CURACNÉ 5 mg /10 mg / 20 mg capsule zacht

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen
• Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig.
• Raadpleeg uw arts of apotheker, als u bijkomende vragen heeft
• Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn. zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Curacne® en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Curacne® inneemt.
3. Hoe wordt Curacne® ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Curacne®?
6. Aanvullende informatie.

CURACNÉ® 5 mg, capsule, zacht
- De werkzame stof is: Isotretinoine 5 mg Voor één zachte capsule
- RVG 32389

CURACNÉ910 mg, capsule zacht
- De werkzame stof is: Isotretindine 10 mg Voor één zachte capsule
- RVG 32390

CURACNÉ® 20 mg, capsule zacht
- De werkzame stof is: Isotretinoïne 20 mg Voor één zachte capsule
- RVG 32391

Andere bestanddelen zijn: sojaboonolie, gedeeltelijk gehydrogeneerde sojaboonolie, gele bijenwas.

Samenstelling van het omhulsel van de capsule 5 mg: gelatine, glycerol, gezuiverd water, rood ijzeroxide (E172),geel ijzeroxide, titaandioxide (E171).
Samenstelling van het omhulsel van de capsule 10 mg: gelatine. glycerol, gezuiverd water, rood ijzeroxide (E172).
Samenstelling van het omhulsel van de capsule 20 mg: gelatine, glycerol, gezuiverd water, rood ijzeroxide (E172),geel ijzeroxide, titaandioxide (E171).
Isotretindine

Registratiehouder:
PIERRE FABRE BENELUX
Paepsemlaan 8
B-1070 Brussel
België

Fabrikant :
CARDINAL HEALTH FRANCE 404 - 74,
rue Principale - 67930
Beinheim — Frankrijk

1. WAT IS CURACNE® 5 mg / 10 mg / 20 mg EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Dit geneesmiddel is beschikbaar in de vorm van een capsule van 5, 10 of 20 mg in verpakkingen van 28, 30, 50, 56 of 60 capsules. Het werkzame bestanddeel van Curacne is isotretinoïne, dat behoort tot de groep geneesmiddelen die retinoïden worden genoemd.

Curacne wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige vormen van acne (zoals nodulaire acne, acne conglobata of acne met mogelijke vorming van permanente littekens), wanneer de behandeling met orale antibiotica en locale behandeling geen resultaat oplevert.

De behandeling met Curacne dient voorgeschreven en gecontroleerd te worden door een arts met ervaring in de behandeling van ernstige vormen van acne en de bij deze behandeling noodzakelijke controle.

Curacne is niet geschikt voor de behandeling van acne in de periode vóór de puberteit en dient niet te worden gebruikt bij kinderen onder de 12 jaar.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CURACNE® 5 mg / 10 mg / 20 mg, INNEEMT.
Gebruik Curacne® niet:

• Als u zwanger bent of als u borstvoeding geeft.
• Als u zwanger wenst te worden.
• Als u in de vruchtbare leeftijd bent en u niet alle maatregelen neemt die opgelegd worden bij deze behandeling om een zwangerschap te voorkomen.
• Als u aan leverinsufficiëntie lijdt (ernstige leverziekte).
• Als uw bloed een hoog lipidengehalte vertoont (cholesterol, triglyceriden).
• In geval van hypervitaminose A (zeer hoog gehalte aan vitamine A in het lichaam).
• Als u overgevoelig bent voor isotretinoïne of één van de andere hulpstoffen van Curacne.
• Als u allergisch bent voor pinda- of sojaboonolie, daar Curacné0 sojaboonolie bevat.
• Als u een antibioticum van de tetracyclinegroep inneemt.

WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE PATIËNTEN VAN HET VROUWELIJK GESLACHT.

Zwangerschap en borstvoeding.

