Bijsluiter A.Vogel Cinuforce® neusspray

CINUFORCE® NEUSSPRAY

NEUSSPRAY

LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR U.

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om A.Vogel Cinuforce® neusspray zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER

1. Wat is A.Vogel Cinuforce® neusspray en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Cinuforce® neusspray gebruikt?
3. Hoe wordt A.Vogel Cinuforce® neusspray gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u A.Vogel Cinuforce® neusspray?

A.VOGEL CINUFORCE® NEUSSPRAY

De actieve bestanddelen zijn Cinnabaris D8 20%, Hydrastis canadensis D6 20%, Kalium bichromicum D6
20%, Lemna minor D4 20%, Luffa operculata D6 20%.
Ander bestanddelen (hulpstoffen) zijn natriumchloride, water, dinatriumwaterstoffosfaat en natriumdiwaterstoffosfaat.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:

BIOHORMA B.V.
INDUSTRIESTRAAT 5
NL-8081 HH ELBURG

Voor meer informatie kunt u gratis bellen met de A.Vogel Gezondheidslijn: 0800 - 86 43 546.

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 91399.

1. WAT IS A.VOGEL CINUFORCE ® NEUSSPRAY EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

A.Vogel Cinuforce® neusspray is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij neusverkoudheid en bijholteontsteking (ook ter voorkoming van). De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld. De spray wordt verpakt in een flacon met een inhoud van 20 ml. Een onverbroken garantiezegel garandeert u dat de verpakking niet eerder geopend is.

2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U A.VOGEL CINUFORCE® NEUSSPRAY GEBRUIKT?

WANNEER MAG U A.VOGEL CINUFORCE® NEUSSPRAY NIET GEBRUIKEN

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

WANNEER MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN MET A.VOGEL CINUFORCE® NEUSSPRAY

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met A.Vogel Cinuforce® neusspray moet zijn.

GEBRUIK VAN A.VOGEL CINUFORCE® NEUSSPRAY TIJDENS ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

RIJVAARDIGHEID EN HET GEBRUIK VAN MACHINES

Dit homeopathische geneesmiddel beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

GEBRUIK VAN A.VOGEL CINUFORCE® NEUSSPRAY TABLETTEN IN COMBINATIE MET ANDERE
GENEESMIDDELEN

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

VOORZORGEN

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

3. HOE WORDT A.VOGEL CINUFORCE® NEUSSPRAY GEBRUIKT?

Tenzij anders is voorgeschreven 3-5x daags 1 á 2x sprayen per neusgat.

Kinderen van 2-6 jaar: 2-3x daags 1 spray per neusgat.
Kinderen van 6-12 jaar: 3-5x daags 1 spray per neusgat.

Tijdens het sprayen de flacon rechtop houden.

Voor gebruik het beschermkapje verwijderen.
Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

WAT MOET U DOEN WANNEER U TEVEEL VAN A.VOGEL CINUFORCE® NEUSSPRAY HEEFT
INGENOMEN

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Cinuforce® neusspray heeft gebruikt zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

WAT MOET U DOEN WANNEER U BENT VERGETEN A.VOGEL CINUFORCE® NEUSSPRAY
IN TE NEMEN

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Cinuforce® neusspray om zo de vergeten dosis in te halen.

EFFECTEN DIE U KUNT VERWACHTEN WANNEER DE BEHANDELING MET A.VOGEL CINUFORCE®
NEUSSPRAY WORDT GESTOPT

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U A.VOGEL CINUFORCE® NEUSSPRAY?

A.Vogel Cinuforce® neusspray buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Gebruik A.Vogel Cinuforce® neusspray niet meer na de datum op de verpakking achter: ‘niet gebruiken na’.

Door een bijzonder procédé kan de houdbaarheid van de zuiver natuurlijke A.Vogel Cinuforce® neusspray worden gegarandeerd tot vier weken na opening, zonder dat hiervoor aan de inhoud een conserveringsmiddel moest worden toegevoegd.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op .... .