Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Daktarir eerder heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of ápotheker cm uitleg als iets niet duidelijk is.

Daktarin crème 20 mg/g

WAT IS DAKTARIN-CREME?

Daktarin-crème bevat miconazolnitraat (20 mg per gram crème).
Miconazolnitraat is de stof die zorgt voor de werking van Daktarin-crème. Het doodt vrijwel alle schimmels en sommige bacteriën die de huid kunnen besmetten.

Daktarin-crème is een witte crème in een tube. De crème bevat verder enkele hulpstoffen, namelijk vloeibare paraffine, macrogolstearaat en ethyleenglycolstearaat, oleoyl macrogolglycerides, benzoezuur (E 210; 2 mg/g), gebutyleerd hydroxyanisol (E 320; 0,052 mg/g) en water. Het water verdampt gemakkelijk. Daardoor trekt de crème gemakkelijk in de huid.
Daktarin-crème is verpakt in een tube met een inhoud van 30 gram.

Daktarin crème 20 mg/g is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 06193 op naam van McNeil B.V., Postbus 90241, 5000 LV Tilburg.

WANNEER GEBRUIKT U DAKTARIN-CRÈME?

Daktarin-crème wordt gebruikt tegen een schimmelinfectie van de huid.

WANNEER MAG U DAKTARIN-CREME NIET GEBRUIKEN?

U mag Daktarin-crème niet gebruiken als u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de crème. Welke dit zijn, vindt u onder: 'Wat is Daktarin-crème?'. Als u overgevoelig bent voor andere antischimmelmiddelen, kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Daktarin-crème. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of ernstige verergering van de huidaandoening waarvoor u dit middel gebruikt. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Daktarin en raadpleeg uw arts.

WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?

* Zwangerschap

Bent u in verwachting? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Daktarin-crème voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap gebruiken.

* Borstvoeding

Geeft u borstvoeding? Ais u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Daktarin-crème voor zover bekend zonder bezwaar gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

* Hygiënische maatregelen

Was de besmette lichaamsdelen elke dag. Houd de voorwerpen die met de schimmelinfectie in aanraking komen alleen voor eigen gebruik (handdoek, washandje, borsteltje, nagelknipper), om te voorkomen dat u anderen besmet.
Bij voetschimmel moet u voorkomen dat u uzelf steeds opnieuw besmet vanuit uw kousen en schoenen. Was de voeten daarom zorgvuldig en verwijder de schilfers. Trek na de behandeling van de voeten schone sokken of kousen aan. Strooi verder elke dag wat Daktarin-strooipoeder in uw kousen en af en toe ook wat in uw schoenen.

* Ogen

Zorg ervoor dat de crème niet in uw ogen komt, Als er per ongeluk toch crème in de ogen komt, spoel ze dan direct met veel water.

* Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke
U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Daktarin-crème het reactievermogen nadelig beïnvloedt.

* Extra informatie over actieve bestanddelen

Daktarin-crème bevat benzoezuur (E 210) en gebutyleerd hydroxyanisol (E 320). Beide stoffen kunnen de huid, ogen en slijmvliezen irriteren. Benzoëzuur kan bovendien het risico op geelzucht bij pasgeborenen verhogen.

ANDERE GENEESMIDDELEN EN DAKTARIN-CREME

Ste! uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk warden gebruikt, en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (bijvoorbeeld van de dosering van een van de middelen). Er zijn geen interacties van Daktarin-crème met andere geneesmiddelen bekend.

DOSERING VAN DAKTARIN-CREME

-Uw arts of apotheker vertelt u hoe vaak en hoe lang u Daktarin-crème moet gebruiken: houd u nauwkeurig aan dit voorschrift. In het algemeen zijn de regels als volgt.

Breng de crème 1 tot 2 keer per dag aan; zonder ook maar een dag over te slaan. Wanneer elk spoor van de aandoening verdwenen is (meestal na 2 tot 6 weken), ga dan nog 10 dagen door met behandelen. Hiermee voorkomt u dat de klacht snel terugkomt.

