JUL 2004

CUTIVATE ® ZALF

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Cutivate zalf gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of Glaxo Wellcome B.V. raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen.

WAT IS CUTIVATE ZALF?

Cutivate zalf is een geneesmiddel in de vorm van een doorschijnende grijswitte zalf.

De werkzame stof in Cutivate zalf is fluticasonpropionaat.

100 gram zalf bevat 5 milligram (0,005%) fluticasonpropionaat. Verder bevat de zalf propyleenglycol, sorbitansesquioleaat, microkristallijne was en paraffine. Cutivate zalf is uitsluitend op recept verkrijgbaar in een tube met 30 of 100 gram. Cutivate is een geneesmiddel uit de groep van de glucocorticosteroïden.

Cutivate zalf is in het register van farmaceutische specialités ingeschreven onder RVG 16648.

In Nederland wordt Cutivate zalf op de markt gebracht door:
Glaxo Wellcome B.V.,
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist,
tel. 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS U CUTIVATE VOOR?

Uw arts heeft u Cutivate zalf voorgeschreven om de huidaandoening waarvan u last heeft te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld psoriasis zijn of een bepaalde vorm van eczeem.

WANNEER MAG U CUTIVATE NIET GEBRUIKEN?

Cutivate zalf mag niet worden aangebracht op de geïnfecteerde huid zoals bijvoorbeeld bij wratten, koortslip, schurft of ringworm of bij bacteriële infecties. Ook mag de zalf niet worden toegepast bij de behandeling van acne, op open en/of zwerende wonden en bij nog een aantal andere huidaandoeningen. Uw arts is hiervan op de hoogte. Gebruik bij kinderen is alleen toegestaan op advies van de arts. Wanneer u ooit problemen heeft gehad met een geneesmiddel voor de behandeling van huidklachten, is het raadzaam dit aan uw arts te vertellen. Als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Cutivate zalf kunt u deze zalf niet gebruiken.

CUTIVATE EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en u wilt Cutivate gebruiken, is het raadzaam dit eerst met uw arts te overleggen.

KUNT U CUTIVATE SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

Voor zover bekend kan Cutivate zalf in het algemeen goed worden gecombineerd met andere geneesmiddelen voor toepassing op de huid. (Het is wel beter om Cutivate zalf en een ander middel voor toepassing op de huid niet tegelijk op dezelfde plaats aan te brengen.)

HOEVEEL CUTIVATE ZALF MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Uw arts heeft u verteld hoe vaak u de zalf aan moet brengen en op welke plaatsen. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten. Het is van groot belang, dat u zich aan het voorschrift van uw arts houdt. Normaal gesproken moet de zalf `s morgens en `s avonds worden aangebracht op de aangedane huid. Per week moet niet meer dan 60 gram zalf worden gebruikt, tenzij uw arts u anders voorschrijft. U kunt de zalf het beste aanbrengen door deze rustig en gelijkmatig in de huid te wrijven. Als u wilt douchen, breng de zalf dan pas hierna aan op de huid. Was na het aanbrengen uw handen om eventuele resten zalf te verwijderen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN VAN CUTIVATE BEKEND?

Wanneer Cutivate zalf langere tijd veelvuldig wordt gebruikt kan de huid op de behandelde plaats dunner worden. De bloedvaatjes in de huid kunnen wijder en beter zichtbaar worden en er kunnen kleine onderhuidse bloedingen ontstaan. Bij gebruik op het gezicht is een ontsteking van de huid rondom de mond mogelijk. Door langdurig gebruik van de zalf kunnen streepvormige littekens (striae) ontstaan. Ook kunnen andere delen van het lichaam dan alleen de huid, door het geneesmiddel worden beïnvloed. Bij bovengenoemde klachten is het raadzaam met uw arts te overleggen of u de zalf moet blijven gebruiken. Overgevoeligheid voor Cutivate zalf blijkt uit het roder en actiever worden van de behandelde plek na gebruik van de zalf. Neem in zo'n geval altijd direct contact op met uw
arts.

HOE KUNT U CUTIVATE ZALF HET BEST BEWAREN?

Cutivate zalf bewaart u het beste in de originele verpakking tussen 2 en 30°C (bijvoorbeeld bij kamertemperatuur). Leg de tube nooit in de zon. Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje of op de rand van de tube lezen na de tekst "Niet te gebruiken na" of na "EXP". Gebruik Cutivate zalf daarna niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek. Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

WAT IS ER AAN DE HAND EN HOE WERKT CUTIVATE?

Omdat er vele oorzaken kunnen zijn voor huidaandoeningen, is het moeilijk de oorzaak van de klachten te behandelen. Fluticasonpropionaat, de werkzame stof in Cutivate, trekt na het opbrengen in de huid. Hierdoor nemen de klachten, zoals jeuk, roodheid en schilfering, af. Cutivate zalf bestrijdt op deze wijze de gevolgen en niet de oorzaak van de huidproblemen.

Copyright Glaxo Wellcome B.V., juni 1996

M5031410396