BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Denorex Rx, shampoo
75 mg/g koolteeroplossing en 15 mg/g menthol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Denorex Rx, shampoo en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Denorex Rx, shampoo gebruikt
3. Hoe wordt Denorex Rx, shampoo gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Denorex Rx, shampoo
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS DENOREX RX, SHAMPOO EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT Wat is Denorex Rx, shampoo?

Denorex Rx is een shampoo met als voornaamste actief ingrediënt koolteer, een stof die de te snelle aanmaak van nieuwe huidcellen afremt, bestaande huidschilfers afbreekt en een overmatige talgklierafscheiding tegengaat en de jeuk op de hoofdhuid stilt.

De andere werkzame stof in Denorex Rx, menthol, heeft ook een jeukstillende werking.

Waarvoor wordt Denorex Rx shampoo gebruikt?

Denorex Rx, shampoo wordt gebruikt voor de behandeling van psoriasis van de hoofdhuid en schilfervorming op de hoofdhuid die gepaard kan gaan met roodheid van de huid (seborroïsche dermatitis).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DENOREX RX, SHAMPOO GEBRUIKT
Gebruik Denorex Rx, shampoo niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van Denorex Rx, shampoo.

Wees extra voorzichtig met Denorex Rx, shampoo
- Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Indien dit toch gebeurt, overvloedig uitspoelen met water.
- Gebruik dit product niet in combinatie met andere vormen van psoriasis therapie, zoals uv-licht of receptgeneesmiddelen, tenzij het wordt voorgeschreven door uw arts.
- Vermijd blootstelling van de huid aan zonlicht na gebruik van dit product tot 24 uur na gebruik.
- Voorzichtig gebruik bij personen met astma
- Bij optreden van irritatie, het gebruik stopzetten.
- Als de toestand niet verbetert of verslechtert na 14 dagen gebruik zoals voorgeschreven, raadpleeg dan een arts.


Gebruik met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is aan te raden om tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding koolteerhoudende producten zoals Denorex Rx zo weinig mogelijk te gebruiken op een zo klein mogelijk deel van het lichaamsoppervlak. Het gebruik van Denorex Rx moet worden vermeden gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap.

3. HOE WORDT DENOREX RX SHAMPOO GEBRUIKT
(Tenzij de arts anders voorschrijft)

Behandel uw hoofdhuid met Denorex Rx om de andere dag gedurende de eerste 10 dagen. Na deze periode van 10 dagen de hoofdhuid tenminste twee of drie maal per week behandelen, tot de resultaten een minder frequente behandeling toelaten.
Het haar goed natmaken. Denorex Rx stevig inmasseren tot een rijke schuimvorming is verkregen. Vervolgens enige tijd laten inwerken. Spoelen en behandeling herhalen. Uw hoofdhuid kan gaan tintelen tijdens de toepassing van Denorex Rx.

Goed uitspoelen is belangrijk voor het verwijderen van roos en schilfers.
Slechts bestemd voor uitwendig gebruik.

Wat u moet doen als u meer van Denorex Rx, shampoo heeft gebruikt dan u zou mogen

Er zijn geen aanwijzingen dat overdosering, als aangebracht op de huid, schadelijk zou zijn, behalve dat dit een mogelijke overgevoeligheid voor koolteer kan opwekken.

Bij inname langs de mond moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Denorex Rx, shampoo bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 0,01% van de gebruikers) komen voor:
Overgevoeligheid voor het product inclusief uitslag, brandend gevoel, jeuk en een enkele keer haaruitval. Gebruik op beschadigde huid kan irritatie veroorzaken.

Als deze symptomen optreden, stop dan het gebruik van het product.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DENOREX RX, SHAMPOO

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Denorex Rx, shampoo niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de flacon en de doos na “niet te gebruiken na:”.
Na het openen van de flacon is de shampoo 6 maanden houdbaar.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Denorex Rx, shampoo

- De werkzame bestanddelen zijn koolteeroplossing en menthol

- De andere bestanddelen zijn p-chloor-m-xylenol, triethanolamine laurylsulfaat,
hydroxypropylmethylcellulose, laurinezuur diethanolamide, stearinezuur, parfum en water

Hoe ziet Denorex Rx, shampoo er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Denorex Rx, shampoo is verkrijgbaar in een flacon à 25ml, 125ml en 200ml. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning
Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle a/d IJssel

Fabrikant
Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH Pfaffenrieder Str. 5
D-82515 Wolfratshausen
Germany

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in .................