DALACIN-T® (patiëntenbijsluiter)
Lotion, 1% m/v

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Ook als u Dalacin-T of een soortgelijk product reeds eerder heeft gebruikt, adviseren wij u deze tekst aandachtig door te lezen. De informatie kan gewijzigd zijn.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Dalacin-T, lotion 1% m/v

Het werkzame bestanddeel is clindamycinediwaterstoffosfaat, overeenkomend met 10 mg clindamycine per ml lotion.

Andere bestanddelen zijn propyleenglycol, isopropylalcohol en gezuiverd water.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Dalacin-T in Nederland is: Pfizer bv,
Rivium Westlaan 142,
2909 LD Capelle aan den IJssel

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel 0800-MEDINFO (63 34 636)

Dalacin-T is in het register ingeschreven onder RVG 09728.

Wat is Dalacin-T en waarvoor wordt het gebruikt?

Dalacin-T lotion 1% (10 mg clindamycine per ml) wordt geleverd in plastic flessen met een applicator en een witte plastic dop.

Clindamycine is een antibioticum van het lincomycine-type. Het remt de groei van bepaalde soorten bacteriën (ziekteverwekkers).

Dalacin-T wordt gebruikt bij de behandeling van matige tot ernstige acne, waarbij andere middelen (namelijk middelen zonder antibiotica) geen of onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.

Wat u moet weten voordat u Dalacin-T gebruikt

Wanneer mag u Dalacin-T niet gebruiken?

Gebruik Dalacin-T niet wanneer u overgevoelig bent voor de werkzame stof clindamycine of het ermee verwante lincomycine.

Waar u verder op moet letten bij het gebruik van Dalacin-T

Door de aanwezigheid van alcohol in de lotion kan Dalacin-T een branderig gevoel en irritatie van de ogen, de slijmvliezen en de beschadigde huid veroorzaken.

In geval van toevallig contact met ogen, slijmvliezen of geschramde huid dient u deze overvloedig te spoelen met koel leidingwater.

Dalacin-T heeft een onaangename smaak en voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van het geneesmiddel rond de mond.

Indien bij gebruik van dit geneesmiddel diarree of darmklachten optreden, dient u de behandeling te onderbreken en uw arts te raadplegen.

Mag Dalacin-T gebruikt worden bij zwangerschap of in de periode waarin borstvoeding wordt gegeven?

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Het gebruik van Dalacin-T tijdens de zwangerschap of als u borstvoeding geeft wordt afgeraden, omdat er onvoldoende gegevens zijn om de veiligheid te beoordelen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gezien de aard van het product valt geen beïnvloeding van de rijvaardigheid en bekwaamheid om machines te bedienen te verwachten.

Kan Dalacin-T gebruikt worden in combinatie met andere geneesmiddelen?

U kunt Dalacin-T gebruiken samen met andere middelen voor de behandeling van acne (preparaten op basis van benzoylperoxide, tretinoïnezuur). Het heeft de voorkeur deze producten op een ander tijdstip van de dag op de huid aan te brengen.

Hoe moet Dalacin-T worden gebruikt? Instructies:
• Dalacin-T schudden voor gebruik
• Het te behandelen gedeelte van de huid wassen en afdrogen.
• Het product met de applicator in een dunne laag op de huid aanbrengen.
• De dosering wordt door uw arts bepaald. Gewoonlijk volstaat het tweemaal per dag aan te brengen.
• Contact met ogen en mond vermijden; na toevallig contact zorgvuldig spoelen met koel leidingwater.

Na 4 weken behandeling zou er een duidelijke verbetering waarneembaar moeten zijn. Indien er geen of onvoldoende verbetering is opgetreden na deze periode, dient u opnieuw uw arts te raadplegen.

Wat moet u doen wanneer u Dalacin-T heeft ingenomen?

Het is de bedoeling Dalacin-T toe te passen op de huid. Wanneer Dalacin-T per ongeluk is ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Dalacin-T te gebruiken?

Wanneer u bent vergeten Dalacin-T te gebruiken kunt u het beste de volgende dosis aanbrengen op het eerstvolgende voorgeschreven tijdstip.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Dalacin-T bijwerkingen veroorzaken.
Droge huid is het meest voorkomend. Soms treden andere huidproblemen op met onder meer huidirritatie, roodheid en vette huid.

Irritatie en branderig gevoel in het oog kunnen worden toegeschreven aan de aanwezigheid van alcohol in Dalacin-T. Indien bij gebruik van dit geneesmiddel diarree of darmklachten optreden, dient u de behandeling te onderbreken en uw arts te raadplegen (zie ook "Waar u verder op moet letten bij het gebruik van Dalacin-T ").

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet Dalacin-T bewaard worden?

Dalacin-T buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 25ºC.
Gebruik Dalacin-T niet meer na de datum op de verpakking achter “Niet gebruiken na:”.

Breng niet gebruikte geneesmiddelen terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst gedeeltelijk herzien in december 2007/
10 januari 2008.