Bij sluitertekst Contralum Ultra, smeersel
Informatie voor de patiënt

Het verdient aanbeveling deze bijsluiter regelmatig voor gebruik te raadplegen. De informatie kan aan nieuwe bevindingen zijn aangepast als u een nieuwe verpakking krijgt.


Samenstelling
Contralum Ultra bevat per gram de ultravioletfilters:
3-(4-methylbenzylideen)bornaan-2-on (Eusolex® 6300) -30,0 mg 4-tert.-butyl-4'-methoxy-dibenzoyl-methaan (Parsol® 1789) -50,0 mg natriumzout van 2-fenylbenzimidazool-5-sulfonzuur (Eusolex® 232) -20,0 mg en als conserveermiddel: 2-broom-2-nitropropaan-1,3 diol (Bronopol®) -1,0 mg


Werking
Contralum Ultra bevat als actieve bestanddelen de onder de rubriek "samenstelling" genoemde ultravioletfilters die de eigenschappen bezitten zowel UV-A als UV-B stralen te kunnen absorberen. Het golflengtebereik van Eusolex® 6300 ligt tussen 280 en 315 nm; van Eusolex® 232 ligt tussen 280 en 315 nm; en van Parsol® 1789 ligt tussen 315 en 400 nm. Deze lichtbescherming kan in het algemeen met de volgende factoren worden aangegeven; bescherming tegen UV-A: lichtbeschermingsfactor 7;
bescherming tegen UV-B: lichtbeschermingsfactor 10.
Met de lichtbeschermingsfactor wordt aangegeven dat bijvoorbeeld de tijdsduur waarbinnen een voor UV-A stralen gevoelige patiënt zich aan deze straling kan blootstellen met een factor 7 wordt verlengd.

Gebruiken bij
Als ondersteunende therapie en ter voorkoming van door licht veroorzaakte huidaandoeningen. Verder bij stoornissen in de pigmentvorming zoals vitiligo en chloasma (zwangerschapsmasker).

Niet gebruiken bij
Gebleken overgevoeligheid voor een van de componenten van Contralum Ultra, in het bijzonder cetylstearylalcohol, Bronopol of een van de ultravioletfilters. Het product mag niet worden toegepast bij door UV-straling veroorzaakte acuut optredende huidaandoeningen en bij beschadigde huid.


Bijwerkingen
In zeldzame gevallen kan, na het aanbrengen van Contralum Ultra, een licht branderig gevoel optreden. Dit zal in het algemeen niet het staken van de therapie tot gevolg hebben.

Waarschuwingen en voorzorgen
Overgevoeligheidsreacties, veroorzaakt door een van de bestanddelen van Contralum Ultra, kunnen optreden. Bronopol is een "formaldehyde-releaser". Bij patiënten met een overgevoeligheid voor formaldehyde kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.


Gebruik tijdens zwangerschap
Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding alleen gebruiken in overleg met uw arts.

Dosering en wijze van gebruik
Voor elke blootstelling aan zonlicht op de te beschermen huidgedeelten aanbrengen.


Wijze van bewaren
Bewaren bij kamertemperatuur en buiten bereik van kinderen houden.

Verpakking Flacon à 100 ml

Houdbaarheid
Niet gebruiken na de aangegeven datum


In het register ingeschreven over RVG 12502


Registratiehouder:
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3
21465 Reinbek Duitsland


Voor inlichtingen en correspondentie:
Almirall BV,
Locatellikade 1,
1076AZ Amsterdam,
telefoonnummer: 020-5757187


Datum Maart 2008