Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Cyclocur en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Cyclocur inneemt
3. Hoe wordt Cyclocur ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Cyclocur?

Cyclocur, omhulde tabletten

Cyclocur bevat twee verschillende tabletten: witte en bruine.

* Het werkzame bestanddeel van de witte tabletten is estradiolvaleraat. Elke tablet bevat 2 mg estradiolvaleraat.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen)zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, polyvidon 25.000, talk, magnesiumstearaat, sucrose, polyvidon 700.000, macrogo/ 6.000, calciumcarbonaat, montanglycolwas.

* De werkzame bestanddelen van de bruine tabletten zijn estradiolvaleraat en norgestrel. De tabletten bevatten elk 2 mg estradiolvaleraat en 0,5 mg norgestrel.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, polyvidon 25.000, talk, magnesiumstearaat, sucrose, polyvidon 700.000, macrogo/ 6.000, calciumcarbonaat, montanglycolwas, glycerol 85%, titaandioxide (E 171), ijzeroxide rood en geel (E 172).

Registratiehouder
Schering Nederland B.V.
Postbus 116
1380 AC Weesp
Tel.: 0294 - 46 24 24

Fabrikant
Schering AG, Duitsland

In het register ingeschreven onder RVG 08203

1. WAT IS CYCLOCUR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT ?

Farmaceutische vorm en inhoud

Cyclocur tabletten zijn omhulde tabletten; de kern van de tablet is omhuld met een suikerlaagje

Cyclocur bevat in een kalenderverpakking 11 witte tabletten met elk 2 mg estradiolvaleraat en 10 bruine tabletten met elk 2 mg estradiolvaleraat en 0,5 mg norgestrel.

Verpakkingsgrootte

Cyclocur is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 strip à 21 tabletten.

Geneesmiddelengroep

Cyclocur behoort tot de geneesmiddelen die oestrogene en progestagene hormonen bevatten. Deze hormonen bepalen het verloop van de menstruele cyclus. De eerste 11 dagen van de behandeling wordt uitsluitend een natuurlijk oestrogeen gegeven; in de 10 dagen daarna wordt het oestrogeen gecombineerd met een progestageen.

Toepassing van het geneesmiddel

Cyclocur wordt gebruikt bij onregelmatigheden van de menstruatie.
Indien de menstruaties met zeer lange tussenpozen optreden, spreekt men van oligomenorroe. Indien er sprake is van zeer korte tussenpozen (bijvoorbeeld om de 21 dagen) noemt men dat polymenorroe. Het verschijnsel dat er nooit een bloeding is opgetreden heet primaire amenorroe; indien er vroeger wel menstruaties waren, maar later gedurende langere tijd achter elkaar (b.v. 6 maanden) niet meer, is er sprake van langdurige secundaire amenorroe. Cyclocur kan ook gebruikt worden bij bloedingen in het midden van de cyclus (ovulatiebloedingen) of bloedingen net vóór of na de te verwachten menstruatie (pre- resp. postmenstrueel).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CYCLOCUR INNEEMT

Voordat u begint met het gebruik van Cyclocur moet u uw arts volledig op de hoogte stellen van uw persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw directe familie. Een zwangerschap moet uitgesloten zijn. U krijgt een algemeen medisch en een gynaecologisch onderzoek. Uw dokter kan u aanraden om regelmatig een afspraak te maken voor een controle. Het hangt af van uw persoonlijke situatie hoe vaak u voor controle moet terugkomen en welk onderzoek dan plaatsvindt.
Let op: Cyclocur is géén anticonceptiemiddel en geeft geen bescherming tegen zwangerschap! Als u nog zwanger kunt worden, moet u er dus op een andere manier voor zorgen dat u niet zwanger raakt: u moet een niet-hormonaal voorbehoedmiddel gebruiken. In het algemeen is een condoom of een andere barrièremethode geschikt.

Gebruik geen kalender- of temperatuurmethode. Die kunnen onbetrouwbaar zijn doordat Cyclocur invloed heeft op de maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur en van het slijm in de baarmoederhals.

Gebruik Cyclocur niet...

