PUBLIEKSBIJSLUITER
Benaming
Denorex Rx, shampoo

Wat zit er in deze shampoo?

Denorex Rx is een shampoo met 75mg koolteeroplossing en 15mg menthol per g.

Als hulpstoffen zijn gebruikt: p-chloor-m-xylenol, triethanolamine laurylsulfaat, hydroxypropylmethylcellulose, laurinezuur diethanolamide, stearinezuur, parfum, water.

Verpakkingsvorm

Denorex Rx shampoo is verkrijgbaar in een flacon à 25m1, 125m1 en 200m1.

Welke werking heeft deze shampoo?

Denorex Rx is een shampoo met als voornaamste actief ingrediënt koolteer, een stof die de te snelle aanmaak van nieuwe huidcellen afremt, bestaande huidschilfers afbreekt en een overmatige talgklierafscheiding tegengaat en de jeuk op de hoofdhuid stilt.
De andere werkzame stof in Denorex Rx, menthol, heeft ook een jeukstillende werking.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen

Wyeth Consumer Healthcare
Spicalaan 39
2132 JG Hoofddorp

Nummer van inschrijving in het register RVG 12 594

Waarvoor wordt Denorex Rx shampoo gebruikt?

Denorex Rx shampoo wordt gebruikt voor de behandeling van psoriasis van de hoofdhuid en schilfervorming op de hoofdhuid die gepaard kan gaan met roodheid van de huid (seborroïsche dermatitis).

Wanneer mag Denorex Rx shampoo niet worden gebruikt?

Dit product mag niet worden gebruikt door personen met een overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van Denorex Rx.

Mag Denorex Rx gebruikt worden tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding?

Het is aan te raden om tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding koolteerhoudende producten zoals Denorex Rx zo weinig mogelijk te gebruiken op een zo klein mogelijk deel van het lichaamsoppervlak. Het gebruik van Denorex Rx moet worden vermeden gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap.

Waar moet u op letten als u ook andere geneesmiddelen gebruikt?

Voor zover bekend zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen.

Waar moet u verder speciaal op letten bij gebruik van Denorex Rx?

Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Indien dit toch gebeurt, overvloedig uitspoelen met water. Bij optreden van irritatie, het gebruik stopzetten. Als de toestand niet verbetert of verslechtert na 14 dagen gebruik zoals voorgeschreven, raadpleeg dan een arts.

Hoe en hoe dikwijls moet Denorex Rx worden gebruikt?

(Tenzij de arts anders voorschrijft)
Behandel uw hoofdhuid met Denorex Rx om de andere dag gedurende de eerste twee weken. Na deze periode van 2 weken de hoofdhuid tenminste twee maal per week behandelen, tot de resultaten een minder frequente behandeling toelaten.
Het haar goed natmaken. Denorex Rx stevig inmasseren tot een rijke schuimvorming is verkregen. Vervolgens enige tijd laten inwerken. Spoelen en behandeling herhalen. Uw hoofdhuid kan gaan tintelen tijdens de toepassing van Denorex Rx. Goed uitspoelen is belangrijk voor het verwijderen van roos en schilfers.

Slechts bestemd voor uitwendig gebruik.

Wat moet u doen als u teveel heeft gebruikt?

Er zijn geen aanwijzingen dat overdosering, als aangebracht op de huid, schadelijk zou zijn, behalve dat dit een mogelijke overgevoeligheid voor koolteer kan opwekken. Bij inname langs de mond moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

Welke bijwerkingen heeft Denorex Rx?

Gebruik op beschadigde huid kan irritatie veroorzaken.

In geval er bijwerkingen optreden die u als ernstig ervaart of die niet in de bijsluiter worden genoemd, dient u een arts of apotheker te waarschuwen.

Hoe en hoe lang kan u Denorex Rx bewaren?

Denorex Rx bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
De uiterste gebruiksdatum staat aangegeven op de flacon en de verpakking na `niet te gebruiken na:'.

Bewaar alle geneesmiddelen steeds buiten het bereik van kinderen.

Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien Juni 1999

Wanneer u meer informatie wilt over psoriasis, dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse Bond van Psoriasispatiënten Verenigingen (N.B.P.V.), Jansbuitensingel 32 - I, 6811 AE Arnhem. U kunt ook tijdens de kantooruren de Psoriasisinformatielijn bellen, telefoonnummer 026 - 4432050