Bijsluiter

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Dampo Bij Droge Hoest zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet
verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Dampo Bij Droge Hoest en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Dampo Bij Droge Hoest gebruikt
3. Hoe wordt Dampo Bij Droge Hoest gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dampo Bij Droge Hoest?

DAMPO BIJ DROGE HOEST, stroop 3 mg/ml

Het werkzaam bestanddeel is dextromethorfan.
Andere bestandddelen (hulpstoffen) zijn vloeibare suiker, sorbitol, glycerol, natriumbenzoaat, natriumcyclamaat, natriumsaccharinaat, natriumchloride, ammoniumchloride, anijsaroma, zoethoutaroma, caramel en gezuiverd water.

Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht

In het register ingeschreven onder RVG 12870.

1. Wat is Dampo Bij Droge Hoest en waarvoor wordt het gebruikt?

Dampo Bij Droge Hoest is verkrijgbaar in flacons van 100 ml en bij elke verpakking is een maatbekertje voor doseringen van 2, 2.5, 4, 5, 7.5, 10 en 15 ml gevoegd. Het product hoort tot de groep van hoestprikkeldempende middelen.
Dampo Bij Droge Hoest is een stroop die wordt toegepast bij droge hoest en prikkelhoest.

2. Wat u moet weten voordat u Dampo Bij Droge Hoest gebruikt

Gebruik Dampo Bij Droge Hoest niet wanneer

* u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen
* u een ernstige leveraandoening heeft
* u anti-depressiva gebruikt die behoren tot de groep van de MAO-remmers
* u ernstige problemen met de ademhaling heeft
* u last heeft van een hoest waarbij slijm wordt opgehoest (productieve hoest)

• Bij toepassing bij kinderen: indien het kind jonger dan 2 jaar is.

Wees extra voorzichtig met Dampo Bij Droge Hoest wanneer u een nieraandoening heeft.
Raadpleeg uw arts als deze waarschuwing voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Indien het middel geen verbetering geeft, het hoesten aanhoudt of terugkeert, is het raadzaam een arts te raadplegen.

Gebruik van Dampo Bij Droge Hoest in combinatie met voedsel en drank Wanneer u gelijktijdig alcohol gebruikt, kan slaperigheid optreden bij het gebruik van Dampo Bij Droge Hoest.

Zwangerschap

Dampo Bij Droge Hoest, kan zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig de dosering worden gebruikt.
Vlak voor de geboorte wordt het gebruik van dextromethorfan afgeraden, omdat er kans op ademdepressie bij de pasgeborene bestaat.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Het gebruik van dextromethorfan tijdens de borstvoeding wordt ontraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u last heeft van duizeligheid of slaperigheid, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Dampo Bij Droge Hoest Dit geneesmiddel bevat 85 g sacharose per 100 ml. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering, levert elke dosis (5 ml) 4,25 g sacharose. Niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie (= onvermogen om vruchtensuiker te verdragen), glucose-galactose malabsorptie syndroom (= stoornis in de opname van glucose en galactose) of sucrase-isomaltase deficiëntie (= tekort aan het enzym dat sucrose splitst in glucose en fructose en het enzym dat maltose splitst in glucose). Kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Dit geneesmiddel bevat 13 g sorbitol per 100 ml. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering, levert elke dosis (5 ml) 0,65 g sorbitol. Niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie. Sorbitol kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken. Glycerol is schadelijk in hoge doses. Glycerol kan hoofdpijn, maagklachten en diarree veroorzaken.

Gebruik van Dampo Bij Droge Hoest in combinatie met andere geneesmiddelen Bij het gebruik van Dampo Bij Droge Hoest kan slaperigheid optreden wanneer gelijktijdig andere middelen met een centraal dempend effect (= middelen die versuffend kunnen werken en slaperig kunnen maken) worden gebruikt.

3. Hoe wordt Dampo Bij Droge Hoest gebruikt?

Dampo Bij Droge Hoest is niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 5 ml elke 4 tot 6 uur, maximaal 40 ml per 24 uur.

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 2,5 ml elke 4 tot 6 uur of 5 ml elke 8 tot 12 uur, maximaal 20 ml per 24 uur.

Kinderen van 2 tot 6 jaar: 2,5 ml elke 8 tot 12 uur, maximaal 10 ml per 24 uur.

Gebruik voor een juiste dosering het bijgevoegde maatbekertje met deelstrepen.
De stroop niet verdund innemen.

De voorgeschreven dosis niet overschrijden.

Voor dextromethorfanbevattende producten, zoals Dampo Bij Droge Hoest, geldt dat u dit niet langer dan 1 week mag gebruiken zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Dampo Bij Droge Hoest te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u te veel van Dampo Bij Droge Hoest heeft gebruikt
Na inname van geringe overdosering dextromethorfan kan men verschijnselen als misselijkheid, braken, verstopping, duizeligheid en slaperigheid verwachten. Bij grote overdosering: zie bijwerkingen.

Wanneer u te veel van Dampo Bij Droge Hoest heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Dampo Bij Droge Hoest in te nemen

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Dampo Bij Droge Hoest in om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Dampo Bij Droge Hoest bijwerkingen veroorzaken.

Na gebruik van Dampo Bij Droge Hoest kunnen zich incidenteel misselijkheid, slaperigheid, duizeligheid en braken voordoen. Mentale verwardheid, hyperactiviteit en allergische huidreacties komen zelden voor.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Dampo Bij Droge Hoest?

Dampo Bij Droge Hoest buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaar dit product niet boven 25°C.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Dampo Bij Droge Hoest niet meer na de datum op de vouwdoos en het etiket achter 'Niet te gebruiken na:'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in januari 2005.