* als u borstvoeding geeft;
* als u vaginale bloedingen heeft waarvan de oorzaak niet is vastgesteld;
* als u borstkanker heeft of heeft gehad, of indien borstkanker bij u vermoed wordt;
* als u een kwaadaardig gezwel heeft dat gevoelig is voor oestrogene hormonen of als
er een vermoeden is dat u dit heeft (bv. een gezwel van het baarmoederslijmvlies);
* als u in het verleden of op dit moment een leverziekte heeft. U mag Cyclocur niet
gebruiken zolang de leverfunctie nog niet hersteld is;
* als u een bloedstolsel in een ader (veneuze trombose) in een been, in de longen of elders heeft of heeft gehad (zie ook onder "trombose").
* als u een aandoening van de (slagaderlijke) bloedvaten heeft of heeft gehad, zoals bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte (hersenen). (Zie ook onder " trombose").
* als u een aandoening heeft (of in het verleden ooit heeft gehad) die een mogelijke voorbode kan zijn van een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris; dit uit zich in hevige pijn op de borst) of van een beroerte (bijvoorbeeld TIA, dit is een transient ischaemic attack, een lichte beroerte zonder restverschijnselen);
* als u een aandoening heeft die een verhoogde kans geeft op het krijgen van trombose in de slagaders. Dit geldt voor de volgende aandoeningen:
> als u suikerziekte heeft waarbij uw bloedvaten zijn aangetast;
> als u ernstig verhoogde bloeddruk heeft;
> als u een ernstig verhoogd vetgehalte in het bloed heeft (cholesterol of triglyceriden);
* als u een, al dan niet erfelijke, stoornis in de bloedstolling heeft, bijvoorbeeld een van de volgende aandoeningen: APC-resistentie, antitrombine-111-deficiëntie, proteine-C-deficiëntie, proteïne-S-deficiëntie, hyperhomocysteinemie en antifosfolipiden-antilichamen.
* als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Cyclocur.

Wees extra voorzichtig met Cyclocur...

In sommige situaties mag u Cyclocur wel gebruiken, maar kan het nodig zijn dat u tijdens het gebruik regelmatig door uw arts gecontroleerd moet worden. Dit is in het bijzonder het geval als één van de hieronder genoemde situaties op u van toepassing is, is geweest, of als een van deze aandoeningen is verergerd tijdens een zwangerschap of bij eerder hormoongebruik. Vertel daarom uw arts voor u Cyclocur gaat gebruiken dat u één van de aandoeningen heeft gehad. Als u Cyclocur al gebruikt en de betreffende aandoening verergert, moet u uw arts hierover inlichten. Het gaat om de volgende aandoeningen:

Kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker)
Langdurig gebruik van oestrogenen zonder toevoeging van progestagenen verhoogt de kans op endometriumkanker bij vrouwen met een baarmoeder. Doordat de laatste 10 tabletten van een strip Cyclocur eveneens een progestageen bevatten wordt deze kans kleiner, maar niet geëlimineerd.

Borstkanker
Bij vrouwen die een anticonceptiepil gebruiken wordt iets vaker borstkanker geconstateerd dan bij niet-pilgebruiksters van dezelfde leeftijd. Het is niet bekend of dit verschil wordt veroorzaakt door de pil. Het kan ook komen doordat pilgebruiksters grondiger en vaker worden onderzocht, zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt. Na het stoppen met de pil neemt het verschil geleidelijk af; na tien jaar is er geen verschil meer.
Het risico van borstkanker bij vrouwen die met Cyclocur behandeld worden is onbekend. Cyclocur is geen anticonceptiepil, maar bevat wel net als de pil een combinatie van oestrogenen en progestagenen.
Uw dokter zal u vertellen bij welke veranderingen aan uw borsten u uw arts moet raadplegen.

Trombose
Trombose is de vorming van een bloedstolsel (bloedprop) waardoor een bloedvat kan worden afgesloten. Trombose treedt soms op in een van de diepgelegen aderen van het onderbeen (diepe veneuze trombose). Als het stolsel loslaat, kan het terechtkomen in de slagaderen van de longen en daar een bloedvat afsluiten (longembolie). Diepe veneuze trombose komt zelden voor.
In zeldzame gevallen kan trombose ook voorkomen in een slagader (arteriële trombose), bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of de hersenen (beroerte).
Uit onderzoek is gebleken dat het risico van trombose bij gebruiksters van de anticonceptiepil iets groter is dan bij niet-pilgebruiksters, maar minder groot dan tijdens zwangerschap. Per 100.000 vrouwjaren pilgebruik komen 20-40 extra gevallen van veneuze trombose voor. (1 vrouwjaar pilgebruik is 1 vrouw die 1 jaar lang een anticonceptiepil gebruikt.)
Het risico van trombose bij vrouwen die met Cyclocur behandeld worden is onbekend. Cyclocur is geen anticonceptiepil, maar bevat wel net als de pil een combinatie van oestrogenen en progestagenen.