BELANGRIJK

Curacne® is teratogeen. Dit betekent dat het geneesmiddel ernstige misvormingen kan veroorzaken bij het ongeboren kind als u zwanger bent tijdens de behandeling of tijdens de maand die volgt op de behandeling. Gemeld zijn: afwijkingen aan het zenuwstelsel (waterhoofd, misvorming van de kleine hersenen, te kleine schedel), misvormingen aan het gezicht, gespleten gehemelte, afwijkingen aan het uitwendige oor (afwezigheid van het uitwendige oor, kleine af afwezige uitwendige gehoorgangen), oogafwijkingen (te kleine oogbol), misvorming van hart of bloedvaten, afwijking aan de zwezerik, afwijking aan de bijschildklier. Het kan eveneens een miskraam veroorzaken.

U mag Curacne® niet innemen als u zwanger bent of als u van plan bent om zwanger te worden op om het even welk ogenblik van de behandeling of tijdens de maand na stopzetting van de behandeling.

U mag Curacne® niet innemen indien u borstvoeding geeft, want isotretinoïne kan overgaan in uw melk en de baby schaden.

Als vrouw in de vruchtbare leeftijd, mag u slechts behandeld worden met Curacne® als :
• Uw arts u het teratogeen risico van isotretinoine uitgelegd heeft en u begrijpt waarom u niet zwanger mag worden. Uw arts heeft u informatie verstrekt over nodige voorzorgen om een zwangerschap te voorkomen en heeft u een brochure gegeven met de verschillende methodes van contraceptie. U hebt met uw arts gesproken over het instellen van een doeltreffende contraceptie. Uw arts kan u doorverwijzen naar een gynaecoloog indien nodig.

• U bent akkoord om ten minste één, en bij voorkeur twee doeltreffende methodes van contraceptie te gebruiken, waaronder één zogenaamde barrièremethode, zoals een condoom of een pessarium, ten minste één maand voor het begin van de
behandeling met Curacne®, tijdens de hele duur van de behandeling en ook nog tijdens één maand na stopzetting van de behandeling.

• Voordat u met de behandeling met Curacne® start, zal uw arts een zwangerschapstest voorschrijven. Indien uit de test blijkt dat u niet zwanger bent, kan de behandeling worden gestart.

• U gebruikt deze contraceptie zelfs indien u niet seksueel actief bent of u geen menstruatie heeft.

• U begrijpt en aanvaardt de noodzaak voor een maandelijkse medische opvolging. Tijdens de behandeling en tot 5 weken na stopzetting van de behandeling, zal uw arts zwangerschapstesten voorschrijven. Deze zwangerschapstesten moeten uitgevoerd werden tijdens de eerste 3 dagen van de menstruele cyclus (menstruatie). U mag niet zwanger worden tijdens de behandeling noch tijdens de maand die volgt op de stopzetting van de behandeling.

• Uw arts zal u (uzelf of de volwassene die verantwoordelijk is voor u) een formulier voor akkoord met de behandeling en de contraceptie laten ondertekenen, waarin verklaard wordt dat u aanvaardt het zwangerschapspreventieprogramma te volgen.

• Als u zwanger wordt tijdens de behandeling of tijdens de maand na stopzetting van de behandeling, stop dan onmiddellijk met de inname van Curacne® en raadpleeg uw arts.

• U kan hierover meer schriftelijke informatie verkrijgen bij uw arts. Aarzel niet om deze te vragen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, wordt het voorschrift beperkt tot 30 dagen. Voor voortzetting van de behandeling is een nieuw recept vereist. en elk recept is slechts 7 dagen geldig : het geneesmiddel mag niet later dan zeven dagen na het uitschrijven van het recept worden afgeleverd.

PATIËNTEN VAN HET MANNELIJK GESLACHT

Geen enkel effect op de mannelijke vruchtbaarheid en geen enkel misvormend effect voor het ongeboren kind werd gerapporteerd wanneer enkel de vader behandeld wordt. Dientengevolge gelden er geen beperkingen voor het voorschrift aan mannen.

