Wij raden u aan deze bijsluiter te lezen, ook indien u Cyress al enige tijd gebruikt.
De informatie hierin kan namelijk zijn veranderd.

Wat is Cyress en hoe werkt het?

Samenstelling

Cyress bevat als werkzame stof barnidipine hydrochloride.

CyressR 10 bevat 10 mg barnidipine hydrochloride per capsule overeenkomend met 9.3 mg barnidipine per capsule. CyressR 20 bevat 20 mg barnidipine hydrochloride per capsule overeenkomend met 18.6 mg barnidipine per capsule.

De hulpstoffen zijn: carboxymethylethylcellulose, polysorbaat 80, sucrose, ethylcellulose, talk, titaan dioxide (E171), geel ijzeroxide (E172) en gelatine.

Hoe ziet Cyress eruit en hoe is het verpakt?

De capsules zijn geel van kleur. Cyress®10 heeft de code 155 10 Cyress® 20 heeft de code 155 20

Cyress capsules zijn verpakt in dozen met 30 capsules in aluminium-aluminium (met PVC en polyamide coating) doordrukstrips. De capsules zijn per 10 stuks verpakt in een doordrukstrip.

Hoe werkt Cyress?

Cyress behoort tot de groep van de calciumantagonisten.

Cyress veroorzaakt een verwijding van de bloedvaten waardoor de bloeddruk verlaagd wordt. Cyress capsules hebben een gereguleerde afgifte, dat wil zeggen dat de werkzame stof geleidelijk wordt afgegeven. Hierdoor treedt ook de werking geleidelijk in. Verder houdt de werking lang aan. Daarom is een éénmaal daagse toediening voldoende.

Registratiehouder en fabrikant

Cyress capsules zijn in het register ingeschreven ten name van
Yamanouchi Pharma B.V.,
Leiderdorp

en worden gemaakt door
Yamanouchi Europe B.V.,
Leiderdorp.

Cyress is uitsluitend op recept verkrijgbaar en heeft als registratienummer RVG 20554 (Cyress® 10) en RVG 20555 (Cyress® 20).

Waarvoor kan Cyress gebruikt worden?

Cyress wordt gebruikt bij verhoogde bloeddruk.

Wat u moet weten vóór u Cyress gaat gebruiken?

Wanneer mag u Cyress niet gebruiken?

Cyress mag u niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. Verder mag Cyress niet worden gebruikt wanneer u een ziekte aan de lever of een ernstige ziekte aan de nier heeft. Cyress mag evenmin worden gebruikt indien u aan bepaalde ziekten van het hart lijdt zoals onbehandeld hartfalen, onregelmatige hartkrampen, een acuut hartinfarct of verstopping van de grote lichaamsslagader.

Voorzorgen bij het gebruik van Cyress

U kunt vaak weinig of niets merken van verhoogde bloeddruk. Toch is het belangrijk dat u Cyress iedere dag inneemt, omdat anders de bloeddrukverlagende werking niet goed tot stand komt.

In geval u aan een lichte ziekte van de nier of het hart lijdt moet Cyress met voorzichtigheid worden toegepast.

Wisselwerking

Gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen kan de werking beïnvloeden. Zorg daarom dat uw arts op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

Bij gelijktijdig gebruik van ketoconazol (een middel tegen schimmelinfecties), itraconazol (een middel tegen schimmelinfecties), erytromycine (een antibioticum), clarithromycine (een antibioticum), fluoxetine (een middel tegen depressies), diltiazem (een middel tegen hartziekten en verhoogde bloeddruk) en cimetidine (een middel tegen maagaandoeningen) wordt afgeraden de dosering te
verhogen.
Bij gelijktijdig gebruik van fenytoïne (een middel tegen epilepsie), carbamazepine (een middel tegen epilepsie) en rifampicine (een antibioticum) kan een hogere dosis barnidipine nodig zijn. Bij het stoppen van de behandeling met deze middelen kan verlaging van de dosis barnidipine aangeraden worden.

