Dalacin C®

Capsules, 150 mg en 300 mg

Patiëntenbijsluiter

1. Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Ook als u Dalacin C of een soortgelijk product reeds eerder heeft gebruikt, adviseren wij u deze tekst aandachtig door te lezen. De informatie kan gewijzigd zijn.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

2. Wat is Dalacin C?

Het werkzame bestanddeel van Dalacin C is clindamycinehydrochloridemonohydraat overeenkomend met respectievelijk 150 mg en 300 mg clindamycine.

Het moet via de mond worden ingenomen. Dalacin C capsules 150 mg wordt geleverd in een verpakking met 100 capsules in doordrukstrips. Dalacin C capsules 300 mg wordt geleverd in een verpakking met 16 capsules in doordrukstrips. Andere bestanddelen zijn maïszetmeel, lactose, talk en magnesiumstearaat. De gelatinecapsules bevatten erythrosine (E127), natriumindigotinedisulfonaat (E132) en alleen de 150 mg capsule ook nog titaandioxide (El 71) als kleurstof.

3. Verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Dalacin C in Nederland is:

Pfizer bv,
Rivium Westlaan 142,
2909 LD Capelle aan den IJssel

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel 0800-MEDINFO (63 34 636)

Dalacin C 150 mg is in het register ingeschreven onder RVG 05871 en Dalacin C 300 mg onder RVG 14457.

4. Waarvoor wordt Dalacin C gebruikt?

* Dalacin C is een antibioticum dat de groei van bepaalde soorten bacteriën remt en in sommige gevallen zelfs doodt.

* Dalacin C kan worden gebruikt bij de behandeling van ziekten die ontstaan door besmetting met bacteriën (infecties). Het gaat hier met name om infecties van luchtwegen, de huid of onderliggende weefsels, botten, gewrichten, het kleine bekken, de buikholte en om bloedvergiftiging en andere ernstige infecties.

5. Wat u moet weten voordat u Dalacin C gebruikt

5.1 Wanneer mag u Dalacin C niet gebruiken?

Gebruik Dalacin C niet wanneer:

• u overgevoelig bent voor clindamycine of het ermee verwante lincomycine of een van de overige bestanddelen van de capsules.

5.2 Waar u verder op moet letten bij het gebruik van Dalacin C

Raadpleeg uw arts indien een van de volgende waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Aandoeningen van belang bij het gebruik van Dalacin C:
* een bestaande darmontsteking of wanneer u daar vroeger last van heeft gehad,
* onvoldoende werking van uw lever of uw nieren,
* regelmatig optreden van allergieën.
Het kan zijn dat uw arts besluit dat een ander geneesmiddel beter geschikt is voor u.

Mogelijke gevolgen van gebruik van Dalacin C:

* antibiotica kunnen soms een ontsteking van de darmen veroorzaken. U dient direct contact op te nemen met uw arts wanneer u tijdens de behandeling of binnen 3 weken na de behandeling
diarree krijgt. Soms kan de diarree zeer ernstig worden en kan er ook slijm en bloed in de ontlasting komen (zie ook rubriek 7 "Mogelijke bijwerkingen").

5.3 Mag Dalacin C gebruikt worden bij zwangerschap of als u borstvoeding geeft?

Raadpleeg uw arts als u zwanger bent of probeert zwanger te worden. Dalacin C kan worden voorgeschreven wanneer het mogelijke voordeel van de behandeling opweegt tegen het mogelijke risico van het gebruik tijdens de zwangerschap.
Dalacin C komt terecht in de moedermelk. Gebruik Dalacin C alleen na overleg met uw arts en wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

5.4 Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen invloed op de rijvaardigheid of op het gebruik van machines waargenomen.

5.5 Kan Dalacin C gebruikt worden in combinatie met andere geneesmiddelen?

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Het is mogelijk dat Dalacin C een wisselwerking heeft met andere geneesmiddelen.

Gebruik Dalacin C niet wanneer u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
* Erythromycine, een ander antibioticum, omdat deze middelen elkaars werking verminderen.

Informeer uw arts over uw gebruik van Dalacin C als u een van de volgende geneesmiddelen gaat gebruiken. Uw arts zal dan bepalen of u Dalacin C kunt blijven gebruiken:

* Spierverslappende middelen die bij operaties worden gebruikt, clindamycine kan namelijk het effect van deze middelen versterken.

6. Hoe moet Dalacin C worden gebruikt?

Uw arts zal afhankelijk van de ernst van de infectie en uw gewicht de juiste dosering en duur van de behandeling voor u bepalen.

De capsules moeten met een glas water of een andere drank, worden ingenomen. Hierdoor wordt voorkomen dat de capsules in de slokdarm blijven steken, waar ze een ontsteking kunnen
veroorzaken. Het is verstandig voor de inname van de capsules vaste tijdstippen te nemen. Dalacin C capsules mogen tijdens de maaltijd worden ingenomen, maar dit is niet noodzakelijk.

Volwassenen

150-450 mg om de 6 uur.

Kinderen ouder dan één maand

8-25 mg per kg lichaamsgewicht per dag verdeeld over 3 of 4 gelijke doses.

6.1 Wat moet u doen wanneer u te veel van Dalacin C heeft gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker wanneer u teveel van Dalacin C heeft ingenomen.

6.2 Wat moet u doen wanneer u een dosis Dalacin C bent vergeten?

U moet gewoon doorgaan met de volgende dosering wanneer u een dosis Dalacin C bent vergeten. Let op! Neem geen dubbele hoeveelheid suspensie in om de vergeten dosis te compenseren.

6.3 Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Dalacin C wordt gestopt

Maak de gehele Dalacin C behandeling af die door uw arts is voorgeschreven.
Hoewel u in sommige gevallen al vrij snel verbetering kunt merken, moet u toch doorgaan met het innemen van Dalacin C. De infectie kan namelijk terugkeren wanneer nog enkele schadelijke bacteriën in leven blijven.

7. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Dalacin C bijwerkingen veroorzaken. Wanneer er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart of wanneer er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, informeer dan uw arts of apotheker.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

* buikpijn
* misselijkheid
* braken
* diarree; soms kan de diarree zeer ernstig zijn. Er kan dan sprake zijn van een darmontsteking veroorzaakt door een bepaalde bacterie (clostridium difficile) die kan groeien doordat de andere bacteriën door de clindamycine verdwijnen. Waarschuw daarom uw arts als er diarree optreedt.
* ontsteking van de slokdarm
* huiduitslag en jeuk van huid en slijmvliezen
* allergische reacties
* geelzucht en het slechter functioneren van de lever

8. Hoe moet Dalacin C bewaard worden?

Niet bewaren boven 25°C. Niet in de koelkast bewaren.
Dalacin C dient buiten bereik en zicht van kinderen te worden bewaard. Gebruik Dalacin C niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet gebruiken na:" of "Exp.:"

Breng niet gebruikte geneesmiddelen terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in augustus 2002.