Vergeet niet dat u uw eigen geneesmiddel niet aan een andere persoon mag geven, en vooral niet aan een vrouw.

BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE ALLE PATIËNTEN, MANNEN EN VROUWEN

• Waarschuw uw arts indien u in het verleden last hebt gehad van depressie. Zeldzame gevallen van depressie, neiging tot agressief gedrag,
angstgevoelens, stemmingsstoornissen en symptomen van psychose. zeer zeldzame gevallen van zelfmoordgedachten, zelfmoordpogingen en zelfmoord werden gerapporteerd bij patiënten behandeld met isotretinoïne.

Als u tekenen van depressie voelt, is het belangrijk dat u uw arts informeert. Enkel hij kan de stoornissen evalueren en beslissen om de behandeling te stoppen. Stopzetting van Curacne® is niet altijd voldoende om de symptomen te verminderen, en een volgend psychiatrisch of psychologisch advies kan noodzakelijk zijn.

• Als u hoofdpijn, misselijkheid, braken of een vermindering van de gezichtsscherpte ervaart, ernstige diarree met bloed in de ontlasting, stop dan onmiddellijk de behandeling en raadpleeg uw arts.

• Uw arts zal u voor, tijdens en na de behandeling regelmatig bloedafnames voorschrijven om uw bloed te controleren. Een blijvende verhoging van zogenaamde levertransaminasen in uw bloed kan uw arts doen besluiten de dosering van Curacne te verlagen of de behandeling te beëindigen.

• Bij overgewicht (obesitas), suikerziekte (diabetes mellitus), stoornissen van de vetstofwisseling (een hoog gehalte aan cholesterol of triglyceriden in het bloed) of bij overmatig gebruik van alcohol, kan een verhoging van het gehalte aan suiker en vetten in het bloed optreden. Indien u in één van deze situaties verkeert, zal uw arts u mogelijk regelmatig bloedafnames voorschrijven. In geval van suikerziekte wordt het aangeraden de bloedsuikerspiegel zorgvuldig te controleren tijdens de duur van de behandeling.

• Vermijd het gebruik van zogenaamde keratolytische producten ( producten die de hoornlaag van de opperhuid week maken) of andere middelen om acne te bestrijden, omdat dit huidirritatie kan veroorzaken.

• Als u moeilijkheden ondervindt om te ademen, jeuk en/of huiduitslag, kan dit verband houden met een allergische reactie op de behandeling. In geval van een allergische reactie, moet u onmiddellijk de behandeling met Curacne® stoppen en een arts raadplegen.

• De behandeling met Curacne® kan het nachtelijk gezichtsvermogen beïnvloeden en/of zichtstoornissen veroorzaken. Dergelijke effecten blijven zelden voortduren na stopzetting van de behandeling. Als deze effecten optreden, waarschuw dan onmiddellijk uw arts, zodat hij uw gezichtsvermogen kan laten controleren. Droge ogen kunnen verholpen worden door het gebruik van een kalmerende oogzalf of kunsttranen. Blijf altijd voorzichtig bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines, want deze zichtstoornissen kunnen plots optreden. Als u ooglenzen draagt en u een belangrijke droogheid van de ogen ervaart. wordt het aangeraden een bril te dragen tijdens de behandeling.

• Curacne® kan een verhoogde gevoeligheid voor de zon veroorzaken tijdens de behandeling. Vermijd intense blootstelling aan de zon. Gebruik geen zonnebanken en UV lampen. Als u toch wordt blootgesteld aan de zon. gebruik dan systematisch een zonnecrème met een hoge beschermingsfactor van ten minste SFP 15.

• Dermabrasie (een techniek waarbij de huid wordt behandeld om littekens te verminderen), laserbehandeling en ontharing met was moeten vermeden worden
tijdens de behandeling en gedurende 6 maanden na stopzetten van de behandeling, aangezien deze behandelingen littekens, hypo- of hyperpigmentatie en loslating van de huid kunnen veroorzaken.

