1.1.Lees eerst deze bijsluiter

ALGEMENE INFORMATIE

Volg altijd de aanwijzingen van uw arts op.
Voordat u met de therapie begint, raden wij u aan deze bijsluiter goed te lezen. Dit advies geldt ook als u iemand anders helpt met het innemen van Complamin/Complamin Retard.
Het kan zijn dat u tijdens de behandeling met Complamin/Complamin Retard de bijsluiter nogmaals wilt lezen. Daarom adviseren wij u de bijsluiter gedurende de behandeling met Complamin/Complamin Retard te bewaren. Bij vragen of onduidelijkheden over de inhoud van deze bijsluiter kunt u zich altijd tot uw arts of apotheker wenden.

Houd dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Geef het ook nooit aan anderen dan degene(n) aan wie de arts het voorgeschreven heeft. Gebruik zelf ook nooit geneesmiddelen van iemand anders.

Gooi oude of overgebleven geneesmiddelen niet weg, maar lever ze in bij uw apotheek.

1.2. Naam van het geneesmiddel Complamin/Complamin Retard

1.3. Wat is de samenstelling van Complamin/Complamin Retard?

Werkzaam bestanddeel

Het werkzame bestanddeel van Complamin en Complamin Retard is xanthinolnicotinaat.

Complamin tabletten: 150 mg xanthinolnicotinaat per tablet. Complamin Retard dragees: 500 mg xanthinolnicotinaat per dragee.

Lijst van hulpstoffen

Complamin tabletten
Lactose, aardappelzetmeel, povidon, talk, magnesiumstearaat.
Complamin Retard dragees Eudragit S, talk, arabische gom, saccharose, witte was, magnesiumstearaat.

1.4. Hoe ziet Complamin/Complamin Retard er uit en wat is de inhoud van de verpakking?

Complamin tabletten worden geleverd in verpakkingen van 180 tabletten in een kunststof (polypropyleen) flacon.

Complamin Retard dragees worden geleverd in verpakkingen van 60 dragees in een PVC/Aluminium-stripverpakking.

Complamin Retard is een dragee met gereguleerde afgifte. Dit betekent dat de werkzame stof geleidelijk vrij komt uit de dragee waardoor u de dragee minder vaak per dag hoeft te nemen dan de tablet.

1.5. Tot welke geneesmiddelengroep behoort Complamin/Complamin Retard?

Complamin/Complamin Retard behoort tot de groep van vaatverwijdende en cholesterolverlagende middelen.

1.6. Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Complamin/Complamin Retard in Nederland?

SmithKline Beecham Farma b.v.
Postbus 3120
2280 GC Rijswijk

1.7. Onder welk nummer is Complamin/Complamin Retard in het Register ingeschreven?

Complamin, tabletten: RVG 01164
Complamin Retard, dragees met gereguleerde afgifte: RVG 05445

2. WAARVOOR WORDT COMPLAMIN COMPLAMIN RETARD GEBRUIKT?

Complamin en Complamin Retard worden door uw arts voorgeschreven voor de behandeling van ziektetoestanden die het gevolg zijn van een slechte doorbloeding van vooral het bovenste gedeelte van het lichaam.
Complamin en Complamin Retard worden ook gebruikt bij een te hoog gehalte aan vetten en cholesterol in het bloed als dieet en lichaamsbeweging alleen niet voldoende zijn.
Ter ondersteuning van de behandeling is het gewenst cholesterolarme voeding te gebruiken, niet te roken en veel lichaamsbeweging te nemen

3. WAAR MOET U OP LETTEN VÓÓRDAT U COMPILAMIN COMPLAMIN RETARD GAAT GEBRUIKEN?

3.1. Wanneer mag u Complamin Complamin Retard niet gebruiken?

* U mag Complamin en Complamin Retard niet gebruiken als u overgevoelig bent voor xanthinolnicotinaat.

* Voorts mag u Complamin en Complamin Retard niet gebruiken:
* Als u recent een hartinfarct heeft gehad.
* Als de pompfunctie van uw hart niet goed meer werkt.
* Als uw lever niet goed meer werkt.
* Als u last heeft van acute bloedingen.
* Als u last heeft van een maagzweer.
* Als uw bloeddruk aanzienlijk te hoog is.

3.2. Welke bijzondere voorzorgen gelden er bij het gebruik van Complamin/Complamin Retard?

* Algemene voorzorgen

Patiënten die Complamin en Complamin Retard gebruiken, dienen onder nauwkeurig toezicht van de arts te blijven. Dit geldt in het bijzonder als u last heeft van een niet-stabiele bloeddruk omdat Complamin en Complamin Retard een vaatverwijdende werking hebben. In het begin kunt u een gevoel van warmte ondervinden (tintelingen en opvliegingen). Deze reacties kunnen 10-20 minuten of langer duren maar nemen gewoonlijk in intensiteit af nadat het geneesmiddel enkele dagen wordt gebruikt.

* Bij zwangerschap en borstvoeding

Complamin en Complamin Retard niet gebruiken tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoedingsperiode.

* Ouderen Voor ouderen gelden geen bijzondere voorzorgen.

* Kinderen Complamin en Complamin Retard mogen niet door kinderen worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het bedienen van machines
Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient rekening te houden met het optreden van een lage bloeddruk (met name in het begin van de behandeling) en wazig zien.

