INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Vragen en antwoorden over Creon® 150 mg.

In deze bijsluiter leest u hoe u dit geneesmiddel het best kunt gebruiken. Ook als u Creon® 150 mg al eerder heeft gebruikt, is het zinvol de bijsluiter te lezen: er kan nieuwe informatie in staan. Gooi de bijsluiter niet weg voordat de behandeling is voltooid.
Een geneesmiddel dat aan u is voorgeschreven, mag nooit door een ander worden gebruikt.

Wat is de samenstelling van Creon® 150 mg?

Een capsule bevat: 150 mg pancreatine, overeenkomend met 10.000 eenheden lipase 8.000 eenheden amylase, en 600 eenheden protease volgens de Europese Farmacopee.

Als hulpstoffen bevatten de microkorrels macrogol 4000, cetylalcohol,
methylhydroxypropylcellulose-phtalaat, triethyl citraat en dimeticon.

De capsules bestaan uit gelatine en bevatten de kleurstoffen ijzeroxide rood (E 172) en titaniumdioxide (E 171).

Hoe is de verpakking uitgevoerd?

Creon® 150 mg is een geneesmiddel in capsules met gereguleerde afgifte. Creon® 150 mg is verpakt in een HDPE-potje dat 100 capsules bevat.

Tot welke groep geneesmiddelen hoort Creon® 150 mg?

Creon® 150 mg is een geneesmiddel ter behandeling van een tekort aan de enzymen van de alvleesklier. Het bevat de spijsverteringsenzymen van de alvleesklier in de vorm van microkorrels, die beschermd zijn tegen de invloed van het maagsap. Deze microkorrels zorgen voor een gelijkmatige verdeling over de maaginhoud, zonder dat de enzymen als gevolg van maagzuur afgebroken worden. In de dunne darm lost, doordat het daar minder zuur is, de laag van de microkorrels op en komen de enzymen vrij zodat zij hun werking kunnen uitoefenen.

Creon® 150 mg wordt in Nederland op de markt gebracht onder verantwoordelijkheid van:
Solvay Pharma B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp
Tel (2094) 46 59 09
E-mail: nlpharma@solvay.com

Creon® 150 mg capsules met gereguleerde afgifte 150 mg, staan in het register ingeschreven onder RVG 10656.

Waarvoor wordt Creon® 150 mg gebruikt?

Creon® 150 mg wordt gebruikt bij een onvoldoende werking van de alvleesklier.
Ziekten met onvoldoende werking van de alvleesklier, waarbij Creon® 150 mg aanbevolen wordt zijn:

- cystische fibrose (mucoviscidosis = taaislijmziekte)

- ontsteking van de alvleesklier (chronische pancreatitis)

- toestand na het operatief verwijderen van de alvleesklier (pancreatectomie) of een gedeelte hiervan

- toestand na het operatief verwijderen van de maag (gastrectomie) of een gedeelte hiervan.

Wanneer mag ik Creon® 150 mg niet gebruiken?

In de eerste fase van een acute ontsteking van de alvleesklier mag Creon® 150 mg niet gebruikt worden.
Ook mag Creon® 150 mg niet gebruikt worden bij een bekende overgevoeligheid voor varkeneiwitten of een van de bestanddelen van Creon® 150 mg.

Kan ik Creon® 150 mg gebruiken bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding?

Gebruik geneesmiddelen, als u zwanger bent of borstvoeding geeft, alleen na overleg met uw arts.

Creon® 150 mg mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap indien noodzakelijk en op advies van uw arts. Het geven van borstvoeding is toegestaan.

Kan ik Creon® 150 mg gebruiken als ik deelneem aan het verkeer of machines bedien?

Creon® 150 mg heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Kan ik Creon® 150 mg gebruiken samen met andere geneesmiddelen?

Ja. Een effect van Creon® 150 mg op andere geneesmiddelen of van andere geneesmiddelen op Creon® 150 mg is niet bekend, met uitzondering van een gewenst effect van zuurremmende middelen.

Hoe moet ik Creon® 150 mg gebruiken?

Creon® 150 mg capsules worden ingeslikt.
De capsules dienen met wat vloeistof (bij voorkeur water; geen vloeistof die warmer is dan 35ºC) tijdens de maaltijden zonder te kauwen te worden ingeslikt. Voor kleine kinderen die de capsule in z’n geheel nog niet kunnen slikken, maakt men de capsule open en geeft men de inhoud zonder het omhulsel. Men kan de microkorrels bijvoorbeeld direct voor gebruik uitstrooien op een koud of lauw brijachtig voedingsmiddel.
Om de beschermende laag van de microkorrels te behouden, mogen de microkorrels niet platgedrukt of gekauwd worden. Het verdient aanbeveling met water of lauw thee na te spoelen.

Hoeveel Creon® 150 mg moet ik gebruiken?

Gestart kan worden met 1-2 capsules per hoofdmaaltijd , bij eventuele tussenmaaltijden verdient het aanbeveling ook een capsule in te nemen. Aanpassing van de dosering dient te gebeuren op geleide van het klinisch beeld, de vetinname (vetbelasting) en de vetuitscheiding in de ontlasting. De uiteindelijke dosering hangt af van de mate waarin de alvleesklier nog functioneert. Bij een sterk verminderde werking van de alvleesklier kunnen doseringen van 5-15 capsules per maaltijd noodzakelijk zijn; gebruik van Creon® Forte 300 mg kan dan overwogen worden.

Wat moet ik doen als ik teveel Creon® 150 mg heb gebruikt?

Drink een ruime hoeveelheid water. Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Creon® 150 mg is ingenomen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat moet ik doen wanneer ik een keer vergeten ben Creon® 150 mg te gebruiken?

Wacht tot de volgende maaltijd. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid capsules in.

Heeft Creon® 150 mg bijwerkingen?

Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten: zogenaamde bijwerkingen.
Na het gebruik van Creon® 150 mg is buikpijn vaak en zijn diarree, verstopping, abnormale stoelgang, misselijkheid/braken en allergische of overgevoeligheidsreacties van de huid soms gemeld. Aanbevolen wordt bij buikklachten onmiddellijk contact op te nemen met uw huisarts.
Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter of die u als ernstig ervaart.

Hoe moet ik Creon® 150 mg bewaren?

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.
Bewaar de capsules in de originele verpakking. Bewaar Creon® 150 mg droog en niet boven 30 °C .
De uiterste gebruiksdatum staat op het potje, achter de aanduiding EXP.

Heeft u nog meer vragen?

Raadpleeg arts of apotheker als u meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over de uitgebreide medische informatie van Creon® 150 mg.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in:
Februari 2007