL VOOR ?

Chibroxol wordt gebruikt voor de behandeling van oppervlakkige infecties aan het oog of de oogleden.

WANNEER MAG U CHIBROXOL NIET GEBRUIKEN ?

Als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Chibroxol, of als u overgevoelig bent voor een middel uit de groep van de chinolonen, mag u Chibroxol niet gebruiken.

Gebruik bij zuigelingen en kinderen in de groei:

De veiligheid van het gebruik van norfloxacine bij zuigelingen en kinderen in de groei is nog niet goed vastgesteld; gebruik van Chibroxol in deze leeftijdsgroep wordt ontraden.

WAT MOET U UW ARTS ZEGGEN VOORDAT OF TERWIJL U CHIBROXOL GEBRUIKT ?

Vertel uw arts voor welke medicijnen u overgevoelig bent en over andere problemen die u met uw gezondheid heeft gehad. Wanneer u na gebruik van Chibroxol plotseling klachten krijgt die u normaal niet hebt, bijvoorbeeld huiduitslag, roodheid of jeuk aan het oog, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat u overgevoelig bent voor Chibroxol. Treden deze verschijnselen op, stop dan het gebruik van Chibroxol en raadpleeg uw arts.

WAAROP MOET U EXTRA LETTEN BIJ GEBRUIK VAN CHIBROXOL ?

Patiënten die oogdruppels krijgen ter behandeling van ooginfecties, dienen over het algemeen geen contactlenzen te dragen. Bovendien kan het conserveermiddel neerslaan op zachte contactlenzen. Als uw arts meent dat contactlenzen wel gebruikt kunnen worden, moeten zachte contactlenzen voor het indruppelen verwijderd worden en niet eerder worden ingebracht dan ten minste 45 minuten na indruppelen van Chibroxol.

KAN DIT GENEESMIDDEL DE RIJVAARDIGHEID OF HET BEDIENEN VAN MACHINES BEINVLOEDEN?

Gebruik van Chibroxol heeft over het algemeen geen invloed op het vermogen om auto te rijden of machines te bedienen. Chibroxol kan echter direct na indruppelen in het oog een brandend of prikkend gevoel veroorzaken. Overtuig u ervan dat u veilig auto kunt rijden of machines kunt bedienen, voordat u hieraan begint.

KAN DIT MIDDEL WORDEN GEBRUIKT BIJ ZWANGERSCHAP EN HET GEVEN VAN BORSTVOEDING ?

Vertel uw arts of u zwanger bent of borstvoeding geeft. Deze zal dan bepalen of u Chibroxol kunt gebruiken.

KAN CHIBROXOL SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN WORDEN GEBRUIKT ?

Vertel uw arts welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ook als dit andere oogdruppels zijn of als u ze zelf kocht zonder recept.

HOE MOET CHIBROXOL GEBRUIKT WORDEN ?

Uw arts heeft precies aangegeven hoeveel Chibroxol u moet gebruiken en voor hoe lang.
De gebruikelijke dosering is 1 druppel Chibroxol 4 maal daags in het te behandelen oog (ogen). Afhankelijk van de ernst van de infectie kan de dosering voor de eerste behandelingsdag 1 druppel om de 2 uur zijn gedurende de tijd dat u wakker bent.
Om de infectie geheel de genezen moet de dosering niet worden gewijzigd en moet de behandeling ook niet worden onderbroken, zelfs niet als u zich na een paar dagen beter begint te voelen. Als u te snel met dit geneesmiddel stopt, kunnen de symptomen terugkeren.

Verander de dosering of stop de behandeling niet, zonder met uw arts te overleggen.

WAT MOET U DOEN ALS U EEN DOSIS HEEFT OVERGESLAGEN ?

Als u een dosis van dit geneesmiddel heeft overgeslagen, druppel deze dan zo snel als mogelijk alsnog in. De volgende dosis moet dan volgens het behandelingsvoorschrift van uw arts worden toegediend. Druppel geen dubbele dosis in.

WAT MOET U DOEN ALS U TEVEEL DRUPPELS HEBT GEBRUIKT ?

Als u teveel indruppelt of per ongeluk de inhoud van het flesje inslikt, neem dan contact op met uw arts.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN BEKEND ?

Ieder geneesmiddel kan ongewenste bijwerkingen hebben. Niet alle vermelde bijwerkingen hoeven bij u voor te komen, maar als er een bijwerking optreedt, aarzel dan niet om dit met uw arts te bespreken. De meest gemelde bijwerkingen zijn: een plaatselijk gevoel van branden of schrijnen. Ook komt voor:
verschijnselen die op een allergische reactie lijken, rode ogen, witte afzettingen op het hoornvlies van het oog, lichtschuwheid, vochtophoging van het oogbindvlies en bittere smaak na indruppelen.

Wanneer u last krijgt van de hier genoemde, of andere ongewone verschijnselen, raadpleeg dan uw arts.

HOE IS CHIBROXOL HET BEST TE BEWAREN ?

Bewaar Chibroxol niet boven 25°C en in de kartonnen verpakking daar dit product gevoelig is voor Licht. Op het doosje en op het flesje kunt u de uiterste gebruiksdatum vinden achter "niet te gebruiken na", gevolgd door maand en jaar.
Als de genoemde datum is verstreken, kunt u Chibroxol het beste in de verpakking naar de apotheek terugbrengen.
Na eerste opening zijn de druppels 4 weken houdbaar.

Berg medicijnen zodanig op dat ze buiten het bereik van kinderen zijn.

Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in september 2003.

GOED OM TE WETEN

Probeer voor het weekeinde en de vakantie altijd voldoende Chibroxol in voorraad te hebben.
Het is handig dat uw partner of verzorger in geval van nood weet welke geneesmiddelen u gebruikt, maar ook dat u die informatie ergens hebt opgeschreven.

Chibroxol is alleen voor uw aandoening voorgeschreven. Voor andere aandoeningen is het geen geschikt middel. Andere mensen mogen uw middel niet gebruiken, net zoals u nooit geneesmiddelen moet gebruiken die aan anderen zijn voorgeschreven.
Het is van groot belang dat u nauwkeurig de behandeling van uw eigen arts volhoudt. Hebt u hier vragen over of wilt u meer weten dan in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Zij worden voortdurend op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen rond Chibroxol.