Citalopram Bluefish 10 mg, filmomhulde tabletten Citalopram Bluefish 20 mg, filmomhulde tabletten Citalopram Bluefish 40 mg, filmomhulde tabletten

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Citalopram Bluefish 10 mg, 20 mg en 40 mg en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Citalopram Bluefish 10 mg, 20 mg en 40 mg inneemt.
3. Hoe wordt Citalopram Bluefish 10 mg, 20 mg en 40 mg ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Citalopram Bluefish 10 mg, 20 mg en 40 mg?

Naam van het geneesmiddel:
Citalopram Bluefish 10 mg, filmomhulde tabletten
Citalopram Bluefish 20 mg, filmomhulde tabletten
Citalopram Bluefish 40 mg, filmomhulde tabletten.

Het werkzame bestanddeel is:
Citalopramhydrobromide.
Citalopram Bluefish 10 mg, 20 mg en 40 mg, filmomhulde tabletten bevatten citalopramhydrobromide respectievelijk overeenkomend met 10 mg, 20 mg en 40 mg citalopram per tablet.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Copovidone, croscarmellose natrium (E468), glycerol (E471), hypromellose (E464), lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E470b), maïszetmeel, microkristallijne cellulose (E460), polyoxyethyleenstearaat (E431) en de kleurstof titaandioxide (E1 71 ).

Registratiehouder:
Bluefish Pharmaceuticals AB,
Birger Jarlsgatan, 37.
Stockholm, Zweden.

In het register ingeschreven onder:
RVG 29755 - Citalopram Bluefish 10 mg, filmomhulde tabletten
RVG 29756 - Citalopram Bluefish 20 mg, filmomhulde tabletten
RVG 29757 - Citalopram Bluefish 40 mg, filmomhulde tabletten.

1. Wat is Citalopram Bluefish 10 mg, 20 mg en 40 mg waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud:
Filmomhulde tabletten.

Citalopram Bluefish 10 mg, 20 mg en 40 mg, filmomhulde tabletten verpakt in PVC/PVDC/Al strips zijn verkrijgbaar in een verpakkingsgrootte van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 of 100 tabletten per doosje en 10 strips à 5 tabletten per doosje (EAV-verpakking).

Niet alle genoemde verpakkingen zullen in de handel worden gebracht.

Geneesmiddelengroep:
Citalopram, behoort tot de groep geneesmiddelen die SSRI’s worden genoemd. SSRI’s zijn stoffen die tegen depressie werkzaam zijn. SSRI is een Engelse afkorting die staat voor: Selectieve Serotonine Heropname Remmers. Gebleken is dat sommige patiënten die depressief zijn, in de hersenen een tekort hebben aan o.a. serotonine (dit is een lichaamseigen stof). Citalopram en andere SSRI’s zorgen er voor dat het serotonine langer beschikbaar blijft in de hersenen. Hierdoor nemen de depressieve klachten af.

Gebruiken bij:
- de behandeling van bepaalde vormen van ernstige neerslachtigheid (depressie), in het bijzonder wanneer deze in fasen optreedt en vooral tijdens de perioden waarin een sombere stemming of verlies van plezier in het leven het meest op de voorgrond staan.

2. Wat u moet weten voordat u Citalopram Bluefish 10 mg, 20 mg en 40 mg inneemt.
Gebruik Citalopram Bluefish niet:

- wanner u overgevoelig bent voor citalopram of voor één van de overige bestanddelen van de tablet
- wanneer u geneesmiddelen van het type MAO-remmers (mono-amine-oxidase remmers, een ander soort antidepressief middel), zoals selegiline of moclobemide gebruikt of deze kortgeleden heeft gebruikt
- Citalopram mag niet gelijktijdig worden gebruikt met MAO-remmers, of binnen 2 weken na beëindiging van een behandeling met een zgn. irreversibele MAO-remmer.

Na beëindiging van de behandeling met een zgn. reversibele MAO-remmer moet zolang gewacht worden met het starten van de citalopram behandeling als aangegeven is in de bijsluiter van de reversibele MAO-remmer. Na stopzetten van de behandeling met Citalopram dient minstens 7 dagen gewacht te worden voordat een behandeling met MAO-remmers gestart mag worden.