Soms schrijft de arts voor naast Daktarin-crème ook Daktarin-strooipoeder te gebruiken. Wanneer na 14 dagen gebruik van Daktarin-crème geen enkele verbetering van de aandoening is opgetreden, raadpleeg dan uw arts.

HOE MOET U DAKTARIN-CREME GEBRUIKEN?

1. Was de aangetaste plekken en haal losse schilfers weg. Droog de plekken daarna zorgvuldig af met een aparte handdoek. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen,

2. Breng Daktarin-crème dun aan op de schimmelplekken en op de huid onmiddellijk eromheen en wrijf de crème zachtjes in, tot deze volledig in de huid gedrongen is. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen en op de voetzool.

3. Was daarna zorgvuldig uw handen (behalve wanneer de crème voor uw handen bedoeld is).

4. Trek dan schone kleren(kousen/sokken aan. Op die manier besmet u uzelf niet opnieuw en geneest de huid sneller.

Nieuwe tube openmaken
Draai de dop los, keer deze om en prik met de punt een gaatje in het aluminium dat de tube afsluit.

STOPPEN MET DAKTARIN-CREME

U kunt zonder bezwaar stoppen met Daktarin-crème, maar als u het op doktersvoorschrift gebruikt, stel dan uw arts op de hoogte.

WAT MOET U DOEN BIJ OVERDOSERING?

Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Daktarin-crème heeft gebruikt dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder 'Dosering van Daktarin-crème'). Wanneer Daktarincrème te dik of te vaak wordt gebruikt, kunnen er roodheid, zwelling of een brandend gevoel ontstaan. Stop in dit geval met Daktarin en raadpleeg uw arts.

Als iemand per ongeluk Daktarin-crème heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts,

WAT MOET U DOEN ALS U BENT VERGETEN DAKTARIN-CRÈME TE GEBRUIKEN?

Breng de vergeten dosis op zodra u merkt dat u een keer bent vergeten Daktarin-crème aan te brengen. Echter, wanneer het al tijd is voor de volgende keer, mag u geen dubbele hoeveelheid aanbrengen; u moet de vergeten keer dan overslaan. Probeer echter niet te vergeten uw geneesmiddel aan te brengen.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. De behandeling met Daktarin-crème wordt in het algemeen goed verdragen (als u de crème tenminste dun aanbrengt en niet langer gebruikt dan uw arts heeft voorgeschreven). Soms kar de huid gaan jeuken en rood en branderig warden. Wanneer dit elke keer na het aanbrengen gebeurt, kan dit wijzen op een overgevoeligheid. Stop dan met Daktarin en raadpleeg uw arts.
Soms kan een ernstige overgevoeligheidsreactie ontstaan met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom). Ook kan een ernstige overgevoeligheidsreactie optreden met grote samensmeltende blaren waarbij uw opperhuid kan afsterven en loslaten (syndroom van Lyell). Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stop dan met het gebruik van Daktarin en raadpleeg uw arts.

Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

HOE BEWAART U DAKTARIN-CRÈME?

De juiste bewaarwijze is;
* in ben dichte tube (na gebruik altijd onmiddellijk dichtdoen);
* samen met deze gebruiksaanwijzing;
* niet boven 25 °C;
* niet invriezen;

* buiten het bereik en zicht van kinderen.

HOE LANG IS DAKTARIN-CRÈME HOUDBAAR?

Een ongeopende tube Daktarin-crème is houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 08-2008 of EXP.: 08-2008 betekent dat u het geneesmiddel na augustus 2008 niet meer mag gebruiken.

Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in mei 2005.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk warden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.
Wat houdt een juist gebruik in?
* Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
* Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
* Gebruik het niet langer dan is aangegeven.
Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.
Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.

Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bilvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.
Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.

Wilt u meer weten over Daktarin-crème of over schimmelaandoeningen van de huid?
Vragen over Daktarin-crème of over schimmelaandoeningen van de huid kunt u het beste stellen aan uw as of apotheker.