Clomid tabletten 50 mg

Wij raden u aan deze bijsluiter te lezen, ook indien u Clomid al enige tijd gebruikt.
De informatie hierin kan namelijk zijn veranderd.

Wat is Clomid en hoe werkt het?

Samenstelling

Clomid tabletten bevatten als werkzame stof 50 mg clomifeencitraat.

De hulpstoffen zijn: kristalsuiker, lactose, maïszetmeel, oplosbaar zetmeel (gluten), ijzeroxide (E172) en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Clomid eruit en hoe is het verpakt?

Clomid tabletten zijn beige van kleur en hebben een ronde vorm. Aan de bovenkant hebben de tabletten een gleuf en aan de onderkant een M in twee cirkels. De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips van 10 stuks. De strip zit in een verpakking met opdruk Clomid tabletten.

Hoe werkt Clomid?

De eierstokken bevatten vele eicellen (follikels). Een hormoon (het follikel stimulerend hormoon) zorgt ervoor, dat elke menstruele cyclus enkele eicellen groeien. Eén van deze eicellen kan uiteindelijk in de eileider terecht komen onder invloed van een ander hormoon (luteïniserend hormoon). Dit heet eisprong of ovulatie. In de eileider(s) kan deze eicel door een zaadcel (spermatozoön) bevrucht worden. Vrouwen, die geen eisprong hebben, kunnen niet zwanger worden. Clomid verhoogt indirect de produktie van deze hormonen. Hierdoor kunnen enkele eicellen groter worden en kan vervolgens de eisprong optreden.

Registratiehouder en fabrikant

Clomid is in het register ingeschreven ten name van Hoechst Marion Roussel B.V. en wordt gemaakt door Marion Merrel Dow, Frankrijk.

Clomid tabletten zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar en hebben als registratienummer RVG 06492.

Waarvoor kan Clomid gebruikt worden?

Clomid kan gebruikt worden om de eisprong (ovulatie) tot stand te brengen bij vrouwen, die zwanger willen worden.

Wat u moet weten vóór u Clomid gaat gebruiken

Wanneer mag u Clomid niet gebruiken?

Clomid mag niet gebruikt worden:
* tijdens de zwangerschap
* wanneer uw lever niet normaal werkt
* bij abnormaal bloedverlies uit de schede (vagina)
* wanneer er blaasjes met vocht in uw eierstokken zitten (ovarium-cysten)
* wanneer uw hersenaanhangsel (de hypofyse) of uw eierstokken (ovaria) niet goed werken
* wanneer u overgevoelig bent voor clomifeencitraat

Voorzorgen bij het gebruik van Clomid

Rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong kunnen wijzen op een overgevoeligheid voor Clomid. Voor elke nieuwe behandeling met Clomid moet uw arts vaststellen, dat u niet zwanger bent.
Uw arts kan eventueel onderzoek doen naar uw lichaamstemperatuur, uw leverfunctie en uw eierstokken.
U moet rekening houden met de kans op een meerling. In een onderzoek bij vrouwen, die Clomid gebruikt hadden, waren 6,9% van de baby's tweeling en 1% drie- of meerling.

Wisselwerking

Combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Zorg daarom dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

Gebruik tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding

Clomid mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Daarom zal uw arts vóór de behandeling moeten vaststellen of u zwanger bent. Als u borstvoeding geeft dient u met uw arts te overleggen of u Clomid kunt gebruiken.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen
Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van het optreden van gezichtsstoornissen (wazig zien, kleurenspots en lichtflikkeringen) vooral bij veranderlijke verlichting.

Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen

Clomid tabletten bevatten suiker en gluten.

Aanwijzingen voor het gebruik van Clomid

Hoe dient Clomid gebruikt te worden?

Clomid mag alleen gebruikt worden onder controle van de arts. Deze zal u duidelijke instructies geven over het aantal tabletten en het aantal dagen dat u Clomid moet gebruiken. U moet deze aanwijzingen precies opvolgen en de behandeling nooit veranderen zonder nadrukkelijke toestemming van uw arts.
De eerste Clomid tablet kunt u op de vijfde dag van uw menstruatie innemen. Wanneer de cyclus uitblijft, kan uw arts de dag bepalen, waarop u met Clomid begint. U kunt de tabletten het best innemen met water.

Dosering

1 maal daags 1 tablet Clomid gedurende 5 dagen.

Het kan gebeuren, dat er na deze 5 dagen een eisprong is opgetreden, maar dat u toch niet zwanger bent geworden. Dan kunt u in overleg met uw arts deze behandeling maximaal 6 maal herhalen. Wanneer er geen eisprong optreedt, kan in overleg met uw arts de dosering worden verhoogd tot:
1 maal daags 2 tabletten Clomid gedurende 5 dagen.

Het kan gebeuren, dat er na deze 5 dagen een eisprong is opgetreden, maar dat u toch niet zwanger bent geworden. Dan kunt u in overleg met uw arts deze behandeling maximaal 6 maal herhalen. Wanneer er na deze behandeling opnieuw geen eisprong optreedt, kan in overleg met uw arts de behandeling nog maximaal twee maal herhaald worden

Te veel Clomid ingenomen?

Wanneer u te veel Clomid heeft ingenomen dient u ogenblikkelijk contact met de behandelend arts op te nemen.

Clomid vergeten in te nemen?

Wanneer u een tablet Clomid vergeten bent, neem de tablet dan alsnog, eventueel samen met de volgende dosis. U mag echter niet meer dan twee innames combineren.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn: opvliegers, maag- en buikklachten (pijn en opgeblazen gevoel) en gezichtsstoornissen (wazig zien, lichtflikkeringen en gekleurde vlekken zien).
Wanneer deze klachten optreden, moet u uw arts zo spoedig mogelijk waarschuwen.
De volgende bijwerkingen komen minder vaak voor: misselijkheid of braken, toegenomen nerveuze spanning, depressie, vermoeidheid, een draaierig gevoel of licht in het hoofd, slapeloosheid, hoofdpijn, pijn in de borst, hevige menstruatie, een bloeding tijdens de menstruele cyclus, gewichtstoename, jeuk, vorming van bultjes en huiduitslag en toegenomen drang om te plassen.

Indien andere dan bovengenoemde bijwerkingen optreden, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet Clomid bewaard worden?

De tabletten mogen niet meer gebruikt worden na de op de verpakking aangegeven datum.
Bewaar Clomid droog, bij kamertemperatuur (15-25ºC), in de verpakking waarin de apotheker het heeft afgeleverd.

Buiten het bereik van kinderen bewaren!

Overige informatie

Door wie wordt Clomid op de markt gebracht?

Clomid wordt in Nederland op de markt gebracht door:

Hoechst Marion Roussel B.V.
Bijenvlucht 30
3871 JJ HOEVELAKEN
Telefoon: 033 - 2533911
Algemene wenken

•Uw arts heeft u dit geneesmiddel voorgeschreven. Derhalve dient u zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of de apotheker die u dit geneesmiddel verstrekt heeft.
•Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf nooit het geneesmiddel van een ander.
•Overtuig u er steeds van dat u geen geneesmiddelen verwisselt.
•Bewaar geen restanten van geneesmiddelen. Gooi ze niet zomaar weg maar lever ze in bij uw apotheker.
•Gelieve in geval van klachten het chargenummer te vermelden (zie verpakking).

Datum laatste wijziging
Juli 1996