Wees extra voorzichtig met Citalopram Bluefish:

- bij gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Citalopram dient niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar citalopram voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts citalopram heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts.

Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van citalopram, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Lange-termijn veiligheidsgegevens van citalopram over groei, ontwikkeling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

- Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis
Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken. U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:

— als u eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging

— als u een jonge volwassene bent. Informatie uit klinisch onderzoek heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.
Als u op enig moment gedachten over zelfmoord of zelfbeschadiging hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.
Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

- bij gelijktijdig gebruik van zgn. triptanen zoals bijvoorbeeld sumatriptan (tegen migraine), of middelen als tramadol, oxitriptan en tryptofaan. Citalopram mag niet tezamen met deze middelen worden gebruikt.

- bij diabetes (suikerziekte). Citalopram kan de bloedsuikerspiegel doen verhogen, waardoor de dosering van de gebruikte bloedsuikerverlagende middelen of de insuline (door de arts) zal moeten worden aangepast.

- bij epilepsie. Bij een instabiele vorm van epilepsie wordt het gebruik van citalopram afgeraden. Bij een stabiele vorm van epilepsie is nauwkeurige medische controle nodig wanneer u begint met de citalopram behandeling. Bij het optreden van stuipen en epileptische aanvallen moet de behandeling met citalopram worden stopgezet.

- bij elektroshocktherapie. Er is nog onvoldoende ervaring opgedaan met citalopram in combinatie met elektroshocktherapie. Behandeling met citalopram dient dan ook met de grootst mogelijke voorzichtigheid te gebeuren, wanneer ook elektroshocktherapie wordt toegepast.

- als u behandeld wordt voor de depressieve fase van een zogenaamd manisch depressieve psychose. De depressie kan tijdens de behandeling overgaan in de manische fase. In dat geval dient u precies met uw arts te bespreken waar u op moet letten en wat er het beste gedaan kan worden.

- bij gelijktijdig gebruik van bloedverdunners. Bij gelijktijdig gebruik van bloedverdunners is de kans op het optreden van bloedingen vergroot. (zie:

Gebruik van Citalopram Bluefishin combinatie met andere geneesmiddelen)

- bij gelijktijdig gebruik van antipsychotica (middelen tegen ernstige geestesziektes). De werking van deze geneesmiddelen kan mogelijk versterkt worden bij gelijktijdig gebruik van antidepressiva (middelen tegen depressie) zoals citalopram.

- bij een verminderde nierwerking. Patiënten met een licht tot matig verminderde nierwerking mogen citalopram gebruiken in de normale dosering (zie: Hoe wordt Citalopram Bluefish ingenomen?). Patiënten met een ernstig verminderde nierwerking mogen geen citalopram gebruiken.

- bij een verminderde leverwerking. Citalopram wordt via de lever uit het lichaam verwijderd.
Bij een zieke lever zal uw arts u een lagere dosering citalopram voorschrijven dan gebruikelijk (zie: Hoe wordt Citalopram Bluefish ingenomen?).

- In zeldzame gevallen kan door gebruik van citalopram het zgn. serotoninesyndroom optreden. Dit is een zeer ernstig ziekteverschijnsel dat veroorzaakt wordt door een overschot aan serotonine in de hersenen. Kenmerken hiervan zijn o.a. opwinding en rusteloosheid, trillen en beven, diarree, het plotseling samentrekkingen van de spieren, verhoging van de lichaamstemperatuur (koorts), verwarring, prikkelbaarheid en extreme opwinding welke kan overgaan in een zgn. delirium en kan leiden tot coma.

- bij gebruik bij psychotische patiënten met depressieve klachten. Psychotische patiënten met depressieve klachten kunnen als gevolg van citalopram gebruik vaker in een zgn. psychose geraken (ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is).

- bij bejaarde patiënten. Bejaarde patiënten kunnen in zeldzame gevallen last krijgen van vochtophoping (o.a. dikke enkels), als gevolg van het zgn. SIADH-syndroom (een te laag natriumgehalte in het bloed). Raadpleeg uw arts als dit bij u optreedt, de behandeling met citalopram zal worden stopgezet waarna de verschijnselen zullen verdwijnen.

- in het begin van de behandeling. In het begin van de behandeling kunt u last krijgen van slapeloosheid of van opwinding en rusteloosheid. Om deze klachten te verminderen kan uw arts een lagere dosis citalopram of een rustgevend middel voorschrijven.

