Wij raden u aan deze bijsluiter te lezen, ook indien u De-Nol al enige tijd gebruikt.
De informatie hierin kan namelijk zijn veranderd.

Wat is De-Nol en hoe werkt het?

Samenstelling

De werkzame stof in De-Nol is de gedroogde colloïdale oplossing van bismutsubcitraat, overeenkomend met 120 mg bismut (III) oxide.

De-Nol tabletten bevatten als hulpstoffen polyvinylpyrrolidon, amberlite, polyethyleenglycol, magnesiumstearaat, maïszetmeel en hydroxypropylmethylcellulose.

Hoe ziet De-Nol eruit en hoe is het verpakt?

Een De-Nol tablet is klein, rond en wit. Aan één kant is de code "gbr 152" ingedrukt, aan de andere kant een bijna vierkant figuur. De buitenkant van de tablet is glad om heel doorslikken te vergemakkelijken. De verpakking bevat 15 doordrukstrips, waarop aan één zijde de merknaam De-Nol vermeld staat. Elke strip bevat 8 tabletten, voldoende voor 2 dagen. De hoeveelheid voor 1 dag verkrijgt u door de strip langs de perforatie door midden te delen. De doordrukstrips zitten in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk De-Nol.

Hoe werkt De-Nol?

Bovenbuikklachten kunnen veroorzaakt worden door een ontsteking van het slijmvlies van de maag of van de twaalfvingerige darm. Soms is er ook een zweer aanwezig. De-Nol geneest zweren en slijmvliesontstekingen doordat het een afdekkend laagje vormt op de zweer (een soort pleister) en doordat het een antibacteriële werking heeft tegen Helicobacter pylori, die waarschijnlijk maagslijmvliesontsteking veroorzaakt.

Registratiehouder en fabrikant

De-Nol is in het register ingeschreven ten name van Yamanouchi Pharma B.V. en wordt gemaakt door Yamanouchi Europe B.V., Leiderdorp.

De-Nol tabletten zijn uitsluitend in de apotheek verkrijgbaar en hebben als registratienummer RVG 10721.

Waarvoor kan De-Nol gebruikt worden?

De-Nol wordt gebruikt ter behandeling van zweren van de maag en twaalfvingerige darm en ter behandeling van maagslijmvliesontsteking die met bovenbuikklachten gepaard gaat en die door de bacterie Helicobacter pylori veroorzaakt wordt.
Wat u moet weten vóór u De-Nol gaat gebruiken

Wanneer mag u De-Nol niet gebruiken?

De-Nol mag niet gebruikt worden door patiënten die een ernstige nierfunctiestoornis hebben.

Voorzorgen bij het gebruik van De-Nol

Langdurig gebruik van bismutbevattende middelen wordt afgeraden. Uw arts zal u hierom meestal niet langer dan 2 maanden achter elkaar De-Nol voorschrijven. Ook wordt het tegelijkertijd gebruiken van meerdere verschillende bismutbevattende middelen afgeraden.

Wisselwerking

Combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Zorg daarom dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

Gebruik geen andere geneesmiddelen, voedsel of dranken, in het bijzonder middelen tegen maagzuur, melk, vruchten of vruchtensap vanaf een half uur vóór tot een half uur na het innemen van De-Nol, daar deze wellicht invloed op de werking kunnen hebben.

Verder vermindert De-Nol misschien de werking van antibiotica uit de tetracycline-groep.

Gebruik tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding

Bij zwangerschap en het geven van borstvoeding raden wij u aan om De-Nol pas te gebruiken nadat u hierover met uw arts overleg heeft gepleegd.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen
De-Nol heeft voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.

Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen Geen bijzonderheden.

Aanwijzingen voor het gebruik van De-Nol

Hoe dient DeNol ingenomen te worden?

Van de De-Nol tabletten dient men er vier per dag in te nemen op een lege maag. Ofwel twee tabletten twee maal daags (namelijk een half uur vóór het ontbijt en een half uur vóór het avondeten of vóór het slapen gaan) ófwel één tablet viermaal daags (namelijk een half uur vóór de drie hoofdmaaltijden en vóór het slapen gaan). Bij het overslaan van een maaltijd moet u de tabletten toch innemen. De tabletten dienen in hun geheel doorgeslikt te worden met een slokje water. Een De-Nol kuur duurt 1 tot 2 maanden. Het is belangrijk dat u de kuur afmaakt. Na de kuur mag u gedurende 2 maanden geen De-Nol of andere bismutbevattende middelen gebruiken. Daarna kan eventueel weer met een nieuwe kuur gestart worden. In sommige gevallen zal uw arts van dit schema afwijken. Let u altijd nauwkeurig op haar/zijn aanwijzingen en volgt u deze goed op.

Te veel De-Nol ingenomen?

Wanneer iemand één of twee tabletten te veel heeft ingenomen hoeft u zich geen zorgen te maken. Als iemand echter een heleboel tabletten tegelijkertijd of vlak na elkaar heeft geslikt dient u direct contact op te nemen met een arts. Deze zal dan zorgen dat zo spoedig mogelijk de maag gespoeld wordt en dat medicijnen worden toegediend die ervoor zorgen dat De-Nol in de darm blijft en dat de stoelgang versneld wordt. De arts zal bovendien de werking van de nieren gedurende enkele weken controleren.

De-Nol vergeten in te nemen?

Wanneer u een De-Nol tablet vergeten bent in te nemen kunt u het beste zo snel mogelijk alsnog die tablet innemen, tenzij het tijd is voor de volgende dosis.

Bijwerkingen

Meestal leidt het gebruik van De-Nol na één tot enkele dagen tot een doffe grijs-zwarte verkleuring van de ontlasting. Korte tijd na het staken van de behandeling wordt de kleur weer normaal. Ook kunnen misselijkheid en soms braken, verstopping van de darm of diarree voorkomen tijdens het gebruik van
De-Nol. Deze verschijnselen zijn ongevaarlijk en verdwijnen gedurende of na de behandeling. In zeldzame gevallen is een lichte allergische huidreactie waargenomen.

Indien andere dan bovengenoemde bijwerkingen optreden, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet De-Nol bewaard worden?

U mag De-Nol tabletten niet meer gebruiken na de vervaldatum die op de verpakking staat aangegeven; op de stripverpakking wordt deze datum voorafgegaan door 'exp'.
Bewaar De-Nol droog, bij kamertemperatuur (15-25°C), in de verpakking waarin de apotheker het heeft afgeleverd.

Buiten het bereik van kinderen bewaren!

Overige informatie

Door wie wordt De Nol op de markt gebracht?

De-Nol wordt in Nederland op de markt gebracht door: Yamanouchi Pharma B.V.
Postbus 108
2350 AC LEIDERDORP
Telefoon : 071 - 5455 854
Telefax : 071 - 5455 850

Algemene wenken

* Uw arts heeft u dit geneesmiddel voorgeschreven. Derhalve dient u zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of de apotheker die u dit geneesmiddel verstrekt heeft.
* Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf nooit het geneesmiddel van een ander.
* Overtuig u er steeds van dat u geen geneesmiddelen verwisselt.
* Bewaar geen restanten van geneesmiddelen. Gooi ze niet zomaar weg maar lever ze in bij uw apotheker.
* Gelieve in geval van klachten het chargenummer te vermelden (zie verpakking).

Datum laatste wijziging: November 1994

Yamanouchi Europe B.V.
Leiderdorp