Deze productinformatie is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.

Depo-Medrol® + lidocaïne

Bijsluitertekst Nederland

DEPO-MEDROL® + lidocaïne

Samenstelling

Depo-Medrol® + lidocaïne is een steriele waterige suspensie die 40 mg methylprednisolonacetaat en 10 mg lidocaïnehydrochloride per ml bevat.

Eigenschappen

Methylprednisolonacetaat bezit een sterke en langdurige ontstekingswerende werking.

Lidocaïnehydrochloride veroorzaakt plaatselijke ongevoeligheid.

Te gebruiken bij

Depo-Medrol® + lidocaïne wordt als intra-articulaire injectie (injectie in het gewricht) toegepast bij de behandeling van reumatische gewrichtsontsteking en bij gewrichtsdegeneratie.

Ook vindt het toepassing als peri-articulaire injectie (in de nabijheid van een gewricht), intra-bursale injectie (injectie in de slijmbeurs, de ruimte op plaatsen waar huid of spieren over uitstekende botpunten moeten glijden) en injectie in de peesschede.

Verder kan het nog als intra- of sublaesionale injectie (injectie in of ter plaatse van de aandoening) worden gegeven.

Lidocaïne is toegevoegd om door zijn snelle verdovende werking eventuele pijn na de injectie te voorkomen.

Niet te gebruiken bij

Depo-Medrol® + lidocaïne mag niet worden toegepast bij patiënten die reeds eerder overgevoelig bleken voor andere plaatselijke verdovingsmiddelen, evenmin bij patiënten die lijden aan acute virusinfecties, speciaal die van het oog.
In of nabij een infectiehaard (abcessen, geïnfecteerde huidgebieden enz.) mag geen injectie worden gegeven.

Verder komt Depo-Medrol® + lidocaïne meestal ook niet in aanmerking voor de behandeling van patiënten die lijden aan degeneratie van het beendergestel, een maag-darmzweer, acute of chronische infecties met inbegrip van schimmelinfecties en huiduitslag, patiënten met gestoorde nierfunctie, suikerziekte, ernstig verhoogde bloeddruk, wonden en patiënten die in het verleden aan een geestesziekte hebben geleden.

Gebruik in de zwangerschap

Bij zwangerschap kan Depo-Medrol® + lidocaïne beter niet worden toegepast.

Waarschuwingen

Depo-Medrol® + lidocaïne kan de verschijnselen van een optredende infectie maskeren en de verspreiding van het infecterende organisme bevorderen. Bij alle patiënten die met Depo-Medrol® + lidocaïne worden behandeld dient men bedacht te zijn op het optreden van een infectie.
Er dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat Depo-Medrol® + lidocaïne de activiteit van de bijnierschors onderdrukt. Deze remming die min of meer belangrijk kan zijn is afhankelijk van de toegediende dosis en van de duur van de behandeling; ze verschilt van geval tot geval.
Diabetespatiënten en patiënten met neiging tot trombose dienen zorgvuldig te worden gecontroleerd.

Bij kinderen mag Depo-Medrol® + lidocaïne slechts met grote voorzichtigheid worden toegepast daar infecties veroorzaakt door virussen (waterpokken) en bepaalde huidaandoeningen zeer gemakkelijk kunnen optreden. Voorts kan een vertraging van de groei ontstaan.

Gebruiksaanwijzing

Depo-Medrol® + lidocaïne mag niet worden verdund noch worden gemengd met andere oplossingen en mag niet intraveneus of intrathecaal (in de bloedbaan of in het wervelkanaal) worden gegeven.

Aanbevolen dosering

Intra- en peri-articulaire injectie: 0,1 tot 1,5 ml (4 tot 60 mg), afhankelijk van het gewricht.
Intra- en sublaesionale infectie: 1 tot 4 injecties van 0,5 tot 1,5 ml (20 tot 60 mg) naargelang van de ernst en de omvang van de aandoening.

Bijwerkingen

Bij personen die overgevoelig zijn voor plaatselijke verdovingsmiddelen kan lidocaïne aanleiding geven tot allergische reacties.

Verder kunnen als mogelijke bijwerkingen optreden (voornamelijk na langdurig gebruik): vollemaansgezicht, overmatige plaatselijke haargroei, huidstriemen, acne (puistjes), gestoorde spijsvertering, stuipen, verergering van verhoogde bloeddruk, verminderde weerstand tegen en maskering van infecties, vochtophoping en gewichtstoename, huidbloedingen, slapeloosheid, rood gelaat, activering van een latente maag- of darmzweer, psychische stoornissen, onvoldoende werking van de bijnierschors, stoornissen in de koolhydraatstofwisseling, verhoogde oogdruk, ooglensvertroebeling, onregelmatige menstruatie, spierzwakte, groeiremming bij kinderen, tromboseneiging, vertraagde wondgenezing, degeneratie van het beendergestel en dun worden van de huid.

Wijze van bewaring

Depo-Medrol® + lidocaïne is beperkt houdbaar. Zie vervaldatum vermeld op de verpakking.

Verpakking

Injectieflesjes van 1 ml en 5 ml.

Inschrijving

Depo-Medrol® + lidocaïne is in het register ingeschreven onder RVG 07066.

Pfizer bv
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle aan den IJssel