• Gebruik hydraterende zalven en crèmes en een lippenbalsem tijdens de behandeling tegen droogheid van de huid of van de lippen.

• Aangezien spier- en gewrichtspijn werden gemeld tijdens de behandeling met Curacne®, wordt aangeraden lichamelijke inspanning tijdens de behandeling te beperken.

• Als uw nieren niet normaal werken, waarschuw uw arts zodat hij eventueel de dosering van isotretinoïne kan aanpassen.
Bij jarenlange toediening van isotretinoïne ter behandeling van verhoorningsstoornissen van de huid zijn botafwijkingen (verharding van kraakbeen en botverdikking), verkalking van pezen en peesontsteking opgetreden.

• Dit geneesmiddel bevat vitamine A, neem geen andere geneesmiddelen die vitamine A bevatten wegens het risico op overdosering (hypervitaminose A).

• Geef geen bloed tijdens de hele duur van de behandeling en ook nog tijdens een maand na stopzetting er van. Als een zwangere vrouw uw bloed krijgt, kan haar baby geboren worden met ernstige misvormingen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Uw nachtelijk gezichtsvermogen kan soms op een plotse wijze verminderen.
Deze vermindering blijft slechts zelden voortduren na stopzetting van de behandeling. U moet steeds voorzichtig blijven bij het besturen van voertuigen of machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Curacne. Lijst gekende hulpstoffen: sojaboonolie.

Gebruik van Curacne® in combinatie met andere geneesmiddelen:

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen, inbegrepen geneesmiddelen op basis van planten, gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

Neem geen vitamine A.

Gebruik Curacne niet in combinatie met tetracyclines (bepaalde antibiotica ter behandeling van infecties) omdat dit aanleiding kan geven tot een verhoging van de druk in de hersenen.

3. HOE WORDT CURACNE® 5 mg / 10 mg / 20 mg INGENOMEN?

Dosering
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

Bij het begin van de behandeling bedraagt de dosering meestal 0,5 milligram per kilo lichaamsgewicht per dag. Na enkele weken kan uw arts uw dosering wijzigen. Over het algemeen bedraagt de uiteindelijke dosering tussen 0,5 en 1,0 mg/kg/dag.

Indien u een verminderde werking van de nieren heeft, wordt de behandeling doorgaans gestart met een dosis van 10 mg per dag. Vervolgens kan de dosis worden verhoogd tot de maximaal aanvaardbare dosis.

De capsules warden ingenomen tijdens de maaltijden in één of twee innames per dag. Slik de capsules in hun geheel in, zonder te kauwen of erop te zuigen.

Een behandeling met Curacne® duurt meestal 16 tot 24 weken. Uw acne kan verbeteren tot 8 weken na stopzetting van de behandeling. Indien een nieuwe behandeling later opnieuw aangewezen is, moet men ten minste wachten tot het einde van deze periode om opnieuw te starten. De meeste patiënten hebben slechts één enkele kuur nodig.

Gelieve de overblijvende capsules terug te brengen naar uw apotheker. Dit geneesmiddel is enkel bestemd voor u, geef het dus niet door aan andere personen. Het zou schadelijk kunnen zijn, zelfs als de symptomen dezelfde zijn als die van u.

Wat u moet doen wanneer u Curacne® vergeet te gebruiken:
Als u een inname van Curacne® overslaat, haal deze zo vlug mogelijk in. Maar als u dicht bij het ogenblik van de volgende inname bent, sla de vergeten dosis over, en ga verder met de volgende. Neem geen dubbele dosis.

Wat u moet doen als u meer van Curacne® heeft ingenomen dan u zou mogen:

Als u teveel capsules hebt ingenomen, of als een andere persoon uw geneesmiddelen heeft ingenomen, waarschuw uw arts, apotheker of het dichtstbij gelegen ziekenhuis.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen, kan Curacne® bijwerkingen hebben. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal bij voortzetting of stopzetting van de behandeling. Uw arts kan u hierbij helpen.

