Lundbeck B.V.
Herikerbergweg 100
1101 CM AMSTERDAM
020 - 6971901
CISORDINOL

Informatie voor de gebruiker.

Algemene aanwijzingen voor een veilig geneesmiddelen gebruik
- Lees deze bijsluiter zorgvuldig, ook als u dit geneesmiddel al langer gebruikt, de tekst kan in de loop van de tijd namelijk aangepast zijn.
- Controleer of dit geneesmiddel voor u bestemd is door te kijken of de naam op het etiket uw naam is.
- Controleer ook of de vorm (tabletten, capsules, zalf of vloeistof) en de toepassing van dit geneesmiddel kloppen met dat wat uw arts u voorschreef.
- Uw arts is verantwoordelijk voor de keuze van dit geneesmiddel. Volg zijn aanwijzingen nauwkeurig op.
- Zorg ervoor dat niemand anders dan u dit geneesmiddel gebruikt en dat kinderen er niet bij kunnen.
- Bewaar geneesmiddelen in de originele verpakking.
- Gebruik dit geneesmiddel nooit na de uiterste gebruiksdatum; deze datum staat op de verpakking na "niet te gebruiken na".
- Breng geneesmiddelen die u overhoudt terug naar de apotheek of naar uw arts.
- Indien u meer informatie wilt kunt u dit vragen aan uw arts of uw apotheker.

Naam van het geneesmiddel Cisordinol 2, tabletten 2 mg Cisordinol 10, tabletten 10 mg Cisordinol 25, tabletten 25 mg Cisordinol 40, tabletten 40 mg Cisordinol 20 mg/ml, druppelvloeistof

Wat is de samenstelling ?

Tabletten:
De tabletten bevatten zuclopenthixoldihydrochloride, overeenkomend met resp. 2, 10, 25 en 40 mg (milligram) zuclopenthixol.

De tabletten bevatten bovendien aardappelzetmeel, lactose, microkristallijn cellulose, polyvinylpyrrolidonvinylacetaat, glycerol, talk, castor olie, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose, Macrogol 6000, titaandioxide (E 171), rood ijzeroxide (E 172). De 40 mg tabletten bevatten tevens zwart ijzeroxide (E 172).

Druppelvloeistof 20 mg/ml:
1 ml (milliliter) bevat zuclopenthixoldihydrochloride, overeenkomend met 20 mg zuclopenthixol. Dit betekent 1 mg (milligram) zuclopenthixol per druppel.
De druppelvloeistof bevat bovendien alcohol en gezuiverd water.

Hoe zien de verschillende vormen van Cisordinol er uit ?

Cisordinol 2 tabletten zijn rond en aan beide zijden bol; ze zijn roze van kleur en hebben een diameter van 5 mm. Cisordinol 2 tabletten zijn verkrijgbaar in potjes met 100 en 250 tabletten. Cisordinol 10 tabletten zijn rond en aan beide zijden bol; ze zijn licht rood-bruin van kleur en hebben een diameter van 6 mm. Cisordinol 10 tabletten zijn verkrijgbaar in potjes met 100 en 250 tabletten en in doordrukstrips EAG met 56 tabletten per doosje.
Cisordinol 25 tabletten zijn rond en aan beide zijden bol; ze zijn rood-bruin van kleur en hebben een diameter van 7 mm. Cisordinol 25 tabletten zijn verkrijgbaar in potjes met 100 en 250 tabletten en in doordrukstrips EAG met 56 tabletten per doosje.
Cisordinol 40 tabletten zijn rond en aan beide zijden bol; ze zijn donker rood-bruin van kleur en hebben een diameter van 8 mm. Cisordinol 40 tabletten zijn verkrijgbaar in potjes met 100 en 250 tabletten en in doordrukstrips EAG met 56 tabletten per doosje.

Cisordinol 20 mg/ml druppelvloeistof is een heldere, vrijwel kleurloze tot gelige vloeistof zonder geur en met een enigszins bittere smaak. Cisordinol 20 mg/ml druppelvloeistof is verkrijgbaar in glazen flesjes met druppelaar met een inhoud van 20 en 100 ml.

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Cisordinol ?

Cisordinol is een antipsychoticum.