- bij gelijktijdig gebruik van St. Janskruid (Hypericum Perforatum) bevattende preparaten. Let erop dat u naast Citalopram geen producten gaat gebruiken die St. Janskruid (Hypericum Perforatum) bevatten (zie: Gebruik van Citalopram Bluefish in combinatie met andere geneesmiddelen).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Citalopram Bluefish in combinatie met voedsel en drank:
De combinatie van citalopram en alcohol wordt ontraden.

Zwangerschap:

Er is nog onvoldoende bekend over de gevolgen van het gebruik van citalopram tijdens de zwangerschap voor het ongeboren kind. Het gebruik van citalopram tijdens de zwangerschap wordt daarom ontraden, tenzij er een duidelijke noodzaak is.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding:
Citalopram gaat in geringe mate over in moedermelk. Wanneer u borstvoeding geeft, moet u liever geen citalopram gebruiken, tenzij dit in overleg met uw arts gebeurt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Zoals alle geneesmiddelen bij psychische aandoeningen, kan ook citalopram het beoordelingsvermogen en de reactiesnelheid verminderen. U dient dan ook voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines, werken op grote hoogte, etc.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Citalopram Bluefish:

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Gebruik van Citalopram Bluefish in combinatie met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gelijktijdig gebruik van dit middel met:

- MAO-remmers (tegen depressie); zeer ernstige bijwerkingen kunnen optreden waaronder het zgn. serotonine syndroom (zie: Gebruik Citalopram Bluefish niet en
Wees extra voorzichtig met Citalopram Bluefish) sumatriptan of middelen behorend tot de groep van zgn. ‘triptanen’
(tegen migraine), of middelen als tramadol, oxitriptan en tryptofaan; als gevolg van citalopram kan de werking van deze middelen worden versterkt.

- bloedverdunners, waaronder ook middelen als zgn. NSAID's, dipyridamol, acetylsalicylzuur- bevattende preparaten (tegen pijn) en ticlopidine als ook bepaalde geneesmiddelen waaronder zgn. atypische antipsychotica, fenothiazines en tricyclische antidepressiva (tegen depressie); de kans op bloedingen kan zijn toegenomen.

- St. Janskruid (Hypericum Perforatum) bevattende preparaten (zonder recept te verkrijgen in drogist en apotheek). Er kunnen hierdoor meer bijwerkingen optreden.

- cimetidine (middel tegen maagzweren en maagzuur). De afbraak van citalopram in de lever kan enigzins worden verminderd. Bij gelijktijdig gebruik van hoge doseringen citalopram en hoge doseringen cimetidine is dan ook voorzichtigheid geboden.

- lithium (bij neerslachtigheid) en tryptofaan. Er kunnen hierdoor meer bijwerkingen optreden,
daarnaast zal de concentratie van lithium in het bloed in de gaten gehouden moeten worden.

- desipramine (tegen depressie). Een lagere dosering van desipramine kan nodig zijn.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Citalopram Bluefish 10 mg, 20 mg en 40 mg ingenomen?

Wanneer uw arts niet anders voorschrijft is dosering als volgt:

Volwassenen
De aanvangsdosering is 1 maal per dag 20 mg. Indien nodig kan uw arts de dosering verhogen tot 40 mg per dag, tot maximaal 60 mg per dag.

Ouderen vanaf 65 jaar

Voor oudere patiënten is de aanbevolen dosering 1 maal per dag 10 tot 20 mg. Zonodig kan uw arts de dosering verhogen.

Bij patiënten met verminderde nierwerking
Bij een licht tot matig verminderde nierwerking hoeven geen speciale voorzorgen te worden getroffen voor wat betreft de dosering (zie volwassenen).Bij patiënten met verminderde leverwerking

De aanvangsdosering bedraagt 1 maal per dag 10 mg. Zonodig kan uw arts de dosering verhogen tot maximaal 30 mg per dag.

Wijze van innemen:
Citalopram kan al dan niet met voedsel worden ingenomen. Neem uw tabletten steeds op dezelfde tijd in en slik ze (bijvoorkeur) heel door met wat water of andere vloeistof. Citalopram wordt 1 maal per dag ingenomen, ‘s ochtends of ’s avonds.