De volgende verschijnselen kunnen een aanwijzing zijn voor trombose in de aderen of slagaderen. Stop met het innemen van de tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw dokter als er bij u verschijnselen optreden die mogelijk op trombose kunnen wijzen, zoals:

* ongewone pijn in of zwelling van één van de benen
* pijn en benauwdheid op de borst, al dan niet met uitstraling naar de linkerarm
* plotselinge ademnood
* plotseling beginnende hoest zonder duidelijke oorzaak
* elke ongewone, hevige, langdurige hoofdpijn
* plotseling, gedeeltelijk of geheel verlies van het gezichtsvermogen
* dubbelzien
* onduidelijk spreken, of problemen met het spreken
* duizeligheid

* een instorting die, mogelijk, samengaat met een epileptische aanval
* plotselinge zwakte of ongevoeligheid in één helft of een gedeelte van het lichaam
* afwijkingen in de beweeglijkheid van het lichaam (motorische stoornissen)
* hevige, ondraaglijke buikpijn

Het risico van een hartaanval of beroerte neemt in het algemeen toe met de leeftijd en naarmate men meer rookt. U wordt geadviseerd te stoppen met roken, vooral als u ouder bent dan ongeveer 35 jaar.

Wanneer een eerstegraads familielid op relatief jonge leeftijd last heeft gehad van trombose, heeft u eveneens een verhoogd risico.
Als u hoge bloeddruk krijgt tijdens het gebruik van Cyclocur, kunt u het advies krijgen met het gebruik ervan te stoppen.

Het risico van diepe veneuze trombose kan tijdelijk verhoogd zijn als u een operatie moet ondergaan, enige tijd bedrust moet houden of niet mag lopen (bijvoorbeeld als een van uw benen wordt gegipst, of gezwachteld in verband met het behandelen van spataderen). Als u Cyclocur gebruikt is dit risico mogelijk nog iets groter. Meld in zo'n geval ruim van tevoren aan uw dokter dat u Cyclocur gebruikt. Uw arts kan u dan aanraden om enkele weken vóór de operatie of aan het begin van de periode waarin u bedrust moet houden of niet mag lopen, met de inname te stoppen. Uw dokter kan u ook vertellen wanneer u weer verder mag gaan met het gebruik van Cyclocur. Dit is meestal ongeveer twee weken nadat u weer helemaal op de been bent.

