INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Vragen en antwoorden over Creon® Forte 300 mg.

In deze bijsluiter leest u hoe u dit geneesmiddel het best kunt gebruiken. Ook als u Creon® Forte 300 mg al eerder heeft gebruikt, is het zinvol de bijsluiter te lezen: er kan nieuwe informatie in staan. Gooi de bijsluiter niet weg voordat de behandeling is voltooid.
Een geneesmiddel dat aan u is voorgeschreven, mag nooit door een ander worden gebruikt.

Wat is de samenstelling van Creon® Forte 300 mg?

Een capsule bevat: 300 mg pancreatine, overeenkomend met 25.000 eenheden lipase 18.000 eenheden amylase, en 1.000 eenheden protease volgens de Europese Farmacopee.

Als hulpstoffen bevatten de microkorrels macrogol 4000, cetylalcohol,
methylhydroxypropylcellulose-phtalaat, triethyl citraat en dimeticon.

De capsules bestaan uit gelatine en bevatten de kleurstoffen ijzeroxide rood (E 172) en titaniumdioxide (E 171).

Hoe is de verpakking uitgevoerd?

Creon® forte 300 mg is een geneesmiddel in capsules met gereguleerde afgifte. Creon® forte 300 mg is verpakt in een HDPE-potje dat 100 capsules bevat.

Tot welke groep geneesmiddelen hoort Creon® forte 300 mg?

Creon® forte 300 mg is een geneesmiddel ter behandeling van een tekort aan de enzymen van de alvleesklier. Het bevat de spijsverteringsenzymen van de alvleesklier in de vorm van microkorrels, die beschermd zijn tegen de invloed van het maagsap. Deze microkorrels zorgen voor een gelijkmatige verdeling over de maaginhoud, zonder dat de enzymen als gevolg van maagzuur afgebroken worden. In de dunne darm lost, doordat het daar minder zuur is, de laag van de microkorrels op en komen de enzymen vrij zodat zij hun werking kunnen uitoefenen.

Creon® forte 300 mg wordt in Nederland op de markt gebracht onder verantwoordelijkheid van:
Solvay Pharma B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp
Tel (2094) 46 59 09
E-mail: nlpharma@solvay.com

Creon® forte 300 mg capsules met gereguleerde afgifte 300 mg, staan in het register ingeschreven onder RVG 16055.Waarvoor wordt Creon® forte 300 mg gebruikt?

Creon® forte 300 mg wordt gebruikt bij een onvoldoende werking van de alvleesklier. Ziekten met onvoldoende werking van de alvleesklier, waarbij Creon® forte 300 mg aanbevolen wordt zijn:

- cystische fibrose (mucoviscidosis = taaislijmziekte)
- ontsteking van de alvleesklier (chronische pancreatitis)
- toestand na het operatief verwijderen van de alvleesklier (pancreatectomie) of een gedeelte hiervan
- toestand na het operatief verwijderen van de maag (gastrectomie) of een gedeelte hiervan.

Wanneer mag ik Creon® forte 300 mg niet gebruiken?

In de eerste fase van een acute ontsteking van de alvleesklier mag Creon® forte 300 mg niet gebruikt worden.

Ook mag Creon® forte 300 mg niet gebruikt worden bij een bekende overgevoeligheid voor varkenseiwitten of een van de bestanddelen van Creon® forte 300 mg.

Kan ik Creon® forte 300 mg gebruiken bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding?

Gebruik geneesmiddelen, als u zwanger bent of borstvoeding geeft, alleen na overleg met uw arts.
Creon® mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap indien noodzakelijk en op advies van uw arts. Het geven van borstvoeding is toegestaan.

Kan ik Creon® forte 300 mg gebruiken als ik deelneem aan het verkeer of machines bedien?

Creon® forte 300 mg heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Kan ik Creon® forte 300 mg gebruiken samen met andere geneesmiddelen?

Ja. Een effect van Creon® forte 300 mg op andere geneesmiddelen of van andere geneesmiddelen op Creon® forte 300 mg is niet bekend, met uitzondering van een gewenst effect van zuurremmende middelen.

Hoe moet ik Creon® Forte 300 mg gebruiken?

Creon® forte 300 mg capsules worden ingeslikt.
De capsules dienen met wat vloeistof (bij voorkeur water; geen vloeistof die warmer is dan 35ºC) tijdens de maaltijden zonder te kauwen te worden ingeslikt. Voor kleine kinderen die de capsule in z’n geheel nog niet kunnen slikken, maakt men de capsule open en geeft men de inhoud zonder het omhulsel. Men kan de microkorrels bijvoorbeeld direct voor gebruik uitstrooien op een koud of lauw brijachtig voedingsmiddel.
Om de beschermende laag van de microkorrels te behouden, mogen de microkorrels niet platgedrukt of gekauwd worden. Het verdient aanbeveling met water of lauw thee na te spoelen.

Hoeveel Creon® forte 300 mg moet ik gebruiken?

Gestart kan worden met 1 capsules per hoofdmaaltijd. Aanpassing van de dosering dient te gebeuren op geleide van het klinisch beeld, de vetinname (vetbelasting) en de vetuitscheiding in de ontlasting. De uiteindelijke dosering hangt af van de mate waarin de alvleesklier nog functioneert. Bij een sterk verminderde werking van de alvleesklier kan uw arts u enkele capsules per maaltijd voorschrijven. Het dagelijks maximum is afhankelijk van uw lichaamsgewicht.

Wat moet ik doen als ik teveel Creon® forte 300 mg heb gebruikt?

Drink een ruime hoeveelheid water. Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Creon® forte 300 mg is ingenomen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat moet ik doen wanneer ik een keer vergeten ben Creon® forte 300 mg te gebruiken?

Wacht tot de volgende maaltijd. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid in.
Heeft Creon® forte 300 mg bijwerkingen?
Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten: zogenaamde bijwerkingen.

Na het gebruik van Creon® forte 300 mg is buikpijn vaak en zijn diarree, verstopping, abnormale stoelgang, misselijkheid/braken en allergische of overgevoeligheidsreacties van de huid soms gemeld. Aanbevolen wordt bij buikklachten onmiddellijk contact op te nemen met uw huisarts.
Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter of die u als ernstig ervaart.

Hoe moet ik Creon® forte 300 mg bewaren?

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.
Bewaar de capsules in de originele verpakking. Bewaar Creon® forte 300 mg droog en niet boven 25 °C .
De uiterste gebruiksdatum staat op het potje, achter de aanduiding EXP.

Heeft u nog meer vragen?

Raadpleeg arts of apotheker als u meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over de uitgebreide medische informatie van Creon® forte 300 mg.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: februari 2008