Wegens de aanwezigheid van sojaboonolie, bestaat er een risico op allergische reacties (urticaria, algemene allergische reactie)
Omdat Curacne is afgeleid van vitamine A lijken de meest voorkomende bijwerkingen op dezelfde verschijnselen die voorkomen bij iemand die teveel vitamine A gebruikt. Deze verschijnselen zijn:

• Droogheid van de huid.

• Droge lippen of ontsteking van de lippen. Droge lippen kunnen worden behandeld met een vette lippenzalf.

• Droge slijmvliezen van de neus en de keel waardoor neusbloeding en heesheid kan optreden.

• Droge ogen waardoor ontsteking van het bindweefselvlies van het oog kan optreden en andere oogklachten kunnen optreden. Droge ogen kunnen behandeld worden met een milde oogzalf. Soms is het dragen van contactlenzen niet mogelijk.

Als deze verschijnselen niet al te hinderlijk zijn, kunt u rustig met de behandeling met Curacne doorgaan. Als ze wel hinderlijk zijn, moet u contact met uw dokter opnemen.

Als u last hebt van droge ogen is het beter om altijd contact met uw dokter op te nemen om ernstigere oogklachten te vermijden.

Tijdens de toediening van Curacne werden de volgende bijwerkingen gemeld:

Zeer vaak betekent dat de bijwerking bij meer dan 1 op de 10 patiënten voorkomt. Vaak betekent dat de bijwerking bij meer dan 1 op de 100 maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten voorkomt.
Zelden betekent dat de bijwerking bij meer dan 1 op de 10 000 maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten voorkomt.
Zeer zelden betekent dat de bijwerking bij minder dan 1 op de 10 000 patiënten voorkomt.

• Ademhalingsstelsel- en borstkasaandoeningen
Vaak: neusbloeding, droge neus, ontsteking van de neus- en keelholte.
Zeer zelden: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen), heesheid.

• Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zeer zelden: toegenomen bindweefselvorming, gevoel van onwel zijn.

•Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer vaak: bloedarmoede, verhoogde bloedbezinking, bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), bloedafwijking (toename van het aantal bloedplaatjes) waardoor de bloedstolling kan worden versneld (trombocytose).
Vaak: bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie).
Zeer zelden: aandoening van de lymfeklieren (lymfadenopathie).
• Bloedvataandoeningen Zeer zelden: ontsteking van bloedvaten (vasculitis).

• Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen Zeer zelden: verminderd gehoor.

• Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer vaak: ontsteking van de lippen, huidontsteking (dermatitis), droge huid, plaatselijke afschilfering, jeuk, rode huiduitslag, broze huid (de huid kan beschadigen bij wrijven). Zelden: haaruitval (alopecia).
Zeer zelden: ontstekingsreacties op de rug en romp (acne fulminans), verergering of opflakkering van acne, roodheid (in het gezicht), huiduitslag, haarafwijkingen, abnormale beharing (hirsutisme), gestoorde nagelgroei, nagelomloop,
lichtovergevoeligheidsreactie, zwelling bestaande uit verwijde kleine bloedvaten in de huid (granuloma pyogenicum), overmatige pigmentvorming, toegenomen zweten.

• Immuunsysteemaandoeningen
Zelden: overgevoeligheidsreacties, ernstige overgevoeligheidsreactie (anafylaxie) die soms levensbedreigend kan zijn, overgevoeligheid.

• Infecties en parasitaire aandoeningen Zeer zelden: ontsteking van de huid en slijmvliezen (mucocutane bacteriële infectie).

• Lever- en galaandoeningen
Zeer vaak: voorbijgaande verhoging van bepaalde leverenzymen (transaminasen). Zeer zelden: leverontsteking gepaard gaande met geelzucht (hepatitis).

• Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer zelden: ontsteking van de darm, droge keel, maagdarmbloeding, bloederige diarree en darmontsteking, misselijkheid, ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis).