Als u reeds met andere bloeddrukverlagende middelen wordt behandeld kan Cyress een extra bloeddrukdaling veroorzaken.

Gebruik tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding

Tijdens zwangerschap Cyress alleen gebruiken na overleg met uw arts. Het geven van borstvoeding tijdens gebruik van Cyress wordt ontraden.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Cyress op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.

Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen

Cyress capsules bevatten de kleurstof titaandioxide (E171) dat door sommige mensen niet goed verdragen wordt. Cyress bevat geen gluten, noch lactose.

Aanwijzingen voor het gebruik van Cyress

Hoe dient Cyress gebruikt te worden?

U dient de capsule in zijn geheel in te nemen, bij voorkeur met een glaasje water.

De capsule moet U éénmaal daags, bij voorkeur 's morgens, innemen. Het innemen van de capsule kunt u het best koppelen aan iets dat u nooit overslaat; bijvoorbeeld tanden poetsen of het ontbijt. U kunt Cyress naar keus gebruiken vóór, tijdens of na de maaltijd.

Gebruikelijke dosering:

De gebruikelijke startdosering is éénmaal daags Cyress' 10, dit kan, na overleg met uw arts, eventueel verhoogd worden tot éénmaal daags Cyress' 20.

Te veel Cyress ingenomen?

Indien iemand een grote hoeveelheid capsules tegelijk inneemt, dient onmiddellijk een arts geraadpleegd of de betrokkene naar de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis vervoerd te worden. Wat u zelf kunt doen, is de betrokkene plat neerleggen met de benen omhoog (gebruik hiervoor bijvoorbeeld een paar kussens).
De gevolgen die u zou kunnen merken zijn: flauwte, vertraagde hartslag, sufheid, verwardheid, misselijkheid en braken.

Cyress vergeten in te nemen?

Wanneer u Cyress niet op tijd hebt ingenomen dient u de capsule dezelfde dag alsnog in te nemen. Als u dit de volgende dag pas ontdekt, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen. U dient dan het schema van éénmaal daags weer te volgen.

Bijwerkingen

Bij gebruik van Cyress kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen: vochtophoping rond de enkels, roodheid in het gezicht, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen en zelden huiduitslag. De bijwerkingen hebben de neiging af te nemen of te verdwijnen gedurende de behandeling.

Indien andere dan bovengenoemde bijwerkingen optreden, informeer dan uw arts of apotheker. Als de in de bijsluiter vermelde bijwerkingen ernstig zijn raadpleegt u dan eveneens een arts of apotheker.

Hoe moet Cyress bewaard worden?

Cyress mag niet meer worden gebruikt na de vervaldatum die op de verpakking staat aangegeven; op stripverpakkingen wordt deze voorafgegaan door "exp". Bewaar Cyress capsules droog en niet boven 25°C, in de verpakking waarin de apotheker ze heeft afgeleverd.

Buiten het bereik van kinderen bewaren!

Overige informatie

Door wie wordt Cyress op de markt gebracht?

Cyress wordt in Nederland op de markt gebracht door:
Yamanouchi Pharma B.V.
Postbus 108
2350 AC LEIDERDORP
Telefoon : 071 - 5455 854
Telefax : 071 - 5455 850

Cyress capsules zijn in het buitenland niet overal verkrijgbaar. Wanneer u op reis gaat neem dan voldoende mee of informeer vooraf of Cyress in het land van uw bestemming verkrijgbaar is.

Algemene wenken

* Uw arts heeft u dit geneesmiddel voorgeschreven. Derhalve dient u zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of de apotheker die u dit geneesmiddel verstrekt heeft.
* Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf nooit het geneesmiddel van een ander.
* Overtuig u er steeds van dat u geen geneesmiddelen verwisselt.
* Bewaar geen restanten van geneesmiddelen. Gooi ze niet zomaar weg maar lever ze in bij uw apotheker.
* Gelieve in geval van klachten het chargenummer te vermelden (zie verpakking).
Datum laatste wijziging CO Yamanouchi Europe B.V.
mei 1995