Cytomel ®
tabletten

PATIËNTENINFORMATIE

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Cytomel gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of GlaxoSmithKline BV raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS CYTOMEL ?

Cytomel is een geneesmiddel in de vorm van tabletten. Cytomel behoort tot de groep van geneesmiddelen die ‘thyreomimetica’ genoemd worden. Thyreomimetica oefenen dezelfde werking uit als schildklierhormoon en kunnen de gevolgen van een verminderde schildklierfunctie opheffen (zie ook ‘Hoe werkt Cytomel?’).

Cytomel tabletten zijn wit en rond en hebben een dubbele breukgleuf in de vorm van een kruis. De werkzame stof in Cytomel is liothyroninenatrium. Een tablet

Cytomel bevat 25 microgram liothyroninenatrium. Verder bevatten de tablet als hulpstoffen: gedehydrateerd calciumsulfaat, gelatine, saccharose, stearinezuur, talk en tarwezetmeel (zie ook ‘Wanneer moet u extra opletten?’).

Cytomel is alleen op recept verkrijgbaar, in verpakkingen met 30 tabletten in doordrukstrip.

Cytomel is in het register van farmaceutische spécialités ingeschreven onder RVG 02784.

In Nederland wordt Cytomel op de markt gebracht door:

GlaxoSmithKline BV,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist. Tel.: 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS CYTOMEL VOOR?

Cytomel wordt onder andere gebruikt:
• voor de behandeling van de gevolgen van een licht tot ernstig verminderde schildklierfunctie;
• om een vergrote schildklier (“struma”) te verkleinen;
• om de schildklierfunctie te kunnen testen (T3 suppressietest).

WANNEER MAG U CYTOMEL NIET GEBRUIKEN?
Cytomel mag niet gebruikt worden door patiënten:

• die overgevoelig zijn voor één of meer van de bestanddelen van Cytomel (zie rubriek ‘Wat is Cytomel?’);
• met een gestoorde bijnierschorsfunctie;
• met een bepaalde nieraandoening (“nefrotisch syndroom”);
• met een onvoldoende ontwikkeling en functie van de geslachtsorganen. Uw arts of apotheker kan u hierover nader informeren.WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

• Als u na een behandeling met andere geneesmiddelen voor de schildklier (thyreoglobuline of levothyroxine) Cytomel gaat gebruiken, moet er rekening worden gehouden met de eventuele restwerking van deze geneesmiddelen en de snelle intrede van de werking van Cytomel en de dosering hierop zijn aangepast.
• Als u lijdt aan een hart- en/of vaatziekte, met name als u last heeft van een onvoldoende hartwerking, moet u uw arts hierover inlichten.
• Patiënten met een bepaalde huidaandoening en verlaagde stofwisseling (myxoedeem) als gevolg van het slecht functioneren van de schildklier, kunnen heftig reageren op geneesmiddelen voor de schilklier en daarom moet de behandeling voorzichtig worden begonnen.
• Bij een langdurige en ernstige vermindering van de schildklierfunctie kan ook de bijnierschorsfunctie verminderen en uw arts zal eerst deze laatste behandelen, voordat hij begint met een behandeling met Cytomel.
• Bij een eventuele vermindering van de functie van de voorkwab van de hypofyse (een bepaald centrum in de hersenen dat hormonen aanmaakt), zal uw arts ook eerst de verlaagde bijnierschorsfunctie behandelen, voordat hij begint met een behandeling met Cytomel.
• De tablet bevat tarwezetmeel. Tarwezetmeel kan schadelijk zijn bij coeliakie (overgevoeligheid voor gluten).

CYTOMEL EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Cytomel kan, voorzover bekend, zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap kan de dosering worden aangepast. Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft, kunt u Cytomel gebruiken in goed overleg met uw arts. Als u leidt aan hypothyroïdie wordt Cytomel niet aanbevolen tijdens zwangerschap. Uw arts zal dan uw dan een ander geneesmiddel voorschrijven.

CYTOMEL EN AUTORIJDEN OF GEVAARLIJKE MACHINES BEDIENEN

Er zijn geen gegevens over de invloed van Cytomel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen, maar gezien de manier van werking wordt er geen invloed verwacht.

KUNT U CYTOMEL SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt, kan hij/zij hiermee rekening houden.

• Cytomel mag niet worden gecombineerd met bepaalde geneesmiddelen die op het zenuwstelsel werken (de “sympaticomimetica” ), omdat deze combinatie zeer gevaarlijk kan zijn;

• Als Cytomel aan u wordt voorgeschreven en u reeds bent ingesteld op antistollingsmiddelen (anticoagulantia), kan uw arts een lagere dosering van het antistollingsmiddel voorschrijven.