Wie is de registratiehouder van Cisordinol ?
LUNDBECK B.V.
Herikerbergweg 100
1101 CM AMSTERDAM
020 - 6971901

Inschrijvingsnummers
De diverse vormen van Cisordinol zijn in het register ingeschreven onder de volgende nummers:
Cisordinol 2, tabletten 2 mg - RVG 04294
Cisordinol 10, tabletten 10 mg - RVG 04295
Cisordinol 25, tabletten 25 mg - RVG 04296
Cisordinol 40, tabletten 40 mg - RVG 11617
Cisordinol 20 mg/ml, druppelvloeistof - RVG 09287

Waarvoor wordt Cisordinol gebruikt ?

Cisordinol gaat de verschijnselen van een psychose, zoals hallucinaties, waandenkbeelden, denkstoornissen, vijandigheid, agressie, wantrouwen en lichamelijke onrust tegen. Cisordinol kan daarom worden gebruikt bij de behandeling van psychosen en manie, en ter vermindering van ernstige onrust en opwinding.

Voordat u Cisordinol gaat gebruiken:

Wanneer mag Cisordinol niet worden gebruikt ?

U mag Cisordinol niet gebruiken als u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel zuclopenthixol.

Welke voorzorgen moeten bij gebruik van Cisordinol genomen worden ?

Gebruik in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding

Er bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid van het gebruik van Cisordinol tijdens zwangerschap en borstvoeding te beoordelen. Wij raden u aan Cisordinol tijdens de zwangerschap en borstvoeding alleen te gebruiken na overleg met uw arts. Indien u al Cisordinol gebruikt en vervolgens zwanger raakt, moet u dit wel aan uw arts bekend maken.

Cisordinol en het reactievermogen
Cisordinol kan uw reactievermogen verminderen.
Pas daarom op als u werkzaamheden moet verrichten waarvoor u goed moet kunnen reageren, bijvoorbeeld autorijden of het bedienen van gevaarlijke apparaten en machines.
Wat zijn mogelijke wisselwerkingen van Cisordinol met andere (genees)middelen ?

Cisordinol versterkt de versuffende werking van andere geneesmiddelen zoals slaap- en kalmeringsmiddelen, sterke pijnstillers en middelen tegen allergie. Ook de werking van alcohol wordt versterkt door Cisordinol. Het is daarom beter dat u geen alcohol gebruikt.

Wanneer u naast Cisordinol andere geneesmiddelen tegen psychose gebruikt is de kans op bijwerkingen zoals bewegingsstoornissen groter.
Cisordinol kan de werking van geneesmiddelen die de bloeddruk regelen beïnvloeden. Uw arts zal hier bij het voorschrijven rekening mee houden.
Speciale waarschuwingen bij het gebruik van Cisordinol
Wanneer u al lijdt aan hart- en vaataandoeningen, leverziekte, verhoogde oogboldruk, de ziekte van Parkinson of vallende ziekte (epilepsie) moet u extra aandacht besteden aan eventuele bijwerkingen en uw arts waarschuwen als die zich voordoen.
Bij verandering van de dosering of na stoppen na langdurig gebruik van Cisordinol kunnen bewegingsstoornissen verergeren of nog ontstaan. Wanneer u plotseling last krijgt van een gevoel van algemeen ziek zijn met hoge koorts en enorme stijfheid van de spieren moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen. Bij beschadiging van de hersenen is de kans op bijwerkingen groter.

Aanwijzingen voor het gebruik van Cisordinol:

Wat is de dosering van Cisordinol ?
De dosering Cisordinol is per persoon anders en ook afhankelijk van het soort en de ernst van de klachten. Uw arts bepaalt welke dosering voor u het beste is.

Tabletten en druppelvloeistof:
De meest voorkomende doseringen liggen tussen de 20 en 75 mg per dag, maar ook hogere en lagere doseringen worden gebruikt. Bij de behandeling van opwinding en onrust bij bejaarden is de dosering tussen de 2 en 6 mg per dag; tot maximaal 20 mg per dag.

Hoe moet u Cisordinol innemen ?

De tabletten kunt u innemen met een glas water. U hoeft de tabletten van tevoren niet te laten oplossen.

