Dampo Verkoudheidsbalsem

Werkzame bestanddelen

Per gram: kamfer 26 mg, menthol 40 mg en eucalyptusolie 20 mg.

Hulpstoffen

Cederhoutolie, thymolie, wolvet, vaseline.

Verkrijgbaarheid

Dampo Verkoudheidsbalsem is er in blikjes met 30 en 50 gram en glazen potje met 45 gram.

Welke werking heeft Dampo Verkoudheidsbalsem?

Dampo Verkoudheidsbalsem verzacht de verschijnselen van verkoudheid. Het verlicht de ademhaling en verruimt de luchtwegen door inademing van de dampen die vrijkomen na het inwrijven van berst, rug of hals of na toevoeging van de zalf aan een dampbad.

Registratiehouder
Bayer S.V.
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht.

Inlichtingen

Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht.

Wanneer gebruikt u Dampo Verkoudheidsbalsem?

Dampo Verkoudheidsbalsem gebruikt u bij verkoudheid en verstopte luchtwegen. Wie mogen Dampo Verkoudheidsbalsem niet gebruiken?

Zuigelingen en kinderen onder de 2 jaar mogen Dampo Verkoudheidsbalsem niet gebruiken.

Ook mag men het product niet gebruiken wanneer men huidafwijkingen heeft of wanneer men overgevoelig is voor een van de bestanddelen.

Welke voorzorgsmaatregelen moet u nemen voor gebruik?

Wanneer de Dampo Verkoudheidsbalsem wordt gebruikt in een dampbad, pas dan op voor gezichtsverbranding bij té hete damp. Zorg er altijd voor dat er geen spatten op uw gezicht kunnen komen.

Waarschuwingen

Indien uw klachten aanhouden of regelmatig terugkeren, doet u er goed aan de arts te raadplegen.

Heeft Dampo Verkoudheidsbalsem invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken?

Het is niet te verwachten, dat Dampo Verkoudheidsbalsem invloed uitoefent op deze functies.

Mag men Dampo Verkoudheidsbalsem gebruiken in de zwangerschap en in periodes dat men borstvoeding geeft?

Dit product kan worden gebruikt in de zwangerschap, mits niet op te grote oppervlakken toegepast. In geval van borstvoeding moet het middel niet als wrijfmiddel op de borst worden gebruikt,

Hoe gebruikt u Dampo Verkoudheidsbalsem?

Om te dampen:
Enkele malen per dag 1 theelepel zalf in een brede kom heet, niet kokend water doen. Voor het inhaleren even roeren.

Voor wrijven:
Enkele malen per dag, vooral ook voor het slapengaan, borst, rug en hals inwrijven en warm toedekken. Bij kinderen uitsluitend aanbrengen op borst en rug. Niet aanbrengen bij of in de neus of bij de ogen.

Tot wanneer is dit product te gebruiken?

De datum tot wanneer u dit product kunt gebruiken, staat op het vouwdoosje vermeld achter de aanduiding `Niet te gebruiken na' en op het blikje achter 'exp.':

Hoe dient u dit product te bewaren?

Bewaar Dampo Verkoudheidsbalsem bij kamertemperatuur (15-25°C), buiten het bereik van kinderen.

Dampo Verkoudheidsbalsem is in het register ingeschreven onder RVG 02366.

April 2005.
Date: 04-2005