Andere aandoeningen
De volgende waarschuwingen gelden voor vrouwen die een combinatiepil gebruiken. Cyclocur is geen anticonceptiepil, maar bevat wel net als de pil een combinatie van oestrogenen en progestagenen.
* In zeldzame gevallen zijn bij hormoongebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere gevallen kwaadaardige levertumoren. Soms hebben deze tumoren geleid tot een levensbedreigende inwendige bloeding. Mocht u plotseling last krijgen van hevige buikpijn, dan moet u onmiddellijk contact opnemen met uw dokter.
* In sommige gevallen kan tijdens gebruik van oestrogenen het vetgehalte van het bloed sterk stijgen en in zeldzame gevallen leiden tot een ontsteking van de alvleesklier. Als u een ernstig verhoogd vetgehalte in uw bloed heeft (hypertriglyceridemie) moet u daarom tijdens gebruik van Cyclocur extra worden gecontroleerd.
* Hoewel er bij veel vrouwen die een combinatiepil gebruiken wel een lichte verhoging van de bloeddruk is vastgesteld, is een echte verhoging van de bloeddruk zeldzaam. Alleen als de bloeddruk hoog blijft, is onmiddellijk stoppen met een anticonceptiepil terecht. Er is geen verband aangetoond tussen pilgebruik en verhoogde bloeddruk. Als uw bloeddruk al verhoogd is en als blijkt dat deze -terwijl u medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruikt- hoog blijft of nog hoger wordt als u een anticonceptiepil gaat gebruiken, moet u stoppen met de pil. Als u daarna toch weer een anticonceptiepil wilt gaan gebruiken, is dit mogelijk als uw bloeddruk eenmaal met medicijnen naar normale waarden is teruggebracht.
* Van de volgende aandoeningen is gemeld dat ze kunnen optreden of verslechteren tijdens een zwangerschap en het gebruik van een anticonceptiepil. Maar er is geen duidelijk bewijs dat er een verband bestaat met het gebruik van een anticonceptiepil:
* geelzucht of jeuk die het gevolg is van galstuwing
* galstenen
* porfyrie (stoornis in de aanmaak van de rode kleurstof van het bloed, waardoor o.a. de huid overgevoelig kan worden voor licht)
* SLE (systemische lupus erythematodes; een bepaalde aandoening van het afweersysteem)
* HUS (hemolytisch uremisch syndroom; een bepaalde bloedaandoening die nierbeschadiging veroorzaakt)
* chorea van Sydenham (aandoening van het zenuwstelsel waarbij plotselinge bewegingen van het lichaam optreden)
* herpes gestationis (huiduitslag met blaasjes tijdens de zwangerschap)
* gehoorverlies dat het gevolg is van otosclerose (een erfelijke vorm van doofheid)
* Als u een acute of chronische stoornis van de leverwerking heeft, kan het nodig zijn dat u tijdelijk stopt met het gebruik van een anticonceptiepil. U kunt weer verder gaan met de anticonceptiepil als uw leverfunctiewaarden (de uitslagen van bloedonderzoeken die betrekking hebben op de werking van de lever) weer normaal zijn.
Als u geelzucht of jeuk krijgt die het gevolg is van galstuwing, en als u dit eerder heeft gehad tijdens een zwangerschap of eerder gebruik van geslachtshormonen (zoals de hormonen in een anticonceptiepil), moet u stoppen met het gebruik van de anticonceptiepil.
* Er is geen bewijs dat vrouwen met diabetes (suikerziekte) die een anticonceptiepil gaan gebruiken, de dosering (hoeveelheid) medicijnen moeten aanpassen. Maar in het begin van het pilgebruik moeten deze vrouwen wel extra worden gecontroleerd.
* Tijdens het gebruik van een anticonceptiepil is van de volgende aandoeningen gemeld dat ze zijn verslechterd:
* bepaalde vorm van depressie (endogene depressie)
* epilepsie
* ziekte van Crohn (chronische ontsteking van een deel van de dunne darm en/of een bepaald deel van de dikke darm (colon)
* colitis ulcerosa (ontsteking van bepaald deel van de dikke darm (colon)
* Sommige vrouwen kunnen last krijgen van chloasma (geelbruine pigmentvlekken, zogenaamde `zwangerschapsvlekken', vooral in het gezicht). Chloasma is met name te verwachten bij vrouwen die dit tijdens een zwangerschap ook hebben gehad. Als u al eerder chloasma heeft gehad, moet u directe blootstelling aan zonlicht en ultraviolet licht vermijden.
Op basis van de gegevens die nu bekend zijn, kan niet worden ingeschat wat de kans op de hierboven genoemde aandoeningen is voor vrouwen die met Cyclocur worden behandeld.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Als u zwanger bent mag u Cyclocur niet gebruiken. Als u zwanger wordt tijdens gebruik van Cyclocur moet u direct stoppen met de behandeling.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Als u borstvoeding geeft, mag u Cyclocur niet gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van Cyclocur invloed heeft op het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cyclocur

Indien u arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Cyclocur in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Sommige geneesmiddelen verminderen de werking van Cyclocur. Dit kan ook leiden tot onregelmatig bloedverlies. Het gaat om de volgende middelen:
middelen tegen epilepsie (zoals fenobarbital, fenytoine en carbamazepine) - middelen tegen tuberculose (rifampicine, rifabutine)
infectieremmende middelen (nevirapine, efavirenz, ritonavir, nelfinavir, rifampicine) kruidenmiddelen die sint-janskruid (hypericum perforatum) bevatten, kunnen de werking van Cyclocur verminderen
Door het gebruik van Cyclocur kan het nodig zijn dat de dosering van bloedsuikerverlagende middelen (zoals insuline en orale anti-diabetica) moet worden aangepast.

3. HOE WORDT CYCLOCUR INGENOMEN?

Een behandeling met Cyclocur is cyclisch (3 weken behandelen gevolgd door een pauzeweek).