• Nier- en urinewegaandoeningen
Zeer zelden: nierontsteking, Verschijnselen hiervan zijn; zich uitermate vermoeid voelen, stoppen met plassen en opgezwollen, dikke oogleden. Als deze verschijnselen zich voordoen tijdens het gebruik van Curacne, dient u de behandeling te staken en contact met uw dokter op te nemen.

• Onderzoeken
Zeer vaak: verhoogde vetten in het bloed (triglyceriden), verlaagd HDL.
Vaak: verhoogde vetten in het bloed (cholesterol), verhoogd suikergehalte in het bloed, bloed in de urine en eiwit in de urine.
Zeer zelden: verhoogd gehalte aan creatinefosfokinase (enzyme) in het bloed.

• Oogaandoeningen
Zeer vaak: ontsteking van de oogleden, ontsteking van het bindweefselvlies van het oog, droge ogen, oogirritatie.
Zeer zelden: wazig zien, lenstroebeling, kleurenblindheid (gebrekkig kleuren zien), het niet kunnen verdragen van contactlenzen, troebel hoornvlies, nachtblindheid, ontsteking van het hoornvlies in het oog (keratitis), vochtophoping in het oog (papiloedeem), lichtschuwheid (fotofobie).

• Psychische stoornissen
Zelden: neerslachtigheid (depressie), verergering van neerslachtigheid (depressie) of andere ernstige psychische klachten. Bijkomende verschijnselen hierbij zijn verdriet, angst, stemmingswisselingen, huilbuien, prikkelbaarheid. interesseverlies in sociale of sportieve activiteiten, te veel of te weinig slapen, gewichts- en eetlustveranderingen, afnemen van school- of werkprestaties of concentratieproblemen. Tevens is neiging tot agressief gedrag gemeld.
Zeer zelden: abnormaal gedrag, ernstige geestesziekte waarbij controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychotische aandoening), zelfmoordneigingen, pogingen tot zelfmoord en zelfmoord.
Het is heel belangrijk om uw dokter te vertellen als u wel eens een psychische ziekte zoals neerslachtigheid (depressie), zelfmoordneigingen of een psychotische aandoening heeft gehad. Een psychotische aandoening kenmerkt zich door verliezen van contact met de realiteit, zoals horen van stemmen en dingen zien die er niet zijn. Wanneer u geneesmiddelen gebruikt voor één van bovengenoemde aandoeningen, vertel dit dan tegen uw dokter. Als u denkt dat u één van deze psychische aandoeningen of verschijnselen van neerslachtigheid ontwikkelt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dokter. U zult dan misschien geadviseerd worden om te stoppen met het gebruik van Curacne. Het stopzetten van de behandeling met Curacne is misschien niet voldoende om de verschijnselen te verminderen, uw dokter zal in dat geval gepaste hulp voor u regelen.

• Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Zeer vaak: gewrichtspijn, spierpijn. rugpijn (vooral bij jonge mensen).
Zeer zelden: gewrichtsontsteking (artritis), kalkafzetting in bindweefsel en pezen, vroegtijdige sluiting van de groeischijf bij kinderen, abnormale botvorming, verminderde botdichtheid, peesontsteking,

• Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Zeer zelden: suikerziekte, te hoog urinezuurgehalte (hyperurikemie) in het bloed (zoals bij jicht).

• Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: hoofdpijn.
Zeer zelden: goedaardig verhoogde bloeddruk in de hersenen, stuipen, slaperigheid.

5. HOE BEWAART U CURACNE® 5 mg / 10 mg / 20 mg?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar de doordrukstrips in de buiten verpakking, beschermd tegen licht. Bewaartemperatuur: niet boven 25° C.
Gebruik Curacne® niet meer na de datum achter EXP op het etiket.

Datum van goedkeuring van deze bijsluiter:

U kan bijkomende informatie verkrijgen over Curacne® bij uw arts of apotheker.