* Bepaalde patiëntengroepen

Als u vroeger een maagzweer heeft gehad, moet u zeer voorzichtig zijn met het gebruik van Complamin en Complamin Retard. Dit geldt ook in het geval u gevoelig bent voor irritatie van het maagdarmkanaal.
Complamin en Complamin Retard met voorzichtigheid gebruiken als u vroeger een leveraandoening heeft gehad.
Als u last heeft van suikerziekte kan het noodzakelijk zijn het dieet of de geneesmiddelen die u gebruikt voor de behandeling van de suikerziekte aan te passen als gelijktijdig Complamin of Complamin Retard wordt gebruikt. In dit geval raden wij u ook aan om regelmatig het bloedsuikergehalte goed te (laten) controleren.
Als u last heeft van astma of allergisch van aard bent, moet Complamin of Complamin Retard met voorzichtigheid gebruiken. Dit geldt ook in het geval u last heeft van jicht.
* Nadere informatie in verband met de aanwezigheid van hulpstoffen Complamin Retard bevat o.a. suiker (saccharose). De hoeveelheid in de dragee is echter zo gering dat dit niet van invloed is op de behandeling van patiënten met suikerziekte.

3.3. Kunt u Complamin/Complamin Retard samen met andere geneesmiddelen gebruiken?

Als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, raden wij u aan uw arts of apotheker hierover te informeren vóórdat u met de behandeling begint.
Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden.
* Complamin en Complamin Retard niet gelijktijdig gebruiken met middelen die de bloeddruk verlagen.

* Bij gelijktijdig gebruik van nicotinepleisters en Complamin/Complamin Retard kunnen bepaalde bijwerkingen zoals roodheid van gezicht en hals (`flushes'), warm gevoel en bonzend hoofd versterkt worden.

4. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN COMPLAMIWCOMPLAMIN RETARD

Wij raden u aan de adviezen van uw arts op te volgen.
Uw arts heeft u voorgeschreven hoeveel, hoe vaak en hoe lang u Complamin of Complamin Retard dient in te nemen. Stop dus nooit op eigen initiatief met de therapie zonder uw arts hierover te raadplegen, ook al voelt u zich goed.

4.1. Wat is de dosering en de duur van de behandeling?

Dosering

De gebruikelijke dosering voor volwassenen is als volgt.
Complamin tabletten: 3 maal daags 2-3 tabletten
Complamin Retard: 2 maal daags (s'ochtends en s'avonds) 1 dragee

Duur van de behandeling

Deze wordt door uw arts bepaald en is afhankelijk van de aandoening en de ernst ervan.

4.2. Gebruiksaanwijzing

De tabletten of dragees bij voorkeur 1 uur na de maaltijd innemen.
De tabletten of dragees in het geheel met een glas water innemen. Bijt of kauw niet op de tablet of dragee.

4.3. Wat moet u doen als u meer Complamin/Complamin Retard heeft ingenomen dan is voorgeschreven?

Waarschuw in dit geval een arts en/of apotheker. Laat de arts en/of apotheker ook de verpakking Complamin/Complamin Retard zien. Wanneer u meer Complamin of Complamin Retard heeft ingenomen dan is voorgeschreven, kunt u last krijgen van een lage bloeddruk, ernstige buikpijn, hartkloppingen, braken, diarree, duizeligheid en een warmte- of hittegevoel in uw bovenlichaam, vooral in het hoofd en in de hals, dat gepaard kan gaan met een prikkelend gevoel in de nek.

4.4. Wat moet u doen als u vergeten bent Complamin/Complamin Retard in te nemen?
Als u vergeten bent Complamin of Complamin Retard in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u daaraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.
Neem de volgende dosis op het eerstvolgende tijdstip en ga vervolgens op de geadviseerde wijze door. Neem nooit een dubbele dosis van een tablet of dragee om de vergeten dosis alsnog in te nemen.

4.5. Wat gebeurt er als u plotseling stopt met het innemen van Complamin/Complamin Retard?

In het algemeen raden wij u aan niet op eigen initiatief met de therapie te stoppen zonder uw arts hierover van tevoren te raadplegen

5. MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN COMPLAMIN/COMPLAMIN RETARD

In het begin van de behandeling (circa 10-15 minuten na inname van de tabletten of dragees) kunt u last krijgen van warmte- of hittegevoel in uw bovenlichaam, vooral in het hoofd en in de hals, dat gepaard kan gaan met een prikkelend gevoel in de nek. Deze verschijnselen kunnen 10-20 minuten of langer duren maar kunnen in intensiteit afnemen nadat Complamin of Complamin Retard enkele dagen is gebruikt.
Bij het gebruik van Complamin Retard is de kans op het ontstaan van deze verschijnselen minder groot dan bij Complamin omdat het werkzame bestanddeel in Complamin Retard geleidelijk wordt afgegeven.

Verder kunnen voorkomen:
lage bloeddruk, hoofdpijn, hartkloppingen, buikpijn, braken, diaree, zuurbranden, terugkomende maagzweer, duizeligheid, vermoeidheid, slap gevoel, wazig zien, spierkrampen, ontstekingen in de gewrichten, huiduitslag, jeuk, droge schilferige huid, veranderingen in bloedsuikergehalte

6. HOE MOET U COMPLAMIN/COMPLAMIN RETARD BEWAREN EN WAT IS DE UITERSTE GEBRUIKSTERMIJN?

Complamin en Complamin Retard buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet bewaren boven 25 °C. Bewaren in de originele verpakking.

Gebruik Complamin of Complamin Retard niet meer na de datum die vermeld staat op de verpakking achter de aanduiding 'Niet te gebruiken na' of 'Exp.'
'Exp' betekent vervaldatum.

7. WANNEER IS DEZE BIJSLUITER VOOR HET LAATST GEWIJZIGD?

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in februari 2000