• Cytomel mag niet binnen 4 uur voor of na toediening van het geneesmiddel cholestyramine (tegen hoog cholesterolgehalte) worden ingenomen, aangezien dit de opname vermindert.

• Door de behandeling met Cytomel kan de behoefte aan insuline en orale bloedsuikerverlagende geneesmiddelen toenemen.

• Als Cytomel aan u wordt voorgeschreven en u reeds bent ingesteld op anticonvulsiva (bijvoorbeeld Fenytoïne of carbamasepine), kan uw arts een andere dosering voorschrijven. Fenytoïne spiegels kunnen verhoogd worden door Cytomel.

• Als Cytomel aan u wordt voorgeschreven en u reeds bent ingesteld op hartglycosiden, kan uw arts een andere dosering hartglycosiden voorschrijven.

• Cytomel kan de werking van sommige antidepressiva versterken.

• Als u orale contraceptiva gebruikt, kan uw arts de dosering Cytomel verhogen.

HOEVEEL CYTOMEL MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Wij raden u aan de adviezen van uw arts op te volgen. Neem Cytomel in gedurende de voorgeschreven periode en voorgeschreven wijze en tijdstippen. Neem de tablet(ten) in met een glas water.

Stop nooit zelf met de behandeling zonder uw arts hierover te raadplegen, ook al voelt u zich goed. De dosering van Cytomel wordt voor iedere patiënt individueel bepaald en is afhankelijk van de ernst van de symptomen, de leeftijd en de reactie op de behandeling.

Bij volwassenen is de gebruikelijke aanvangdosering bij de behandeling van een verminderde schildklierfunctie 25 gg per dag (1 tablet Cytomel).
De onderhoudsdosering bedraagt 25–75 gg per dag (1–3 tabletten Cytomel).
In het algemeen wordt de dosis geleidelijk verhoogd met een halve tot 1 tablet Cytomel met een periode van 1 tot 2 weken tussen elke verhoging. Bij kinderen en ouderen wordt steeds begonnen met een lage aanvangsdosering (kwart tablet), die dan geleidelijk kan worden verhoogd. De duur van de behandeling wordt door uw arts bepaald.

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met het innemen van Cytomel?

In het algemeen raden wij u aan niet op eigen initiatief met de therapie te stoppen zonder uw arts hierover van tevoren te raadplegen. Als u namelijk eerder stopt is het mogelijk dat uw klachten weer terugkeren.

Wat u moet doen wanneer u te veel Cytomel heeft ingenomen:

Waarschuw in dit geval een arts en/of apotheker. Laat de arts en/of apotheker ook de verpakking van Cytomel zien.
Als u meer tabletten heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, kunt u last krijgen van hoofdpijn, zenuwachtigheid, angst, opgewondenheid, bewegingsdrang, overmatig zweten en hartkloppingen.
Als u last heeft van deze verschijnselen, is het belangrijk dat u direct contact opneemt met uw arts. Meestal verdwijnen de verschijnselen enkele dagen na het staken van de behandeling of bij een verlaging van de dosering

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten om Cytomel in te nemen:

Als u vergeet uw tablet in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u daaraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit dubbele dosering om de vergeten dosering in te halen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

Soms kunt u last krijgen van bijwerkingen. Meestal zijn deze het gevolg van een te hoge dosering.

Dit uit zich in verschijnselen als hoofdpijn, zenuwachtigheid, angst, opgewondenheid, bewegingsdrang, overmatig zweten en hartkloppingen. Deze verschijnselen verdwijnen enkele dagen na het staken van de behandeling of bij een verlaging van de dosering. In enkele gevallen kunnen allergische huidreacties optreden.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart..

HOE KUNT U TABLETTEN CYTOMEL HET BEST BEWAREN?

Cytomel tabletten kunt u het beste in de originele verpakking niet boven 25°C bewaren. Op het doosje en op de doordrukstrip kunt u achter “Exp” of “Niet te gebruiken na” de uiterste gebruiksdatum vinden. Gebruik Cytomel na die datum niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in januari 2008.

WAT IS ER AAN DE HAND EN HOE WERKT CYTOMEL ?

De menselijke schildklier maakt twee hormonen: tri -jodium thyronine (T3 of liothyronine) en tetra- jodium thyronine (T4 of thyroxine). Het inactieve T4 wordt in het lichaam omgezet in het actieve T3, dat zijn werking uitoefent en tegelijk de omzetting van T4 in T3 remt (waardoor een juiste regulering onstaat). T3 heeft in het lichaam vele functies: het is betrokken bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel, de groei en het regelt het niveau van de menselijke stofwisseling.

Als uw schildklier niet of niet normaal meer functioneert, krijgt u te weinig actief schildklierhormoon. Cytomel is hieraan gelijk en kan de gevolgen van het gebrek aan schildklierhormoon opheffen.