Algemene informatie

Lees eerst deze bijsluiter

Voordat u Daro Hoofdpijnpoeders inneemt, raden wij u aan deze bijsluiter goed te lezen, ook als u al eerder Daro Hoofdpijnpoeders hebt gebruikt. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn gewijzigd, wanneer u een volgende verpakking krijgt. Indien u na het Lezen van deze bijsluiter nog vragen hebt, raadpleeg dan uw arts, apotheker of drogist.
Het kan zijn dat u later deze bijsluiter nog eens wilt lezen. Daarom adviseren wij u deze bijstuiter in de originele verpakking te bewaren.

Informatie voor de gebruiker

Naam van het geneesmiddel

Daro Hoofdpijnpoeders.

Wat is de samenstelling van Daro Hoofdpijnpoeders?

- Daro Hoofdpijnpoeders bevat per sachet 250 mg paracetamol, 150 mg propyfenazon en 46 mg watervrije coffeïne als werkzame bestanddelen.

Om het poeder te kunnen maken zijn de volgende hulpstoffen gebruikt: lactose, colloïdaal silliciumdioxide, maïszetmeel en talk. Een sachet bevat 196 mg lactose.

Hoe ziet Daro Hoofdpijnpoeders eruit?

- Daro Hoofdpijnpoeders is een wit korrelig poeder.

Wat is de toedieningsvorm van Daro Hoofdpijnpoeders en wat is de inhoud van de verpakking?

- Daro Hoofdpijnpoeders is een poeder in sachets. De sachets zijn per 20 in een doosje verpakt.

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Daro Hoofdpijnpoeders?

- Daro Hoofdpijnpoeders behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.

Wie is de registratiehouder?

Remark Pharma
Meppel
NL : 0900-111 222 3 (€ 0,25 p.m.)

Wat is het registratienummer?

- Daro Hoofdpijnpoeders is in het register ingeschreven onder nummer RVG 01670.

*Waarvoor wordt Daro Hoofdpijnpoeders gebruikt?

Daro Hoofdpijnpoeders wordt gebruikt bij: - Hoofdpijn.

*Waar moet u op letten voordat u Daro Hoofdpijnpoeders gaat gebruiken?

Wanneer mag u Daro Hoofdpijnpoeders niet gebruiken?

Daro Hoofdpijnpoeders mag niet gebruikt worden door patiënten met:

- Overgevoeligheid voor paracetamol, propyfenazon of andere pyrazolinon-derivaten, coffeïne of één van de andere bestanddelen van het poeder.

Afwijkingen in het bloedbeeld.

Waar moet u op letten voordat u Daro Hoofdpijnpoeders gebruikt?

Tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding:

- Tijdens zwangerschap en tijdens de periode van het geven van borstvoeding mag Daro Hoofdpijnpoeders alleen gebruikt worden op advies van uw arts.

- Kinderen:

Daro Hoofdpijnpoeders is niet geschikt voor kinderen onder de 16 jaar.

- Rijvaardigheid en vermogen om machines te bedienen:

Daro Hoofdpijnpoeders heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.

- Waarschuwingen in verband met de in het product aanwezige hulpstoffen:
Daro Hoofdpijnpoeders bevatten 196 mg lactose. Dit is van belang voor patiënten met lactose (melk suiker) overgevoeligheid.

Speciale waarschuwingen:

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met lever- of nierfunctiestoornissen. Bij chronisch alcoholisme dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te over-schrijden.

Kunt u Daro Hoofdpijnpoeders samen met andere geneesmiddelen gebruiken?

Vertel uw arts, apotheker of drogist steeds welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden.

- Paracetamol kan de werkingsduur van chlooramfenicol (- antibioticum) verlengen. - Bij gelijktijdig, langdurig gebruik van paracetamol en zidovudine (- anti AIDS geneesmiddel) komt een bepaalde bloedafwijking vaker voor.
- Bij gebruik van barbituraten (- bepaalde slaapmiddelen en bepaalde middelen tegen epilepsie) kan een eventuele overdosering met paracetamol ernstigere gevolgen hebben. Dit is ook het geval bij chronisch alcoholisme.

Hoe gebruikt u Daro Hoofpijnpoeders?

Wat is de dosering van Daro Hoofdpijnpoeders?

- Voor volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar:
1 sachet per keer, maximaal 6 sachets per etmaal.

- Wanneer de hoofdpijn weer opkomt, kan toediening herhaald worden.

Hoe neemt u Daro Hoofdpijnpoeders in?

- Het poeder uit het sachet mengen met een ruime hoeveelheid water, goed omroeren en opdrinken.

Hoelang mag u Daro Hoofdpijnpoeders gebruiken?

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden of regelmatig terugkeren, dient u uw arts te raadplegen.

Wat te doen als meer is ingenomen dan is aanbevolen?

- Raadpleeg altijd uw arts. Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in eenmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Welke bijwerkingen kunnen voorkomen bij gebruik van Daro Hoofdpijnpoeders?

- In de aanbevolen dosering treden weinig bijwerkingen op.
Verschijnselen van overgevoeligheid, zoals huiduitslag, galbulten en koorts, kunnen optreden. Bij stoppen van het gebruik verdwijnen deze verschijnselen weer.
- Bij langdurig gebruik is er een kans op ernstige veranderingen in het bloedbeeld. - Bij heesheid, onverklaarbare koorts en bloedend mondslijmvlies direct de arts raadplegen.
- Na Langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram paracetamol ineens is leverbeschadiging mogelijk.

- Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

Hoe moet u Daro Hoofdpijnpoeders bewaren en wat is de uiterste gebruiksdatum?)
- Bewaar Daro Hoofdpijnpoeders bij kamertemperatuur (15-25°C) in de originele verpakking op een droge plaats.

- Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren!

- Op zowel het doosje als de sachets staat de uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) aangegeven. Op het doosje wordt deze datum voorafgegaan door "niet te gebruiken na". Op het sachet is de uiterste gebruiksdatum vermeld achter "EXP".

(Wanneer is deze bijsluiter voor het laatst gewijzigd?

- september 1997