Duur van de behandeling:
Citalopram en de meeste andere middelen tegen neerslachtigheid werken niet direct. U zult pas na ongeveer 3 tot 4 weken een verbetering merken. De behandeling van een depressie duurt in de meeste gevallen een aantal maanden. U moet rekenen op een behandelduur van 4 tot 6 maanden. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de instructies van uw arts en pas stopt met het gebruik van Citalopram als uw arts daartoe besluit.

In geval u bemerkt dat Citalopram Bluefish te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Citalopram Bluefish heeft ingenomen:

Wanneer u teveel van Citalopram Bluefish heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Wanneer u per ongeluk één tablet Citalopram te veel hebt ingenomen kunnen eventueel bijwerkingen, zoals slaperigheid, misselijkheid, transpireren of beven, ontstaan of verergeren. Wanneer er veel meer tabletten zijn ingenomen dan voorgeschreven, kunnen ernstige en soms levensgevaarlijke bijwerkingen ontstaan, zoals: slaperigheid, coma, onbeweeglijkheid van het lichaam (zgn. stupor), epileptische aanvallen, versnelde hartslag, toegenomen transpiratie, misselijkheid, braken, blauwe verkleuring van de lippen, tong, de huid en slijmvliezen door een tekort aan zuurstof in het bloed (zgn. cyanose), hyperventilatie en zelden veranderingen in het ECG.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Citalopram Bluefish in te nemen:

Wanneer u vergeten bent Citalopram Bluefish in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.
Neem nooit een dubbele dosis van Citalopram Bluefish om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Citalopram Bluefish wordt gestopt:

Ondanks het feit dat er geen aanwijzingen zijn dat citalopram afhankelijkheid veroorzaakt, kunnen er bij plotseling stoppen van de behandeling met citalopram toch onthoudingsverschijnselen optreden. Deze uiten zich in duizeligheid, het waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding toe is (zgn. paresthesieën), hoofdpijn, misselijkheid en angst. Het merendeel van deze onthoudingsverschijnselen is mild en van voorbijgaande aard.

Het is wel belangrijk dat u niet op eigen initiatief stopt met het innemen van Citalopram , maar alleen op advies van, of in overleg met, uw arts.
4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Citalopram Bluefish bijwerkingen veroorzaken.
Omdat depressieve patiënten een aantal klachten kunnen hebben, die lijken op de bijwerkingen van antidepressiva is het vaak moeilijk vast te stellen of de symptomen een gevolg zijn van de depressie, of veroorzaakt worden door het geneesmiddel waarmee de depressie behandeld wordt. Bijwerkingen zijn hierna vermeld per orgaansysteem en in het percentage dat ze kunnen optreden.

Frequenties zijn gedefinieerd als zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten), vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten), soms (bij meer dan 1 op de 1000, maar minder dan 1 op de 100 patiënten) zelden (bij meer dan 1 op de 10000, maar minder dan 1 op de 1000 patiënten), zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10000 patiënten).

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Voedings- en stofwisselingsstoornissen
- Vaak: gewichtsafname of gewichtstoename.

Psychische stoornissen
- Zeer vaak: slaperigheid, slapeloosheid, opwinding en onrust, zenuwachtig gevoel.
- Vaak: slaapstoornissen, concentratiestoornissen, abnormale dromen, geheugenverlies, angst,verminderde zin in vrijen/seks, toegenomen eetlust of gebrek aan eetlust, lusteloosheid,impotentie en verwardheid.
- Soms: een overdreven gevoel van welbehagen, toegenomen zin in vrijen/seks.
- Er zijn meldingen van mensen die gedachten hebben over of gedrag vertonen met zelfbeschadiging of zelfmoordneigingen tijdens gebruik van Citalopram Bluefish of vlak na behandeling met Citalopram Bluefish (zie sectie 2; wees extra voorzichtig met Citalopram).

Zenuwstelselaandoeningen
- Zeer vaak: hoofdpijn, trillen en beven, duizeligheid.
- Vaak: migraine; het waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding toe is (zgn. paresthesieën).
- Soms: stoornissen in de motoriek; stuipen (zgn. convulsies).

