PATIENTENINFORMATIE

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Cutivate crème gaat gebruiken.
Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of G1axoSmithKline BV raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen.

WAT IS CUTIVATE CREME?

Cutivate crème is een geneesmiddel in de vorm van een witte crème en behoort tot een groep van geneesmiddelen die corticosteroïden (bijnierschorshormonen) bevatten.

Cutivate trekt na opbrengen snel in de huid. Hierdoor nemen klachten die gepaard gaan met huidaandoeningen zoals jeuk, roodheid en schilfering af. Cutivate crème bestrijdt op deze wijze de gevolgen en niet de oorzaak van de huidproblemen.

De werkzame stof in Cutivate crème is fluticasonpropionaat.

100 gram crème bevat 50 milligram (0,05%) fluticasonpropionaat. Verder bevat de crème imidurea (conserveermiddel), paraffine, isopropylmeristaat, cetostearylalcohol, cetomacrogol 1000, polypropyleenglycol, natriumfosfaat, citroenzuur (als monohydraat) en gezuiverd water. Cutivate is uitsluitend op recept verkrijgbaar in een tube met 30 of 100 gram.

Cutivate crème is in het register van farmaceutische specialités ingeschreven onder RVG 16647.

In Nederland wordt Cutivate crème op de markt gebracht door:
G1axoSmithKline BV,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist,
tel. 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS U CUTIVATE VOOR?

Uw arts heeft u Cutivate crème voorgeschreven om de specifieke huidaandoening waarvan u last heeft te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld psoriasis zijn of een bepaalde vorm van eczeem. Deze huidaandoening mag niet het gevolg zijn van een infectie en dient gevoelig te zijn voor corticosteroïden.

WANNEER MAG U CUTIVATE NIET GEBRUIKEN?

Cutivate crème mag niet worden aangebracht op de geïnfecteerde huid zoals bijvoorbeeld bij wratten, koortslip, schurft of ringworm of bij bacteriële infecties. Ook mag de crème niet worden toegepast bij de behandeling van acne, op open en/of zwerende wonden en bij nog een aantal andere huidaandoeningen. Uw arts is hiervan op de hoogte. Wanneer u ooit problemen heeft gehad met een geneesmiddel voor de behandeling van huidklachten, is het raadzaam dit aan uw arts te vertellen. Als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Cutivate crème kunt u deze crème niet gebruiken.

CUTIVATE EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en u wilt Cutivate gebruiken, is het raadzaam dit eerst met uw arts te overleggen.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

De huid van de oogleden is heel dun en daardoor bijzonder gevoelig. Gebruik de crème daarom voorzichtig op de oogleden en zorg ervoor dat de crème niet in de ogen komt. U mag Cutivate crème alleen gebruiken op de plaatsen die u met uw arts heeft besproken. In het algemeen is het beter gezicht en huidplooien niet langdurig met Cutivate crème te behandelen. Voor een goede behandeling wordt u aanbevolen de huidaandoening regelmatig te laten controleren om zodoende de behandeling af te stemmen op de ernst van de aandoening.

KUNT U CUTIVATE SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

Voor zover bekend kan Cutivate crème in het algemeen goed worden gecombineerd met andere geneesmiddelen voor toepassing op de huid.

HOEVEEL CUTIVATE CREME MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Uw arts heeft u verteld hoe vaak u de crème aan moet brengen en op welke plaatsen. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten. Voor een goede behandeling is het van groot belang, dat u zich aan het voorschrift van uw arts houdt. Normaal gesproken wordt een dun laagje crème tweemaal per dag aangebracht op de aangedane huid. U kunt de crème het beste aanbrengen door deze rustig en gelijkmatig in de huid te wrijven. Als u wilt douchen, breng de crème dan pas hierna aan op de huid. Was na het aanbrengen uw handen om eventuele resten crème te verwijderen.

Overdosering: accuut overdoseren is zeer onwaarschijnlijk. Echter, bij langdurig overdoseren kunnen de verschijnselen ontstaan van een verhoogd cortisolgehalte (zie bijwerkingen). U dient de therapie af te bouwen onder begeleiding van de arts.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN VAN CUTIVATE BEKEND?

Cutivate crème wordt in het algemeen goed verdragen. Bij het gebruik van corticosteroïd crèmes kunnen er echter toch bijwerkingen ontstaan. De bijwerking die bekend zijn tijdens het gebruik van Cutivate zijn:
* Vaak (<10% en > 1%)
jeuk (pruritus)

* Soms (< 1% en> 0,1%)
* lokaal branderig gevoel

Deze bovengenoemde klachten komen echter ook bij mensen voor die neutrale crème gebruikten in plaats van Cutivate.

* Zeer zeldzaam (< 0,01%)
bijkomende infectie, in het bijzonder wanneer afsluitende verbanden worden aangelegd op de behandelde plek, of wanneer de crème wordt aangebracht in huidplooien. overgevoeligheidsreacties: het roder en actiever worden van de behandelde plek na gebruik van de crème. Wanneer dit optreedt, dient u de behandeling direct te staken.

* Zeer zeldzaam en na langdurig en intensief gebruik (<0,01%)
* Het vasthouden van vocht gepaard gaand met vetzucht en verhoging van de bloeddruk. Dit zijn verschijnselen van verhoogd cortisolgehalte (hypercorticisme). Dit kan optreden wanneer de crème langdurig en in grote hoeveelheden wordt gebruikt. Het ligt meer in de verwachting dat dit zal optreden bij baby's en jonge kinderen of wanneer afsluitende verbanden worden gebruikt. Bij baby's kan de luier hetzelfde effect geven. Veranderingen in de huid zoals verwijden van onderhuidse bloedvaatjes, het dunner worden van de huid, streepvormige littekens (striae), overmatige haargroei (hypertrichose), ontkleuring, huidontsteking (allergische contact dermatitis), verergering van de huidaandoening en met puistjes gepaard gaande psoriasis (alleen bij behandeling of het stoppen van de behandeling van psoriasis, zeer zelden gemeld).

Mochten er tijdens het gebruik van Cutivate bijwerkingen ontstaan, dan moet u in alle gevallen contact op nemen met uw behandelend arts

HOE KUNT U CUTIVATE CREME HET BEST BEWAREN?

Cutivate crème bewaart u het beste in de originele verpakking niet boven 30°C en niet invriezen. Leg de tube nooit in de zon. Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje of op de rand van de tube lezen na de tekst "Niet te gebruiken na" of na "EXP". Gebruik Cutivate crème daarna niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

Copyright GlaxoSmithKline BV, november 2003