U begint met het innemen van Cyclocur op de 1 e dag van uw menstruatie. Als u geen of zeer onregelmatige bloedingen heeft, kunt u zelf beslissen welke dag u het beste uitkomt om te beginnen.
Neem elke dag een tablet Cyclocur in. Slik de tabletten in zijn geheel door (zonder kauwen), zonodig met een beetje water. U mag de tabletten tijdens het eten innemen of tussendoor, als u de tabletten maar elke dag rond dezelfde tijd inneemt.
De verschillend gekleurde Cyclocur-tabletten zijn in de verpakking in de juiste volgorde gerangschikt. Een strip bevat 21 tabletten, voldoende voor 3 weken. Door de verschillende samenstelling van de tabletten is het absoluut noodzakelijk dat u met tablet no.1 uit het vakje gemerkt met "start" begint. Volg daarna de richting van de pijl die op de strip is aangegeven, tot u alle tabletten heeft ingenomen

Om de controle op het dagelijks innemen gemakkelijk te maken, hoort er bij elke Cyclocur-strip een stickertje met daarop de verschillende dagen van de week gedrukt, achteréénvolgens driemaal, dus precies voor 21 dagen.
Plak het stickertje zodanig op de Cyclocur-strip dat de eerste dag van innemen direct onder het gemerkte "start"-veld komt te staan. Een voorbeeld: is de eerste dag van innemen een maandag dan moet de sticker zo geplakt worden dat onder "start" MA komt te staan. Op die manier is elke tablet voorzien van de overeenkomstige dag van innemen, en is men ogenblikkelijk in staat te controleren of de dagelijkse tablet ingenomen is.
In aansluiting op de behandeling van 21 dagen, wordt een pauze van 7 dagen ingelast. Tijdens deze inneempauze treedt normaliter een onttrekkingsbloeding op, ongeveer 2 à 4 dagen na het innemen van de laatste tablet. Na deze pauze wordt met een nieuwe strip gestart op dezelfde dag van de week waarop ook met de vorige strip is begonnen.

Onregelmatige bloedingen

Indien er tijdens de drie weken dat Cyclocur wordt gebruikt een tussentijdse bloeding - dus buiten de pauzeweek om - optreedt, mag het innemen niet worden onderbroken. Een lichte bloeding stopt meestal vanzelf. Sterk of herhaald bloedverlies tijdens het innemen, vormt aanleiding tot een nader onderzoek.

Uitblijven van de bloeding

Indien tijdens de therapie de onttrekkingsbloeding niet optreedt (in regelmatige perioden van ongeveer 28 dagen), moet er aan een zwangerschap worden gedacht. Zolang daar geen uitsluitsel over bestaat, moet de behandeling worden gestaakt.
Als u bemerkt dat Cyclocur te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Uw arts heeft u voorgeschreven hoe lang u met de behandeling moet doorgaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts.

Samen met uw arts moet u van tijd tot tijd herevalueren of u nog steeds behandeling nodig heeft.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Cyclocur heeft ingenomen:

Er zijn geen schadelijke gevolgen van een overdosis Cyclocur bekend. Het kan wel tot misselijkheid, overgeven en onregelmatig bloedverlies leiden. Er is geen speciale behandeling nodig.
Wanneer u te veel van Cyclocur heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cyclocur in te nemen:

Als u minder dan 12 uur te laat bent neemt u die tablet alsnog in zodra u eraan denkt en neemt u de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.
Als u meer dan 12 uur te laat bent, kunt u doorgaan met de volgende tablet zonder de vergeten tablet nog in te nemen. Als u meerdere tabletten bent vergeten, kunt u een bloeding krijgen.
Neem nooit een dubbele dosis van Cyclocur om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Cyclocur wordt gestopt:

Als u stopt met het gebruik van Cyclocur kunnen de klachten, waartegen u Cyclocur kreeg voorgeschreven, terugkomen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Cyclocur bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van hormoontherapieproducten, zoals Cyclocur, zijn:

Orgaansysteem
Bijwerkingen

Orgaansysteem: ZENUWSTELAANDOENINGEN
Bijwerkingen: hoofdpijn, migraine, duizeligheid, vermoeidheid, angst, depressieve stemming, slapeloosheid, zenuwachtigheid, gezichtsstoornissen