Oogaandoeningen
- Zeer vaak: moeite met scherp zien (zgn. accommodatie stoornissen)
- Vaak: stoornissen in het zien (zgn. visusstoornissen)

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Soms: oorsuizen

Hartaandoeningen
- Zeer vaak: hartkloppingen
- Vaak: versnelde hartslag
- Soms: vertraagde hartslag

Bloedvat aandoeningen
- Vaak: bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, soms gepaard gaande met duizeligheid (zgn. orthostatische hypotensie).

Ademhalingstelsel-, borstkas- en mediastinum aandoeningen
- Vaak: ontsteking van het neusslijmvlies en/of neus(bij)holtes gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding.
- Soms: hoesten


Maagdarmstelselaandoeningen
- Zeer vaak: misselijkheid, verstopping of diarree, droge mond
- Vaak: gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (zgn dyspepsie); buikpijn, winderigheid, verhoogde speekselafscheiding, afwijkingen in de smaakbeleving.

Lever -en galaandoeningen
- Soms: verhoging van de leverenzymwaarden.

Huid- en onderhuidaandoeningen
- Zeer vaak: toegenomen transpiratie
- Vaak: huiduitslag, jeuk
- Soms: overgevoeligheid voor licht of zonlicht.

Skeletspierstelsel- en bindweefsel aandoeningen
- Soms: spierpijn

Nier- en urinewegaandoeningen
- Vaak: moeilijkheden bij het plassen; veel plassen (zgn. polyurie).

Voortplantingsstelsel en borstaandoeningen
- Vaak: verstoorde zaadlozing bij de man; vertraagd of geremd orgasme bij de vrouw, pijnlijk verloop van de menstruatie met als verschijnselen heftige pijn in de onderbuik en rug, soms gepaard gaande met braken en hoofdpijn (zgn. dysmenorroe); impotentie.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaats-stoornissen
- Zeer vaak: algemene lichaamszwakte
- Vaak: vermoeidheid, gapen
- Soms: allergische reacties; plotseling optredende bewusteloosheid die enkele seconden tot meerdere uren kan duren, soms voorafgegaan door duizeligheid, transpiratie, misselijkheid en shock (zgn. syncope); zich niet lekker voelen (malaise)

Zelden zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

— Bloedingen (bijvoorbeeld vaginale- of maagdarmbloedingen, bloeduitstortingen in de huid of slijmvliezen, zichtbaar als rode of roodbruine tot blauwgroene vlek of streep welke kan optreden zonder dat daar een uitwendige oorzaak voor is (zgn. ecchymose)).

— Bejaarde patiënten kunnen in zeldzame gevallen lastkrijgen van vochtophoping (o.a. dikke enkels), als gevolg van het zgn. SIADH-syndroom (een te laag natriumgehalte in het bloed), (zie Wees extra voorzichtig met Citalopram Bluefish).

— In zeldzame gevallen kan door gebruik van citalopram het zgn. serotoninesyndroom optreden. Dit is een zeer ernstig ziekteverschijnsel wat veroorzaakt wordt door een overschot aan serotonine in de hersenen. Kenmerken hiervan zijn o.a. opwinding en rusteloosheid, trillen en beven, diarree, het plotseling samentrekkingen van de spieren, verhoging van de lichaamstemperatuur (koorts), verwarring, prikkelbaarheid en extreme opwinding welke kan overgaan in een zgn. delirium en kan leiden tot coma.

Raadpleeg in zulke gevallen onmiddellijk uw arts en stop de behandeling.

Daarnaast kunnen de volgende verschijnselen optreden die mogelijk het gevolg kunnen zijn van de depressie: het waarnemen van verschijnselen die er in werkelijkheid niet zijn (zgn. hallucinatie), overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (zgn. manie), vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel, paniekaanvallen.

Ook nog gemeld zijn: onregelmatige hartslag door stoornissen in de prikkelgeleiding van de hartspier (zgn. ventriculaire en supraventriculaire stoornissen), gewrichtspijn, melkafscheiding en zgn. angioneurotisch oedeem, een allergische reactie met als verschijnselen; plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag.

Bij het optreden van deze allergische reactie dient u het gebruik van citalopram te stoppen en uw arts te waarschuwen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Citalopram Bluefish 10 mg, 20 mg en 40 mg?

Citalopram Bluefish buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in originele verpakking.
Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Citalopram Bluefish niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”.
De aanduiding “exp” betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: april 2008.