15 SEP 2004

DARO

Trekzalf

Hydrofobe zalf 100 mg/g.

Samenstelling

Daro Trekzalf bevat 10% m/m sulfobituminose-ammonium in gele vaseline.

Eigenschappen

Sulfobituminose-ammonium heeft een zwak antiseptische werking en bovendien een keratolytisch effect, waardoor de doorbraak van abcessen kan worden bevorderd.

Toepassing Puisten.

Niet gebruiken bij

Overgevoeligheid voor teerpreparaten.

Bijwerkingen

Irritatie van de huid.

Waarschuwingen en voorzorgen

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.
Indien de klachten aanhouden of terugkeren, dient u uw arts te raadplegen.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding

Daro Trekzalf kan, voorzover bekend zonder bezwaar, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken

Beïnvloeding van deze vaardigheden door Daro Trekzalf valt niet te verwachten.

Hoe tube te openen

Om tube te openen, dop afschroeven en dop omgekeerd op de tube drukken.

Dosering en wijze van gebruik

Daro Trekzalf 2 tot 3 maal per dag in een dunne laag op de aangedane huid aanbrengen en daarna afdekken met verband.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) buiten het bereik van kinderen. De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld.

Verpakking

Daro Trekzalf is verkrijgbaar in een tube a 28 gram.

In het register ingeschreven onder RVG 01696.