Orgaansysteem: HART- EN BLOEDVATAANDOENINGEN

Bijwerkingen:hoge bloeddruk of verslechtering hiervan, aderontsteking met de vorming van een bloedstolsel (tromboflebitis), bloedstolsel in een ader (veneuze trombose), pijn in de aderen, pijn in de benen

Orgaansysteem: MAAGDARMSTELSELAANDOENINGEN

Bijwerkingen: misselijkheid, buikpijn, diarree, toename gamma-GT (bepaalde hulpstof bij de spijsvertering), verstopping (obstipatie), opgeblazen gevoel, ontsteking van de
maagwand (gastritis)

Orgaansysteem: HUID- EN ONDERHUIDAANDOENINGEN
Bijwerkingen: overmatig zweten, huiduitslag (exantheem), eczeem, acne-achtige huidontsteking, haaruitval

Orgaansysteem:VOORTPLANTINGSSTELSEL- EN BORSTAANDOENINGEN
Bijwerkingen:
doorbraakbloedingen, spotting (onregelmatige bloedingen, die normaal na voortzetting van de behandeling verdwijnen), gespannen borsten, pijn in de borsten, dikker worden van het baarmoeder-slijmvlies, ontsteking van de
in- en uitwendige geslachtsorganen (vulvovaginitis), veranderingen van de
vaginale secretie, bindweefselafwijkingen van de borst

GEHELE LICHAAM
Bijwerkingen: opvliegers, overgevoeligheidsreacties

OVERIGE BIJWERKINGEN

veranderingen van het lichaamsgewicht, spruw (schimmelziekte van het
mondslijmvlies), vocht vasthouden (oedeem) in de benen, veranderingen van
de vetten in het bloed (bijv. cholesterol), toename van de bloedsuikerspiegel,
veranderingen van de libido (zin in seks), spierkrampen, bloedarmoede (anemie)

Ernstige bijwerkingen die met het gebruik van de pil in verband zijn gebracht worden beschreven onder 2. "Wat u moet weten voordat u Cyclocur gebruikt". Lees dit hoofdstuk voor meer informatie en neem -als het nodig is- onmiddellijk contact op met uw dokter.

De volgende ernstige bijwerkingen werden waargenomen bij vrouwen die de pil
gebruiken:
een bloedstolsel in de aders (veneuze trombo-embolie)
* een bloedstolsel in de slagaders (arteriële trombo-embolie)
* verhoogde bloeddruk
* levertumoren
* optreden of verergeren van aandoeningen waarvan het verband met het pilgebruik
niet vaststaat:
de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische darmontsteking)
epilepsie migraine endometriose (een afwijking waarbij het baarmoederslijmvlies -het endometriumzich ook op plaatsen buiten de baarmoeder bevindt (bijvoorbeeld in de darmen) uterusmyoom (een goedaardig gezwel in de baarmoeder, ook wel vleesboom genoemd) porfyrie (een erfelijke ziekte waarbij de kleurstof van de rode bloedcellen zich ophoopt in het bloed),
* SLE (systemische lupus erythematodes; een bepaalde aandoening van het
afweersysteem)
* Herpes gestationis (blaasjesuitslag tijdens een zwangerschap)
* chorea van Sydenham (aandoening van het zenuwstelsel waarbij plotselinge bewegingen van het lichaam optreden)
* HUS (hemolytisch uremisch syndroom; een bepaalde bloedaandoening die nierbeschadiging veroorzaakt)
* geelzucht met galstuwing
* chloasma (geel-bruine pigmentvlekken, ook wel zwangerschapsvlekken genoemd, vooral in het gezicht)

Het aantal keren dat er borstkanker wordt vastgesteld, is een beetje verhoogd bij gebruiksters van anticonceptiepillen. Omdat borstkanker zelden voorkomt bij vrouwen onder de 40, is het aantal extra gevallen klein in vergelijking met het levenslange risico van borstkanker. Een duidelijk verband met combinatiepillen is onbekend. Voor meer informatie, zie "Gebruik Cyclocur niet ...." en "Wees extra voorzichtig met Cyclocur ...." onder "2. Wat u moet weten voordat u Cyclocur gebruikt".

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CYCLOCUR ?

Bewaren in de originele verpakking (buiten invloed van vocht), beneden 25°C en buiten bereik en zicht van kinderen.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Cyclocur niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na" of "EXP. ".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in oktober 2004.