De druppelvloeistof kunt u het beste toevoegen aan een glas water of andere drank, waarna u het glas helemaal leegdrinkt. Door het geopende flesje ondersteboven te houden kunt u het aantal druppels nauwkeurig aftellen. Elke druppel is gelijk aan 1 milligram zuclopenthixol.

Hoe vaak moet u Cisordinol innemen ?

Uw arts bepaalt hoe vaak u Cisordinol moet innemen. Gewoonlijk is dit eenmaal of tweemaal per dag. Wanneer u Cisordinol eenmaal per dag inneemt kunt u dat het beste 's avonds doen voor u naar bed gaat.

Hoe lang moet u Cisordinol blijven gebruiken ?

U mag pas stoppen met Cisordinol te gebruiken als uw arts daartoe besluit.
Wanneer u eerder stopt met het innemen van Cisordinol is de kans groot dat de psychotische verschijnselen, zoals hallucinaties, waandenkbeelden en onrust, opnieuw gaan optreden.

Wat moet u doen als u meer Cisordinol hebt ingenomen dan is voorgeschreven ?

Wanneer u per ongeluk een tabletje Cisordinol te veel hebt ingenomen kunnen bijwerkingen zoals bewegingsstoornissen (bijvoorbeeld trillen of stijfheid) of slaperigheid ontstaan of verergeren. Wanneer u veel meer Cisordinol hebt ingenomen dan is voorgeschreven kunnen vervelende, en soms gevaarlijke bijwerkingen ontstaan, zoals bewustzijnsdaling, lage bloeddruk en hartkloppingen. U dient in dat geval dan ook direct contact op te nemen met uw arts.

Wat moet u doen als u vergeten bent Cisordinol in te nemen ?

Wanneer u een keer vergeten bent Cisordinol in te nemen moet u de volgende keer dat u Cisordinol in moet nemen de normale dosis nemen en niet extra Cisordinol gebruiken.

Wat gebeurt er als er plotseling gestopt wordt met het innemen van Cisordinol ?

Vooral na langdurig gebruik van Cisordinol kunnen er bij plotseling stoppen bewegingsstoornissen (zoals bewegingen met tong of kaak, of vreemde bewegingen met romp of ledematen) optreden, of kunnen bestaande bewegingsstoornissen verergeren.
Bovendien kunnen eventueel ontwenningsverschijnselen optreden, zoals misselijkheid, braken, diarree en zweten.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van Cisordinol ?

Bijwerkingen die op kunnen treden zijn: bewegingsstoornissen, (bijvoorbeeld trillen of stijfheid), slaperigheid, duizeligheid (ook bij plotseling opstaan), versnelde hartslag, wazig zien, droge mond, verstopping en problemen met plassen. Menstruatiestoornissen (niet of onregelmatig ongesteld raken) of onverwachte productie van moedermelk kunnen voorkomen.
Bij mannen kan de zin in vrijen verminderen of de zaadlozing verstoord worden. In zeldzame gevallen kan borstvorming optreden.
De ernst van deze bijwerkingen hangt af van de gevoeligheid van de patiënt en de dosering. Als een of meerdere van deze of andere bijwerkingen zich bij u voordoen en hinderlijk worden, moet u dit bespreken met uw arts.
Hij kan bepalen of de dosis aangepast moet worden of andere maatregelen nemen (bijvoorbeeld een middel geven om de bewegingsstoornissen te verminderen).
Wanneer u keelpijn en koorts krijgt en daarbij meer dan normaal vermoeid bent moet u eveneens contact opnemen met uw arts.

Hoe moet Cisordinol bewaard worden en hoe lang kan Cisordinol gebruikt worden ?

Niet bewaren boven 25°C.
De tabletten dienen droog te worden bewaard. In de potjes met Cisordinol 2 tabletten bevindt zich een vochtabsorberende capsule. Deze capsule moet u in het potje laten zitten.
Men dient de druppelvloeistof en injectievloeistof koel (2 - 8 °C) en donker te bewaren.
U mag dit geneesmiddel niet meer gebruiken na de datum die op de verpakking staat na "Niet te gebruiken na".
Op de stripverpakking (EAG) van de tabletten staat deze datum na "Exp" (expiratie).

Datum waarop deze bijsluiter voor het laatst is herzien 3 april 1998

Gedeeltelijke herziening verpakkingsvormen: 06 december 2006